LEGE nr.208 din 20 iulie 2015
privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum si pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.208 din 20 iulie 2015 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 445/2015
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 553/24 iul. 2015
Rectificare: M.Of. nr. 553/22 iul. 2016
Functie activa:
Abrogă: L. nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
  O.U.G. nr.97/2008 privind modificarea și completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
  L. nr.323/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2008 privind modificarea și completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
  O.U.G. nr.46/2012 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012
  O.U.G. nr.67/2012 ORDONANȚĂ de urgentă privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
  O.U.G. nr.70/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
  L. nr.88/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2012 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012
  L. nr.96/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
  L. nr.121/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
  O.U.G. nr.12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
  L. nr.3/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului si pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/20(34 privind Statutul aleșilor locali
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.660/2015 pentru promulgarea Legii privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Modificată: L. nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
- modifică art. 33 alin. (4) și (5), art. 49 alin. (3), art. 60 alin. (1), art. 84 alin. (4) lit.a), art. 96 alin. (1) lit. a) b), f) și g); introduce alin. (11) și (12), alin. (21) la art. 95
Rectificare: M.Of. nr. 553/22 iul. 2016
Modificată: O.U.G. nr.47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare si desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea si funcționarea Autorității Electorale Permanente și a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondența, precum și modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
- modifică art. 42 alin. (2)
  L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- abrogă art. 101 alin. (10)
  L. nr.51/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare si desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera deputaților din anul 2016 și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților precum și pentru organizarea si funcționarea Autorității Electorale Permanente șî a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondența, precum și modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
- modifică art. 42 alin. (2), art. 93 alin. (2) lit. a), art. 93 alin. (2) lit. b) și art. 95 alin. (2) lit. a); introduce lit. a3) la art. 93 alin. (2), lit. b3) la art. 93 alin. (2), lit. a3) la art. 95 alin. (2), lit. b3) la art. 95 alin. (2), liniuța a patra la art. 96 alin. (1) lit. a) și liniuța a patra la art. 96 alin. (1) lit. b)
  O.U.G. nr.29/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, precum și pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a referendumului național din 26 mai 2019
- introduce art. 221
  L. nr.148/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
- modifică art. 16 alin. (6), (8) si (9), art. 23, art. 42 alin. (2), art. 49 alin. (3), art. 51 alin. (5), art. 103 alin. (1) lit. r), art. 120; introduce art. 91, art. 1021si art. 1022, alin. (5) -(11) la art. 110
dispune republicarea
  O.U.G. nr.64/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României și modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019
- modifică art. 23 alin. (5) si (7) si art. 110 alin. (9)
  O.U.G. nr.26/2020 Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, precum si unele măsuri pentru buna organizare si desfăsurare a alegerilor parlamentare anticipate
- modifică art. 5 alin. (7), art. 6 alin. (1), art. 7, art. 10, art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1) lit. c), i) si j), art. 13 alin. (1), (6) si (9), art. 15 alin. (1), (2) si (3), art. 16, art. 17, art. 18 lit. d) si j), art. 42 alin. (5), art. 49 alin. (3), art. 51, art. 54 alin. (1)-(3), art. 58 alin. (1), art. 59 alin. (1) si (2), art. 83, art. 84, art. 88, art. 93 alin. (2), art. 95 alin. (2), art. 98 lit. h), art. 99 alin. (1) si (2), art. 103 lit. q)-u), art. 109, art. 110 alin. (5), (8), si (9) si anexa nr. 1; introduce alin. (11) la art. 6, art. 61, art. 71, art. 72, alin. (11) la art. 8, alin. (11) la art. 11, art. 181, lit. f) la art. 24, alin. (121) la art. 52, alin. (8) la art. 54, art. 541, art. 54_2, alin. (11) la art. 58, alin. (21) la art. 59, alin. (11) la art. 62, alin. (31) la art. 63, art. 821, alin. (101) la art. 85, art. 921, art. 1031; abrogă art. 42 alin. (6), art. 96 alin. (1) lit. a), art. 98 lit. t), art. 1021 alin. (4) si art. 105-107
  D.C.C. nr.150/2020 DECIZIA nr. 150 din 12 martie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, precum si unele măsuri pentru buna organizare si desfăsurare a alegerilor parlamentare anticipate
- suspendă pentru 45 de zile dispozitiile O.U.G. nr. 26/2020 (termenul se împlineste la data de 30 aprilie 2020), după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
Vezi si: D.C.C. nr.418/2020 DECIZIA nr. 418 din 18 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e), ale art. 4 alin. (2) și ale art. 27 alin. (2) lit. c) teza finală din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, precum și ale art. 118 alin. (2) cfin Legea nr. 208/2015 privind’alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autoritătii Electorale Permanente
- sintagma „care au grup parlamentar propriu în cel puțin una din Camerele Parlamentului” din cuprinsul art. 118 alin. (2)
Modificată: L. nr.91/2020 privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum si pentru organizarea și funcționarea Autorității Electoraie Permanente
- modifică art. 11 alin. (2) - (7), art. 13 alin. (1), (5) si (7), art. 15 alin. (1), art. 61 alin. (2), art. 68 alin. (1) - (3); abrogă art. 118 alin. (2)
  L. nr.202/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
- modifică art. 6 alin. (1), art. 11 alin. (3) si (4), art. 13 alin. (1), (5), (7) si (9), art. 15 alin. (1) si (5), art. 17, art. 49 alin. (3), art. 51 alin. (3) lit.a) si alin. (5) si (6), art. 53 alin. (2), art. 54 alin. (1) - (3) si (5), art. 61 alin. (2) lit. a), art. 63 alin. (1) si (3), art. 68 alin. (3), art. 88, art. 102 alin. (1), art. 103 alin. (1) lit. b) - e) si q) - u), art. 113, modifică si înlocuieste anexa nr. 2; introduce alin. (11) la art. 6, alin. (11) la art. 15, art. 561, art. 821, art. 921, alin. (111) la art. 101, alin. (11) - (13) si alin (10) - (16) la art. 102, art. 1031, alin. (11) la art. 109, art. 1091, art. 1181; abrogă art. 42 alin. (6), art. 1021alin. (4)
dispune republicarea
  L. nr.156/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ si pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritătii Electorale Permanente
- modifică art. 102 alin. (8) si (10); abrogă art. 102 alin. (3) si (11) - (15)
  L. nr.295/2022 pentru modificarea art. 52 alin. (14) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritătii Electorale Permanente
- modifică art. 52 alin. (14)


Sâmbătă, 20 iulie 2024, 13:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.