ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.63 din 30 iunie 2010
pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.63 din 30 iunie 2010
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.13/2011 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 410/2010
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția următoarelor prevederi: a) art. I pct. 41 și 42 și art. IV, care intră în vigoare în termen de 30 de zile, calculate de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență; b) art. I pct. 1-8, 11, 13-15, 17-21, 25-40 și 43, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2011.
Publicare: M.Of. nr. 450/2 iul. 2010
Functie activa:
Modifică: L. nr.273/2006 privind finanțele publice locale
- modifică art. 2 pct. 26, 50 și 51, art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (2), art. 13, art. 25 lit. b), art. 29, art. 32 alin. (1) - (4), art. 34 alin. (2), art. 39 alin. (2) și (8), art. 58 alin. (1), art. 63 alin. (4), art. 63 alin. (51), art. 65 alin. (1), art. 78 alin. (1) lit. b) și d); introduce pct. 221, 222, 281, 282, 441 la art. 2, alin. (2) - (6) la art. 2, lit. e) la art. 5 alin. (1), alin. (6) - (8) la art. 14, alin. (11) - (13) la art. 24, alin. (21) la art. 26, alin. (3) la art. 34, alin. (9) și (10) la art. 39, alin. (2) la art. 41, alin. (8) - (15) la art. 49, alin. (21) la art. 57, alin. (11) - (13) la art. 58, alin. (6) la art. 61, alin. (41), (42) și (10) - (12) la art. 63, art. 751, art. 761, lit. e) la art. 78 alin. (1), alin. (22) la art. 78; abrogă art. 2 pct. 34, art. 26 alin. (7) - (9), art. 30 alin. (7), art. 33 alin. (71), (72) și (8), art. 58 alin. (2) - (4), art. 61 alin. (11), art. 83
dispune republicarea
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.334/2002 LEGEA bibliotecilor
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  H.G. nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică
  L. nr.311/2003 LEGEA muzeelor și a colecțiilor publice
  O.U.G. nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale
  O.G. nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic
  L. nr.339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale
  L. nr.69/2010 LEGEA responsabilității fiscal-bugetare
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
- modifică și completează art. I, art. II și anexa
Modificată: O. nr.234/2011 al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
- revizuiește Tabelul 2
  O.U.G. nr.8/2012 pentru stabilirea unor măsuri financiare
- modifică art. III alin. (2); suspendă prevederile art. VII până la data de 31 decembrie 2012
  O.U.G. nr.41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare
- suspendă aplicarea art. VII până la 31 decembrie 2013, inclusiv
  O.U.G. nr.8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal- bugetare
- prevederile art. VII se suspendă până la 31 decembrie 2014, inclusiv
  O.U.G. nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. III alin. (2); modifică și completează anexa
  O.U.G. nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare
- modifică art. III alin. (5) și (8)-(11); completează anexa; abrogă art. III alin. (4)
  O.U.G. nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal- bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (81) la art. III
  L. nr.217/2018 privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
- modifică art. III alin. (2)
Referită de: O. nr.1.360/2019 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011
Modificată: L. nr.84/2022 privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare
- modifică art. III alin. (2)


Duminică, 23 iunie 2024, 11:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.