LEGE nr.3 din 22 februarie 2000
privind organizarea și desfășurarea referendumului
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.3 din 22 februarie 2000
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 330/1997
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 84/24 feb. 2000 text
Functie activa:
Abrogă: D.-L. nr.29/1990 privind instituirea referendumului national
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.33/2000 pentru promulgarea Legii privind organizarea și desfășurarea referendumului
Modificată: O.U.G. nr.92/2003 pentru modificarea și completarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea referendumului
modifică art. 30 alin. (1)
  L. nr.551/2003 pentru modificarea art. 14 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
modifică art. 14 alin. (1)
  O.U.G. nr.99/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
- modifica art.12 alin. (1) lit. A; introduce lit h) la art.12 alin. (1) lit. B
  D.C.C. nr.567/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
- suspendă pentru 45 zile aplicarea prevederilor art. 12 alin. (1)(termenul se împlinește la data de 27 august 2006 după care operează prevedrile art.147 alin.(1) din Constituție)
Vezi si: D.C.C. nr.567/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
art. 12 alin. (1)
  D.C.C. nr.147/2007 referitoare la constituționalitatea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
Modificată: D.C.C. nr.392/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
- suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 11 alin. (3) (termenul se împlinește la 30 iunie 2007, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție)
Vezi si: D.C.C. nr.392/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
art. 11 alin. (3)
Modificată: O.U.G. nr.27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului național din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui României
- modifică art.26 alin.(2), art.27 alin.(1); introduce alin.(21) și (22) la art.26, alin.(11), (12) și (13) la art.27
  L. nr.129/2007 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
- modifică art. 10
  O.U.G. nr.34/2007 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
- introduce art.431
  O.U.G. nr.103/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
- modifică art. 5 alin. (2), art. 17 alin. (1), art. 20 alin. (1), art. 431; introduce alin. (3) și (4) la art. 11, art. 151; înlocuiește anexele nr. 2, 3 și 4
dispune republicarea
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 19 alin. (2)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.41/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
- modifică art. 10, art. 23, art. 26 alin. (1) și (2), art. 35; introduce alin. (2 1) și (2 2) la art. 25, alin. (1 1) la art. 26; înlocuiește anexele nr. 2, 3 și 4
dispune republicarea
  L. nr.131/2012 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
- modifică art. 10
  L. nr.153/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
- aprobă O.U.G. nr. 41/2012 și modifică art. 23, art. 26 alin. (1) și (2), art. 32 alin. (1), art. 34; elimină de la modificare art. 10
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 431 alin. (5), titlul cap. V, art. 50, art. 51 alin. (1) lit. a) și alin. (4), art. 59; introduce lit. f) la art. 49; abrogă art. 52-58
dispune republicarea
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.341/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
- la 16 decembrie 2014 modifică art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (2) partea introductivă, art. 12 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 5
  O.U.G. nr.15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
- introduce art. 161
dispune republicarea
  D.C.C. nr.361/2016 DECIZIA nr. 361 din 26 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
- admite excepția de neconstituționalitate și suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 15/2016 (termenul se împlinește la 12 iulie 2016) după care operează art. 147 din Constituție
  L. nr.159/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
- modifică art. 6 alin. (1) și art. 15 alin. (1) lit. a); introduce alin. (3) - (5) la art. 6
  O.U.G. nr.86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției
- modifică art. 2 alin. (3), art. 17, art. 18, art. 23, art. 26 alin. (1) teza întâi, art. 26 alin. (3) si (4), art. 31 alin. (2), art. 43_1, art. 48, art. 62; - introduce art. 152, art. 271; - abrogă art. 19, art. 22, art. 25 alin. (4), art. 26 alin. (5) si (6), art. 31 alin. (3); în tot cuprinsul anexelor nr. 2-6, sintagma „Numărul participanților trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din adiționarea cifrelor de la pct. 5, 6 și 7.” se înlocuiește cu sintagma „Pct. 2 >/= Pct. 5 + pct. 6 + pct. 7.”
  O.U.G. nr.29/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, precum și pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a referendumului național din 26 mai 2019
- modifică art. 151, anexele nr. 2 - 6
  L. nr.227/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, precum si pentru unele măsuri pentru buna organizare si desfăsurare a referendumului national pentru revizuirea Constitutiei
- modifică anexele nr. 2-6 în sensul că sintagma «Numărul participantilor trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din aditionarea cifrelor de la pct. 5, 6 si 7.» se înlocuieste cu sintagma «Pct. 2 = pct. 5 + pct. 6 + pct. 7.»


Vineri, 21 iunie 2024, 07:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.