LEGE nr.227 din 1 august 2018
privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.227 din 1 august 2018
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 470/2017
Publicare: M.Of. nr. 678/3 aug. 2018
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.638/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
Modificată: O.U.G. nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
- modifică art. 4 alin. (8), art. 6, art. 7 alin. (2) pct. (i) si (iii), art. 8, art. 11 alin. (3), art. 12 partea introductivă, art. 13 alin. (1) si (3), art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (4), art. 18 alin. (1); introduce alin. (11) si (12) la art. 4, alin. (3) si (4) la art. 7, alin. (11) la art. 10, alin. (4) si (5) la art. 11, lit. h) la art. 12; abrogă art. 18 alin. (2) - (4)
  L. nr.141/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 2/2019 si modifică art. 8 alin. (1) lit. g), art. 11 alin. (3), art. 11 alin. (4) si (5), art. 12, art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (1), art. 18 alin. (1); introduce alin. (6) - (8) la art. 11; abrogă art. 13 alin. (1); Notă: conform art. II, prevederile art. 7 alin. (3) din Legea nr. 227/2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  L. nr.95/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
- modifică art. 15 alin. (1), modifică si înlocuieste anexele nr. 1 - 5; introduce art. 81, alin. (21) la art. 11
  L. nr.359/2022 pentru modificarea si completarea art. 12 din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere în sectorul avicol
- modifică art. 12 alin. (1) lit. c)-e); introduce alin. (11) la art. 12


Luni, 20 mai 2024, 21:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.