LEGE nr.118 din 30 iunie 2010
privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.118 din 30 iunie 2010
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 367/2010
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare, de abrogare
Observatii:Prevederile art. 1-3, art. 5, art. 6 alin. (1), precum și cele ale art. 9-14 se aplică până la 31 decembrie 2010. De la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "pensie socială minimă garantată" se înlocuiește cu sintagma "indemnizație socială pentru pensionari".Se mai reduc cu 25% și următoarele drepturi de natură salarială de care beneficiază personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare al acestora d) cuantumul compensației bănești, respectiv al alocației valorice pentru drepturile de hrană și, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum și valoarea financiară a drepturilor de echipament;e) compensația lunară pentru chirie. Valoarea drepturilor/cheltuielilor cu asistența medicală, medicamente și proteze aferente personalului propriu, pentru care legislația în vigoare la data publicării prezentei legi prevede decontarea integral de la bugetul de stat, bugetele de asigurări sociale, bugetele locale sau, după caz, bugetele fondurilor speciale, se reduce cu 25%. Prevederile art. 1 și 2 se aplică și personalului din cadrul Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private și Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
Publicare: M.Of. nr. 441/30 iun. 2010
Functie activa:
Abrogă: L. nr.315/2006 privind stimularea achiziționării de cărți sau de programe educaționale pe suport electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar
  L. nr.396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei
  L. nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți
  O.G. nr.5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale
Modifică: H.G. nr.518/1995 privind unele drepturi și obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
- Se reduc cu 25% cuantumul drepturilor reprezentând salarizarea în valută și alte drepturi în valută și în lei ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
  H.G. nr.837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută și celelalte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate
- Se reduc cu 25% cuantumul drepturilor reprezentând salarizarea în valută și alte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
- reduc cu 25% drepturile prevăzute la art. 104 alin. (3) și art. 107 alin. (4)
  O.G. nr.7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurarii marilor unități
- abrogă art. 12 și 13
  L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
- dispozițiile legale privind înscrierea la pensie anticipată și pensie anticipată parțială nu se mai aplică
  L. nr.416/2001 privind venitul minim garantat (abrogata prin L. nr.196/2016)
- abrogă art. 25 și art. 26
  L. nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
- se reduce cu 25% cuantumul indemnizațiilor acordate membrilor Academiei Române; se reduce cu 15% cuantumul sprijinului material acordat urmașilor membrilor Academiei Române
  L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
- se reduce cu 15 % cuantumul indemnizației de șomaj și drepturile bănești prevăzute la art. 72, 731, 74 și 75; abrogă art. 78 și 79
  L. nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit
- reduce cu 15% indemnizația de merit
  O.U.G. nr.95/2002 privind industria de apărare (abrogata prin O.U.G. nr.47/2017)
- abrogă art. 12 lit. a), b) și d), art. 121, art. 122
  L. nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale
- se reduce cu 25% cuantumul indemnizațiilor acordate membrilor Academiei de Științe Medicale din România
  L. nr.341/2004 LEGEA recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989
- reduce cu 15% indemnizația de merit
  L. nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
- se reduce cu 15% ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor
  O.U.G. nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
- Cuantumul indemnizațiilor acordate în temeiul art. 1 se diminuează cu 15%.
  L. nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
- se reduce cu 25% suma forfetară prevăzută la art. 38 alin. (1)
  L. nr.174/2006 privind unele măsuri de protecție socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foștii proprietari
- abrogă art. 2 alin. (1) și (2)
  O.U.G. nr.116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
- abrogă art. 7 lit. a) și c) și art. 8
  L. nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
- se reduce cu 25% cuantumul indemnizațiilor acordate membrilor Academiei Oamenilor de Știință din România; se reduce cu 15% cuantumul sprijinului material acordat urmașilor membrilor Academiei Oamenilor de Știință din România
  O.G. nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale
- abrogă O.G. nr. 5/2010
  L. nr.230/2008 privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România
- se reduce cu 25% cuantumul indemnizațiilor acordate membrilor Academiei de Științe Tehnice din România
  L. nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
- se reduce cu 25% indemnizația lunară, prevăzută la art. 12 alin. (1)
  L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizațiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale, precum și alte drepturi în lei sau în valută se diminuează cu 25%; se reduc cu 25% cuantumul drepturilor specifice pentru activitățile desfășurate în instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională, prevăzute la pct. 3 alin. (1) și (2), pct. 4 alin. (1), pct. 6, 8, 10, 11 și 12 din anexa nr. IV/2; se reduc cu 25% cuantumul sprijinului statului pentru salarizarea personalului clerical și neclerical;
  O.U.G. nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar
- Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizațiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale, precum și alte drepturi în lei sau în valută se diminuează cu 25%
  O.G. nr.9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecințelor restructurării și reorganizării unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar
- abrogă art. 7 lit. a) și c) și art. 8
Trimitere la: H.G. nr.581/1995 privind organizarea și functionarea Consiliului pentru Problemele Romanilor de Pretutindeni (abrogat prin H.G. nr.42/1998)
  H.G. nr.837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută și celelalte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
  L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
  L. nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit
  L. nr.42/2004 privind participarea forțelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român (abrogata prin L. nr.121/2011)
  L. nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
  O.U.G. nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
  L. nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
  O.U.G. nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
  L. nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
  L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
  O.U.G. nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.603/2010 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
Modificată: O.U.G. nr.78/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
- modifică art. 3 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 3


Vineri, 21 iunie 2024, 01:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.