LEGEA nr.178 din 1 octombrie 2010
parteneriatului public-privat
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.178 din 1 octombrie 2010
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 299/2010
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 676/5 oct. 2010
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
  O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.936/2010 pentru promulgarea Legii parteneriatului public-privat
Modificată: O.U.G. nr.39/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 (abrogata prin L. nr.100/2016)
- modifică art. 4 lit. e)-h), l) și m), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 12, art. 13, art. 14, art. 18, art. 19, art. 21, art. 22, art. 24, art. 25 alin. (2) și (3), art. 27, art. 28, art. 29, art. 31, art. 36; introduce lit. e1) și lit. r)-ș) la art. 4, art. 51, alin. (21)-(23) la art. 6, art. 281-2835, art. 451-454, o anexă, după art. 47; abrogă art. 33 alin. (2)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.86/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 (abrogata prin L. nr.100/2016)
- modifică art. 3 alin. (1) lit. a) și b), art. 4 lit. e) și ș), art. 5, art. 6 alin. (21) și (22), art. 8, art. 10 lit. d), art. 11 lit. f), art. 12 alin. (1) lit. a), art. 12 alin. (2) și (3), art. 18 alin. (2) lit. j), art. 18 alin. (3) și (5), art. 18 alin. (7) lit. q), art. 18 alin. (8), (13) și (18), art. 22 alin. (1), (3) și (4), art. 24, titlul secțiunii 1 a cap. IV, art. 28 alin. (2), art. 283 alin. (1); introduce art. 31 - 33, lit. t) - u) la art. 4, alin. (2) la art. 4, art. 41, art. 52 - 56, lit. g) și h) la art. 11, lit. k1) la art. 18 alin. (2), lit. r1) și lit. t) la art. 18 alin. (7), alin. (181) și (24) la art. 18, art. 201 - 204, alin. (3) la art. 285, art. 381 - 384, mențiunea privind transpunrea normelor comunitare după art. 47; abrogă art. 22 alin. (5); înlocuiește anexa; termenii "ofertant" și "candidat" se înlocuiesc cu sintagma "investitor privat"
dispune republicarea
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 2820 alin. (4), art. 2823 alin. (2), art. 2834
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  O.U.G. nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- sintagma "Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public- Privat" se înlocuiește cu sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine"
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
Abrogată: L. nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii


Miercuri, 24 aprilie 2024, 16:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.