LEGE nr.196 din 12 iulie 2021
pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.196 din 12 iulie 2021
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 567/2008
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 693/13 iul. 2021
Functie activa:
Modifică: L. nr.325/2006 LEGEA serviciului public de alimentare cu energie termică
- modifică art. 1, art. 2 alin. (1) si (2), art. 3 lit. f) si g), art. 4 lit. a), art. 5 pct. 4, 5, 13, 14, 16, 17, 20, 27-31, 36 si 37, art. 6, art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) si alin. (2) lit. a), d), g), i) si k), art. 8 alin. (3), art. 9 lit. a)-c) si lit. e), art. 10, art. 11 alin. (2), art. 12, titlul cap. III, art. 14, art. 15, art. 16, titlul sectiunii a 2-a de la cap. III, art. 17, art. 18 alin. (2), art. 19, art. 20, art. 23, art. 28 alin. (3), art. 29 alin. (1) si (3), art. 30 alin. (1) si (2), art. 32 lit. b) si c), art. 32 lit. g), art. 33, art. 35 alin. (1) lit. a), art. 35 alin. (1) lit. e), g) si i), art. 38 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 39, art. 40, art. 41 partea introductivă si lit. a), art. 43, art. 45, art. 46; introduce lit. h) si j) la art. 3, lit. g) si h) la art. 4, pct. 38-48 la art. 5, lit. l)-q) la art. 8 alin. (2), lit. c1) la art. 9, lit. g1) si g2) la art. 9, alin. (3) la art. 11, cap. II1 cu art. 121 si 122, sectiunea a 3-a cu art. 171 si 172 la cap. III, sectiunea a 4-a cu art. 173 la cap. III, lit. b1) la art. 22 alin. (1), alin. (4) si (5) la art. 25, lit. f1) la art. 32, lit. a1) la art. 35 alin. (1), art. 471, art. 491, art. 511; abrogă art. 13, art. 18 alin. (1) lit. f), sectiunea a 3-a de la cap. V, art. 24, art. 42, art. 54 alin. (3)
dispune republicarea
  L. nr.121/2014 privind eficiența energetică
- modifică art. 10 alin. (5)
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- introduce lit. l) la art. 291 alin. (3) la 6 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.826/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Modificată: O.U.G. nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă, la data de 13 ianuarie 2022, art. IV si V


Duminică, 23 iunie 2024, 21:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.