LEGE nr.1 din 11 ianuarie 2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.1 din 11 ianuarie 2000
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 341/1998
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Observatii:v. D.Î.C.C.J. nr. 2/2014(M.Of. nr. 257/9 apr. 2014
Publicare: M.Of. nr. 8/12 ian. 2000 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
modifică în mod corespunzător
  L. nr.1/1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1/2000 privind promulgarea Legii pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Referită de: H.G. nr.180/2000 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.131/1991 (abrogat prin H.G. nr.1.172/2001)
Modificată: O.G. nr.69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și ale Legii nr.169/1997
prelungește termenul de finalizare a acțiunilor de punere în aplicare până la data de 31 decembrie 2001 inclusiv
  O.U.G. nr.102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată
modifică art. 2 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10, art. 12 alin. (1) și (4), art. 13, art. 15, art. 19, art. 20, art. 22, art. 23 alin. (1), art. 23 alin. (3) și (4), art. 24 alin. (1), art. 24 alin. (2) partea introductivă, art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (2), art. 27, art. 28 alin. (1)-(3) și alin. (5), art. 29 alin. (2) și (3), art. 37, art. 38, art. 40; introduce art. 41, alin. (11) și (12) la art. 6, art. 61, art. 221, alin. (11) la art. 23, lit. h la art. 24 alin. (2), alin. (31) și (32) la art. 24, alin. (21), (22) și (23) la art. 26, alin. (6)-(9) la art. 28, art. 291; abrogă art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și (3), art. 9 alin. (2), art. 11, art. 14, art. 16-18, art. 21, art. 25 alin. (4), art. 26 alin. (4), art. 31, art. 39
Referită de: H.G. nr.1.172/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor (abrogat prin H.G. nr.890/2005)
Modificată: L. nr.389/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și ale Legii nr. 169/1997
prorogă termenul prevăzut la art. 4 până la 30 iunie 2004
  L. nr.400/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată
modifică art. 3 alin. (2) și (3), art. 41, art. 6 alin. (11), art. 61 alin. (1) și (4), art. 15 alin. (1), art. 19, art. 221, art. 23 alin. (11), art. 23 alin. (4), art. 26 alin. (1), art. 26 alin. (23), art. 27, art. 28 alin. (1), (2), (8) și (9), art. 29 alin. (2) și (3), art. 291, art. 39; introduce alin. (24) la art. 26, alin. (31) la art. 29; elimină modificărea art. 25 alin. (2) și abrogărea art. 31; abrogă art. IV din O.U.G. nr. 102/2001
  L. nr.204/2004 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
modifică art.36
  L. nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- modifica art.1, art.2 alin. (1), art.3 alin. (2), art.4 alin. (1) si (2), art.6 alin. (11), (12) si (2), art.7, art.8, art.9 alin. (1) si (3), art.12 alin. (1), art.13, art. 22, art.24 alin. (1) - (5), art.25 alin. (1) si (3), art.26 alin. (1) - (3), art.27, art.28, art.29 alin. (1) si (2), art.30, art.31, art.33, art.35, art.36, art.37, art.40; introduce alin. (11) - (19) la art.4, alin. (13), (14), (21) si (22) la art.6, alin. (11), (122) la art. 23, alin. (11) - (14) si alin. (6) la art. 24, alin. (31) la art.26, alin. (32) la art.29, art.42; abroga art.61, art.15, art.19, art.20, art.24 alin. (31) si (32), art.291 alin. (4), art.39
dispune republicarea
  O.U.G. nr.127/2005 privind modificarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și a art. III al titlului VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
  O.U.G. nr.139/2005 privind administrarea pădurilor din România
- modifică art. 35
  L. nr.38/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 139/2005 și modifică art. 35 alin. (1)
  L. nr.342/2006 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- introduce alin.(21) la art.29
  L. nr.193/2007 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- modifică art.36; introduce alin.(21) la art.3
Vezi si: D.C.C. nr.602/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) și (9) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) și (9)
  D.C.C. nr.603/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 13 al Legii nr. 400/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată
- art. 26 alin. (24)
Modificată: L. nr.212/2008 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- modifică art.36
  L. nr.261/2008 privind modificarea și completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- modifică art. 29 alin. (31) și (32); introduce alin. (33) la art. 29
  D.C.C. nr.605/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (12), (14), (2) și (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, dispozițiile art. 24 alin. (12), (14) și (3) în ceea ce privește dreptul foștilor proprietari de a opta pentru atribuirea unei suprafețe echivalente din fondul forestier proprietate de stat (termenul se împlinește la data de 1 august 2009), după care operează dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.605/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (12), (14), (2) și (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- art. 24 alin. (12), (14) și (3) în ceea ce privește dreptul foștilor proprietari de a opta pentru atribuirea unei suprafețe echivalente din fondul forestier proprietate de stat
Modificată: D.C.C. nr.652/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (12), (14), (2) și (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, dispozițiile art. 24 alin. (12), (14) și (3) în ceea ce privește dreptul foștilor proprietari de a opta pentru atribuirea unei suprafețe echivalente din fondul forestier proprietate de stat (termenul se împlinește la data de 1 august 2009), după care operează dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.652/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (12), (14), (2) și (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- art. 24 alin. (12), (14) și (3) în ceea ce privește dreptul foștilor proprietari de a opta pentru atribuirea unei suprafețe echivalente din fondul forestier proprietate de stat
Modificată: L. nr.160/2010 pentru completarea art. 23 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- introduce alin. (5) la art. 23
  L. nr.267/2011 privind abrogarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- abrogă art. 3 alin. (1)
  L. nr.246/2016 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
- modifică art. 36
  L. nr.45/2018 privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 112000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
- abrogă art. 35
Referită de: Decizie nr.29/2020 DECIZIA nr. 29 din 9 noiembrie 2020 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 29 alin. (2) și alin. (31)


Miercuri, 17 iulie 2024, 20:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.