ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.63 din 30 iunie 2010
pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.173/2010 al ministrului administrației și internelor pentru împuternicirea instituțiilor prefectului în vederea constatării contravențiilor și aplicării amenzilor, conform art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
  O. nr.85/2011 al ministrului finanțelor publice pentru împuternicirea personalului direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București în vederea constatării contravențiilor și aplicării amenzilor, conform art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (abrogat prin O. nr.246/2015)
  O.U.G. nr.26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și al unor ministere, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
  O. nr.78/2011 al ministrului administrației și internelor privind procedura de transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale


Luni, 22 iulie 2024, 22:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.