LEGE nr.192 din 19 aprilie 2001
privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.192 din 19 aprilie 2001
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 2/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 200/20 apr. 2001 text
Republicare: M.Of. nr. 627/2 sep. 2003
Functie activa:
Abrogă: L. nr.12/1974 privind piscicultura și pescuitul
  H.G. nr.971/1994 privind stabilirea și sanctionarea contraventiilor la normele de pescuit și de protectie a fondului piscicol
Modifică: L. nr.107/1996 Legea apelor
abrogă sintagma "aflate în afara cursurilor de apă" din art. 3 alin. (5), sintagma "sau amenajate" din art. 5 alin. (3) și sintagma "piscicultură, pescuit" din art. 33 alin. (1)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.254/2001 pentru promulgarea Legii privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura
Modificată: O.U.G. nr.76/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (abrogata prin O.U.G. nr.23/2008)
modifică art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13 alin. (2), art. 61, art. 62; introduce art. 791-795
  L. nr.42/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (abrogata prin O.U.G. nr.23/2008)
modifică art.8 alin. (2), art.61 alin. (1) lit. h), art.62 alin. (1) lit. a
Republicare: M.Of. nr. 627/2 sep. 2003
Modificată: L. nr.481/2003 pentru completarea alineatului (1) al articolului 62 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (abrogata prin O.U.G. nr.23/2008)
introduce lit. a1) la alin. (1) al art. 62.
  L. nr.298/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (abrogata prin O.U.G. nr.23/2008)
modifică art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.7, art.9 alin. (5), art.11, art.12 alin. (1), titlul cap. II din titlul II, art.13 alin. (1), art.14, art.21, art.28, art.29, art.30,art.54, art.77; introduce art.121 si 122 dupa titlul cap. II din titlul II, art.131, art. 132, art.191, art.261 si art.262 dupa titlul cap. I din titlul III, art. 351, art.371,art.381, titlurile IV1 - IV4 cu art. 382 - 3829 dupa titlul IV - " Inspectia piscicola", art.531, art.541, art. 542, art.551 - 554, art.561, art.571, art.581, art.611, art.621, art.631, art.641; abrogă art.6, art.17, art.20, art.23 - 25, art.31, art.32, titlul V cu art.39 - 52, art. 55, art.56, art.57, art.58, art.59 - 61,art.62, art.63, art.64, art.65 - 69, art.71 - 72, art.78, art. 80 - 84; în titlul si în cuprinsul legii, sintagmele: "autoritatea publica centrala pentru agricultura, alimentatie si silvicultura", "piscicultura", "fond piscicol", "animale acvatice" se înlocuiesc cu sintagmele: " autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura", "acvacultura", "resurse acvatice vii ", respectiv " vietuitoare acvatice"
dispune republicarea
  O.U.G. nr.69/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura (abrogata prin O.U.G. nr.23/2008)
modifică art.2, art.7, art.9 alin. (2) si (3), art.10, art.11, art.131, art.132, art.22, art.26, art.30, art.351, art.3825, art.551 - 554, art.561, art.571, art.611, art.621, art.631, anexa nr. 4; introduce titlul I1 cu art. 71 - 78, art.221, art.222, art.223, art.562; abrogă art.12, art.28
dispune republicarea
  L. nr.113/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura (abrogata prin O.U.G. nr.23/2008)
- modifica art. 2 lit.d), art. 4 lit.k), art. 7, art. 71, art. 73, art. 77, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11 alin. (8), art. 13, art. 132, art. 14, art. 22, art. 223, art. 3825 alin. (5) si (8), art. 551 lit.c), art. 562 alin. (1) lit.e) si g), art. 611 alin. (1), anexa nr. 3; abroga art. 30 alin. (2) si (3), art. 571 si art. 79
  O.U.G. nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD (abrogata prin O.U.G. nr.41/2014)
- abrogă art. 10 lit. e)
  L. nr.116/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura (abrogata prin O.U.G. nr.23/2008)
- modifică art. 541 lit. a), art. 562 alin. (1) lit. e), anexa nr. 3; abrogă art. 16 alin. (3)
Abrogată: O.U.G. nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura


Vineri, 19 iulie 2024, 18:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.