LEGE nr.477 din 12 noiembrie 2003
privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.477 din 12 noiembrie 2003
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 117/2003
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: Prezenta lege intra în vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 824/20 noi. 2003 text
Republicare: M.Of. nr. 201/21 mar. 2014
Functie activa:
Abrogă: H.C.M. nr.1.206/1970 privind aprobarea constituirii de stocuri de materiale sanitare consumabile la Ministerul Sănătății, Ministerul Forțelor Armate, Consiliul Securității Statului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Industriei Chimice, pentru situații de război
- la 20 ianuarie 2004
  D. nr.340/1978 privind unele măsuri în vederea asigurării sanitare a forțelor armate și a victimelor din rândul populației în situații excepționale
- la 20 ianuarie 2004
  L. nr.73/1995 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare
- la 20 ianuarie 2004
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.737/2003 pentru promulgarea Legii privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare
Modificată: L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- modifică art. 4 alin. (1), art. 46 alin. (2); înlocuiește în cuprinsul legii termenul "Oficiu" cu "Administrația Națională"; abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. 4 alin. (2)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 51
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 201/21 mar. 2014
Modificată: O.U.G. nr.91/2020 privind trecerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 4
  L. nr.31/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2020 privind trecerea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului si în coordonarea Secretariatuiui General al Guvernului si pentru modificarea unor acte normative
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 91/2020 si modifică art. 4 alin. (1)


Marți, 16 iulie 2024, 02:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.