LEGE nr.72 din 16 ianuarie 2002
zootehniei
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.72 din 16 ianuarie 2002
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 472/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 72/31 ian. 2002 text
Republicare: M.Of. nr. 235/2 apr. 2014
Functie activa:
Abrogă: L. nr.8/1971 pentru organizarea, administrarea și folosirea pajiștilor, loturilor zootehnice și semincere, precum și a stațiunilor comunale de montă
  L. nr.40/1975 privind cresterea și ameliorarea animalelor
  L. nr.2/1982 privind organizarea producerii și folosirii raționale a resurselor de nutrețuri
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.80/2002 pentru promulgarea Legii zootehniei
Referită de: H.G. nr.940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002
Modificată: O.U.G. nr.127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor (abrogata prin O.U.G. nr.23/2010)
abrogă art. 35 alin. (2) lit. a)
  O.U.G. nr.49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea
  L. nr.514/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 49/2006 și introduce alin. (6) la art. 292
  O.U.G. nr.66/2007 pentru modificarea și completarea art. 35 din Legea zootehniei nr. 72/2002 (abrogata prin L. nr.32/2019)
- modifică art. 35 alin. (1) lit. c); introduce alin. (11) la art. 35
  L. nr.281/2010 pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
- abrogă art. 8, art. 11, art. 23, art. 27, art. 29, art. 35
  L. nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor (abrogata prin O.U.G. nr.34/2013)
- abrogă art. 17-22, art. 41 alin. (1) lit. e) și g), art. 42 alin. (1) lit. j) și k)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 41, art. 42 alin. (1) lit. m); abrogă art. 42 alin. (1) lit. n)
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 235/2 apr. 2014
Abrogată: L. nr.32/2019 Legea zootehniei


Luni, 22 iulie 2024, 09:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.