LEGE nr.66 din 31 martie 2010
pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.66 din 31 martie 2010
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 535/2009
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare
În vigoare: intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării
Publicare: M.Of. nr. 226/9 apr. 2010
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietatii industriale și regimul de utilizare a acestora
- modifică art. 4
  L. nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
- modifică art. 1, art. 3, art. 5 alin. 1 partea introductivă și lit. a), art. 5 alin. 2, art. 6, art. 9, art. 10, art. 12 alin. 1, art. 14, art. 19, art. 20 alin. 1 partea introductivă, art. 22 alin. 1, art. 28, art. 29 alin. 5, art. 32, art. 33 alin. 1, art. 35 alin. 2 și alin. 3 lit. c), art. 36 alin. 1 și 2, art. 37, art. 38 alin. 2, art. 39, art. 41 alin. 2, art. 42 alin. 4, art. 45, art. 48 alin. 1 partea introductivă și alin. 4, art. 49, art. 52 alin. 1 lit. b) și alin. 2, art. 54 lit. a), art. 57 alin. 1, art. 59, art. 60, art. 61 alin. 1 lit. b), art. 68 alin. 2, art. 70 alin. 1 lit. a), art. 72, art. 80, art. 81, art. 83, art. 84, art. 89 alin. 3, art. 90, art. 91, art. 93 lit. a) și c); introduce art. 21, alin. 2 la art. 4, lit. m) și n) la art. 5 alin. 1, art. 171-175, art. 191, alin. 11 la art. 41, alin. 4 și 5 la art. 43, alin. 5 la art. 48, cap. XI1 cu art. 661-666 după art. 66, alin. 3 și 4 la art. 68, art. 681, art. 801, alin. 2 la art. 82, lit. k1) la art. 93, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare după art. 95; abrogă art. 2, art. 7, art. 18, art. 23-25, art. 46, art. 47, art. 50 alin. 2, art. 86- 88; înlocuiește, în cuprinsul legii, sintagma "Tribunalul Municipiului București" cu sintagma "Tribunalul București", sintagma "depozitul național reglementar" cu sintagma "depozitul reglementar", sintagma "Ministerul Agriculturii și Alimentației" cu sintagma "autoritatea publică centrală de specialitate", sintagma "Registrul Național al Mărcilor" cu sintagma "Registrul mărcilor", sintagma "Registrul Național al Indicațiilor Geografice" cu sintagma "Registrul indicațiilor geografice", sintagma "comisia de reexaminare" cu sintagma "comisia de contestații"
dispune republicarea
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.410/2010 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice


Marți, 23 aprilie 2024, 22:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.