LEGE nr.303 din 28 iunie 2004
privind statutul magistraților
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.303 din 28 iunie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 746/2003
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 576/29 iun. 2004
Republicare: M.Of. nr. 826/13 sep. 2005 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească
abrogă art.2 alin.(2), art.3, art.42-69, art.91-1201, art.121-1311, cu exceptia dispozitiilor art.66 privind vechimea în magistratura necesara pentru promovarea în functia de judecator sau procuror, care se abrogă la 1 ian. 2005
  L. nr.56/1993 Legea Curții Supreme de Justiție
abrogă la 29 sep. 2004, art.6, art.12, art.14-16, art.36-43, art.55, art.58, art.59-69; dispozitiile art.13 se abrogă la 1 ian. 2005.
Trimitere la: L. nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească
  L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  O.U.G. nr.177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților (abrogata prin O.U.G. nr.27/2006)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.523/2004 pentru promulgarea Legii privind statutul magistraților
Modificată: D.C.C. nr.433/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților
suspenda pentru o perioada de 45 zile prevederile art. 50 alin. (2), constatate ca fiind neconstitutionale, în masura în care din continutul lor se întelege ca magistratul nu poate ataca în justitie o hotarâre prin care Consiliul Superior al Magistraturii îi refuza exercitarea unui drept dobândit
Vezi si: D.C.C. nr.433/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților
dispozițiile art. 50 alin. (2) sunt neconstituționale în măsura în care din conținutul lor se înțelege că magistratul nu poate ataca în justiție o hotărâre prin care Consiliul Superior al Magistraturii îi refuză exercitarea unui drept dobândit.
Modificată: O.U.G. nr.124/2004 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraților și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata succesiv prin L. nr.303/2022, L. nr.304/2022)
modifică art. 22 alin. (1)
Referită de: H.G. nr.263/2005 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților, cu modificările ulterioare, și din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată (abrogat prin H.G. nr.1.275/2005)
Modificată: L. nr.71/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2004 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraților și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata succesiv prin L. nr.303/2022, L. nr.304/2022)
aprobă cu modificări si completari O.U.G.nr. 124/2004 si modifică art. 22 alin. (1), art. 32 alin. (6)
  L. nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Republicare: M.Of. nr. 826/13 sep. 2005 text
Referită de: H.G. nr.1.275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, și ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu și la acordarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani
Modificată: O.U.G. nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
abrogă prevederile art.79 alin.(4)
  L. nr.29/2006 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (abrogata prin L. nr.303/2022)
- modifică art. 82 alin. (2) - modifică art. 82 alin. (2)
  O.U.G. nr.50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și parchetelor și pentru prorogarea unor termene
  L. nr.356/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
- modifică art.99 lit.h)
  D.C.C. nr.866/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozițiile art. 52 alin.(1), în partea care condiționează promovarea în funcția de judecător la Inalta Curte de Casație și Justiție de îndeplinirea funcției de judecător în ultimii 2 ani (termenul se împlinește la 17 februarie 2007) după care operează prevederile art. 147 alin.(1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.866/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 52 alin. (1)
Modificată: O.U.G. nr.100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției (abrogata prin L. nr.304/2022)
- modifică art.33 alin.(1), (13) și (14), art.82, art.83, art.84, art.85, art.86; introduce alin.(11) la art.26, alin.(4) la art.28, alin.(31) - (33) la art.58, art.831; abrogă art.33 alin.(5) - (10)
  L. nr.97/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 100/2007 și modifică art. 33 alin. (14), art. 58 alin. (32) lit. c), art. 67 alin. (4), art.78, art.82 alin. (1), (2) și (5), art.83 alin. (1) și (3), art. 86, art. 87 alin. (1); introduce alin. (2) la art.32, alin. (101) - (107) la art. 33; abrogă art.28 alin. (4)
  O.U.G. nr.46/2008 pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (abrogata prin L. nr.303/2022)
- abrogă art. 33 alin. (5)-(107)
  O.U.G. nr.195/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul justiției (abrogata prin L. nr.11/2024)
- modifică art. 14 lit. e); introduce alin. (3) la art. 20, alin. (11) la art. 21, art. 371, alin. (11)-(14) la art. 38
  O.U.G. nr.230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat și al celor de serviciu
- modifică art. 83 alin. (2), art. 831 alin. (3); introduce alin. (4) și (5) la art. 83
  L. nr.77/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și parchetelor și pentru prorogarea unor termene
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 50/2006 și abrogă art. 651 alin. (1)
  L. nr.118/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul justiției (abrogata prin L. nr.11/2024)
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 195/2008 și modifică art. 14 lit. e), art. 38 alin. (12); introduce alin. (6) la art. 371
  D.C.C. nr.785/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, dispozițiile art. 44 alin. (2) (termenul se împlinește la data de 30 iulie 2009), după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.785/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 44 alin. (2)
Modificată: O.U.G. nr.59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (abrogata succesiv prin L. nr.303/2022, L. nr.305/2022)
- modifică art. 57 alin. (6), (7) și (8)
  L. nr.283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- În anul 2012 se acordă reduceri de tarife sau, după caz, gratuități, numai în limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple, la facilitățile de transport prevăzute în art. 80
  L. nr.300/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.303/2022)
- modifică art. 52, art. 67 alin. (1); introduce art. 521- 527, alin. (81) la art. 57
  L. nr.24/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (abrogata succesiv prin L. nr.305/2022, L. nr.303/2022)
- modifică art. 14 alin. (2) lit. c), art. 99, art. 100; introduce lit. c) la art. 62 alin. (1), art. 991
  O.U.G. nr.23/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- modifică art. 14 alin. (2), art. 521 alin. (4) lit. b); introduce alin. (8) la art. 15, alin. (21) la art. 33
  O.U.G. nr.81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata succesiv prin L. nr.303/2022, L. nr.304/2022)
- modifică art. 52 alin. (2) și (3), art. 521 alin. (2) - (4), art. 522, art. 524, art. 525, art. 526; abrogă art. 521 alin. (6), art. 523 alin. (1) lit. d) - i)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (abrogata prin L. nr.303/2022)
- introduce alin. (5 1) la art. 53
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 23 alin. (1) lit. g), art. 23 alin. (2), art. 32, art. 62 alin. (1) lit. a), art. 62 alin. (2), art. 63, art. 65 alin. (1) lit. f), art. 95 alin. (1), art. 105 alin. (2); introduce lit. a1) la art. 62 alin. (1), alin. (11) la art. 62, art. 621, lit. f1) la art. 65 alin. (1), alin. (11) la art. 65
  D.C.C. nr.176/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispozițiile art. 50 alin. (2)(termenul se împlinește la 26 iunie 2014) după care operează dispozițiile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.176/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 50 alin. (2)
  D.C.C. nr.436/2014 DECIZIA nr. 436 din 8 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- sintagma „nu au fost niciodată sancționați disciplinar” din art. 52 alin. (3) este constituționala în măsura în care dispune numai cu privire la abaterile disciplinare săvârșite după intrarea în vigoare a Legii nr. 303/2004
Modificată: L. nr.118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (abrogata prin L. nr.303/2022)
- introduce art. 832
  L. nr.138/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- modifică art. 23 alin. (1) lit. a) și d)
  O.U.G. nr.1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
- modifică art. 23 alin. (1) lit. a)
Vezi si: D.C.C. nr.262/2016 DECIZIA nr. 262 din 5 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- dispozițiile art. 82 alin. (2), în măsura în care noțiunea „judecător” din cuprinsul acestora include și judecătorul Curții Constituționale
Modificată: D.C.C. nr.588/2017 DECIZIA nr. 588 din 21 septembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile art. 58 alin. (1)(termenul se împlinește la 4 dec. 2017), după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.588/2017 DECIZIA nr. 588 din 21 septembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 58 alin. (1)
Referită de: Decizie nr.79/2017 DECIZIA nr. 79 din 6 noiembrie 2017 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 81 alin. (1)
Modificată: L. nr.242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (abrogata prin L. nr.303/2022)
- modifică art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) si (2), art. 7, art. 8 alin. (1) lit. c), art. 14 alin. (2) lit. e), art. 15 alin. (1)-(7), art. 16 alin. (3) si (4), art. 16 alin. (5), art. 18 alin. (2), art. 18 alin. (5) si (8), art. 19, art. 20, art. 21, art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 23 alin. (2), art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 31 alin. (3), art. 33 alin. (1), art. 33 alin. (21), art. 33 alin. (11), art. 35, art. 371 alin. (2), art. 38 alin. (11) - (13), art. 39, art. 40 alin.(1), (3) si (4), art. 41 alin. (3), art. 43, art. 44, art. 45, art. 46 alin. (3) si (4), art. 47, art. 48 alin. (1) si (4)-(6), art. 48 alin. (7) si (9), art. 48 alin. (10), art. 49 alin. (1) si (5), art. 49 alin. (6), (7) si (9), art. 50, art. 51 alin. (1), (2) si (7), art. 52 alin. (1) si (3), art. 521 alin. (2) lit. b), art. 521 alin. (3)-(5), art. 522 alin. (1), art. 523 alin. (1), art. 524, art. 527 alin. (1), art. 53, art. 54 alin. (1), (3) si (4), art. 55 alin. (1), art. 55 alin. (2), (4) si (5), art. 56, art. 57 alin. (2), art. 57 alin. (4)-(81), art. 58 alin. (1), art. 58 alin. (5), art. 59, art. 60, art. 61 alin. (1) si (3), art. 62 alin. (1) lit. a), art. 62 alin. (11), art. 62 alin. (2)-(4), art. 621, art. 63 alin. (1) si (2), art. 64, art. 65 alin. (1) lit. f), art. 65 alin. (1) lit. h) si i), art. 65 alin. (2), (4) si (5), art. 651 alin. (2) si (3), titlul cap. VIII, art. 66 alin. (1) si (2), art. 67 alin. (3) si (4), art. 68 alin. (1) lit. b), art. 69 lit. a), art. 75, art. 76, art. 77 alin. (2), art. 78 alin. (1), art. 82 alin. (1)- (3), (5) si (6), art. 83 alin. (1) si (3), art. 83_2 alin. (1) si (4), art. 84, art. 85 alin. (1), art. 86, art. 95, art. 96, art. 99 lit. j), n), o), r) si t), art. 100 lit. b) si c); introduce alin.(2) la art. 1, alin. (11) si (12) la art. 3, alin. (3) si (4) la art. 4, alin. (21) la art. 6, alin. (11) la art. 8, alin. (3) la art. 9, art. 151, alin. (41) la art. 16, alin. (31)-(33) la art. 17, art. 171-173, alin. (9)-(11) la art. 18, art. 181, alin. (11) si (12) la art. 23, alin. (21) si (22) la art. 23, art. 331, alin. (11) la art. 371, cap. IV11, art. 461-463, art. 471 si 472, alin. (61) la art. 48, alin. (91) la art. 48, alin. (51) la art. 49, alin. (91) la art. 49, alin. (8)-(10) la art. 51, art. 511, alin. (5) la art. 54, alin. (11) la art. 55, alin. (11)-(13) la art. 58, alin. (6)-(8) la art. 58, lit. a2) la art. 62 alin. (1), lit. d) si e) la art. 62 alin. (1), alin. (12) la art. 62, alin. (5) -(9) la art. 62, art. 622, alin. (21) la art. 63, art. 641, lit. j) la art. 65 alin. (1), alin. (21) la art. 66, alin. (5) si (6) la art. 67, alin. (2) la art. 70, art. 721, alin. (3) la art. 77, alin. (3) la art. 78, alin. (8) si (9) la art. 79, art. 833, art. 851, lit. d1) la art. 100, alin. (2) la art. 100, art. 1051, art. 108- 113; abrogă art. 15 alin. (8), art. 17 alin. (4), art. 18 alin. (4), art. 24 alin. (2), art. 30, art. 31 alin. (4), art. 33 alin. (12), art. 521 alin. (2) lit. c), art. 523 alin. (2), art. 526, art. 57 alin. (3), art. 63 alin. (3), art. 65 alin. (1) lit. f1), art. 65 alin. (11), art. 81 alin. (3)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției (abrogata succesiv prin L. nr.303/2022, L. nr.305/2022, L. nr.304/2022)
- modifică art. 44 alin. (1) lit. c), art. 44 alin. (4), art. 54 alin. (1) si art. 57 alin. (7); introduce alin. (31) la art. 44 si alin. (11) la art. 54;
  O.U.G. nr.7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutuljudecătorilor și procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (abrogata succesiv prin L. nr.304/2022, L. nr.305/2022, L. nr.303/2022)
- modifică art. 44 alin. (1), art. 46, art. 463 alin. (2), art. 48 alin. (4), art. 52 alin. (3), art. 521 alin. (4), art. 522 alin. (1), art. 525, art. 54 alin. (1), art. 65 alin. (1) lit. i) si art. 82 alin. (5); introduce alin. (71) la art. 57; abrogă art. 48 alin. (61) si art. 86 alin. (2)
  O.U.G. nr.12/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției (abrogata succesiv prin L. nr.304/2022, L. nr.303/2022)
- modifică art. 54 alin. (1) si art. 65 alin. (1) lit. i); abrogă art. 57 alin. (71)
Referită de: Decizie nr.10/2019 DECIZIA nr. 10 din 11 martie 2019 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 82 alin. (5)
  Decizie nr.43/2019 DECIZIA nr. 43 din 14 octombrie 2019 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 832, astfel cum a fost introdus prin Legea nr. 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004
Modificată: L. nr.239/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției (abrogata prin L. nr.303/2022)
- art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022 Rep. M. Of. nr. 826/13 sep. 2005
  D.C.C. nr.121/2020 DECIZIA nr. 121 din 10 martie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 106 lit. a) și d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile disp. art. 106 lit. d) (termenul se împlineste la 23 iul. 2020, după care operează prev. art. 147 din Const.)
Vezi si: D.C.C. nr.121/2020 DECIZIA nr. 121 din 10 martie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 106 lit. a) și d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
- art. 106 lit. d)
Modificată: D.C.C. nr.454/2020 DECIZIA nr. 454 din 24 iunie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, în redactarea anterioară Legii nr. 242/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, ale art. 60 alin. (1) si (3) din Legea nr. 303/2004, în redactarea ulterioară Legii nr. 242/2018, precum si ale art. 40 lit. i) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în redactarea anterioară Legii nr. 234/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozițiile art. 60, în redactarea anterioară Legii nr. 242/2018, art. 60 alin. (1), în redactarea ulterioară Legii nr. 242/2018 și art. 60 alin. (3), în redactarea ulterioară Legii nr. 242/2018 (termenul se împlinește la 6 septembrie 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.454/2020 DECIZIA nr. 454 din 24 iunie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, în redactarea anterioară Legii nr. 242/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, ale art. 60 alin. (1) si (3) din Legea nr. 303/2004, în redactarea ulterioară Legii nr. 242/2018, precum si ale art. 40 lit. i) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în redactarea anterioară Legii nr. 234/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
- art. 60, în redactarea anterioară Legii nr. 242/2018, art. 60 alin. (1), în redactarea ulterioară Legii nr. 242/2018 și art. 60 alin. (3), în redactarea ulterioară Legii nr. 242/2018
Modificată: L. nr.86/2021 privind modificarea art. I pct. 142 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, precum si privind abrogarea art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul justitiei
- abrogă art. 82 alin. (3) la 1 ianuarie 2022
  L. nr.313/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (abrogata prin L. nr.303/2022)
- modifică art. 60 si art. 61; introduce art. 611-616; abrogă art. 331
dispune republicarea
Vezi si: D.C.C. nr.363/2022 DECIZIA nr. 363 din 8 iunie 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor
- dispozitiile art. 100 sunt constitutionale numai în măsura în care sanctiunea disciplinară a excluderii din magistratură nu are efect permanent
Abrogată: L. nr.303/2022 privind statutul judecătorilor si procurorilor
- la data de 16 decembrie 2022
Referită de: Decizie nr.11/2023 DECIZIA nr. 11 din 20 februarie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 82 alin. (2), art. 86 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilorsi procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, raportate la dispozitiile art. 49 alin. (1) lit. c) din Legeanr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare, art. 1 si art. 3 alin. (3) din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populatiei pentru apărare, cu modificările si completările ulterioare
  Decizie nr.79/2023 DECIZIA nr. 79 din 11 decembrie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 79 alin. (1) si (3)


Miercuri, 22 mai 2024, 18:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.