LEGE nr.202 din 25 octombrie 2010
privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
Temei legal pentru | Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.202 din 25 octombrie 2010
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 411/2010
Cu functie: de modificare
În vigoare: intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor privind divorțul pe cale administrativă și pe cale notarială, care intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării
Publicare: M.Of. nr. 714/26 oct. 2010
Functie activa:
Modifică: D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (abrogat prin L. nr.76/2012)
- modifică art. 20 pct. 2, art. 82 alin. 1, art. 88 alin. 1 pct. 51, art. 105 alin. 1, art. 109, art. 112 pct. 1, 2 și 5 ultima teză, art. 115, art. 129 alin. 5, art. 131, art. 136, art. 153 alin. 1 și alin. 3, art. 158 alin. 3, art. 159, art. 201 alin. 1, art. 2821 alin. 1, art. 297 alin. 1, art. 304 pct. 3, art. 329, art. 373 alin. 1, art. 3731, art. 402 alin. 1, art. 6131, art. 617 alin. 3, art. 7201 alin. 1 și 2, art. 7204 alin. 3, art. 7206 alin. 2, art. 7207; introduce pct. 11 la art. 1, art. 402, art. 861, art. 862, pct. 52 la art. 88 alin. 1, lit. f) la art. 1081 alin. 1 pct. 1, alin. 51 la art. 129, art. 1321, art. 1591, art. 2812a, alin. 11 la art. 299, alin. 61 la art. 312, alin. 31 la art. 315, art. 3305-3307, alin. 3 la art. 373, art. 5781, art. 6141, alin. 11 la art. 7201; abrogă art. 158 alin. 4
  L. nr.4/1953 Codul familiei (abrogata prin L. nr.71/2011)
- modifică art. 37 alin. 2, art. 38, art. 39; introduce art. 381-384
  L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
- modifică art. 181 alin. 2 și 3; introduce art. 741, alin. 6 la art. 184
  L. nr.29/1968 Codul de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
- modifică art. 10 alin. 1 lit. h), art. 27 pct. 1 lit. d) și e1), art. 27 pct. 3, art. 28 pct. 3, art. 281 pct. 3, art. 282 pct. 3, art. 29 pct. 1, art. 60, art. 916 alin. 1, art. 140 alin. 3, art. 184 alin. 31, art. 198 alin. 2 și 3, art. 205 alin. 3, art. 209 alin. 3, art. 222 alin. 2 și 7, art. 228 alin. 1, 2, 4 și 6, art. 230, art. 231, art. 243 alin. 3, art. 245 alin. 3, art. 251, art. 254 alin. 1, art. 2781 alin. 10 și 13, art. 285, art. 291 alin. 1 și 3, art. 361 alin. 1 lit. a) și b), art. 366 alin. 1, art. 3851 alin. 1 lit. a), b) și e), art. 3856 alin. 3, art. 3859 alin. 1 pct. 12 și alin. 3, art. 402, art. 403 alin. 1, art. 404 alin. 1, art. 4142, art. 456, art. 501, titlul IV cap. VI al părții speciale denumirea secț. IV, art. 5221; introduce art. 161, lit. b1)-b3) la art. 281 pct. 1, alin. 41 la art. 45, art. 1271, alin. 41 la art. 1606, alin. 3-6 la art. 174, art. 1841, alin. 11 la art. 192, lit. b1) la art. 198 alin. 1, lit. k) la art. 198 alin. 4, art. 217 1, alin. 8 și 9 la art. 222, alin. 4 la art. 223, alin. 21 la art. 278, alin. 31 la art. 291, art. 3201, pct. 172 la art. 3859 alin. 1, alin. 4 la art. 397, alin. 31 la art. 403, art. 4143-4145, alin. 3 la art. 462, alin. 5 la art. 506, ; abrogă art. 27 pct. 2, art. 28 pct. 2, art. 403 alin. 2, art. 484 alin. 1
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
- modifică art. 132 alin. (9)
  L. nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
- introduce alin. 2 la art. 9
  L. nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat (abrogata prin L. nr.76/2012)
- introduce alin. 2 la art. 157
  L. nr.36/1995 Legea notarilor publici și a activității notariale
- modifică art. 57 alin. 1
  L. nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
- abrogă art. 145 alin. (3)
  L. nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
- abrogă art. 23 alin. (21)
  O.G. nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
- modifică art. 2
  L. nr.188/2000 privind executorii judecătorești
- modifică art. 8, art. 9 alin. (1)-(4), art. 14, art. 17 alin. (1), art. 27 lit. b)
  L. nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
- modifică art. 26 alin. (3)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- modifică art. 34 alin. (2)
  O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- modifică art. 118 alin. (2), (4), art. 120 alin. (1); introduce alin. (31) la art. 118
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.304/2022)
- modifică art. 19 alin. (2), art. 24, art. 32, art. 33 alin. (1), art. 55 alin. (1); introduce art. 241; abrogă art. 25 lit. a), art. 33 alin. (2), art. 55 alin. (3)
  L. nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (abrogata prin O.U.G. nr.78/2016)
- modifică art. 12 alin. (1) lit. a)
  L. nr.554/2004 LEGEA contenciosului administrativ
- modifică art. 4 alin. (1)
  L. nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
- introduce alin. (3) la art. 26
  O.U.G. nr.212/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
- abrogă art. III
  L. nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
- modifică art. 5 alin. (1) partea introductivă și alin. (2); introduce alin. (6) la art. 4
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.042/2010 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor


Vineri, 21 iunie 2024, 17:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.