ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.63 din 30 iunie 2010
pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.173/2010 al ministrului administrației și internelor pentru împuternicirea instituțiilor prefectului în vederea constatării contravențiilor și aplicării amenzilor, conform art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
art. IV
  O. nr.85/2011 al ministrului finanțelor publice pentru împuternicirea personalului direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București în vederea constatării contravențiilor și aplicării amenzilor, conform art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (abrogat prin O. nr.246/2015)
art. IV
  O. nr.35/2011 al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pe anul 2011
art. III alin. (4)
  O. nr.48/2011 al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pe anul 2011
art. III alin. (4)


Marți, 23 iulie 2024, 00:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.