Lege-cadru nr.330 din 5 noiembrie 2009
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.330 din 5 noiembrie 2009
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 394/2009
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la 1 ianuarie 2010, cu excepția dispozițiilor art. 49-52 și ale art. 4 alin. (1) din anexa nr. VI, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Observatii:La 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, încetează următoarele drepturi salariale suplimentare stabilite prin acte juridice în favoarea personalului autorităților și instituțiilor publice: a) suplimentul postului și suplimentul corespunzător treptei de salarizare; b) sporul de mobilitate.
Publicare: M.Of. nr. 762/9 noi. 2009
Rectificare: M.Of. nr. 268/26 apr. 2010
Functie activa:
Abrogă: L. nr.28/1992 pentru modificarea articolului 39 din Legea nr.40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui și Guvernului Romaniei, precum și a personalului Presedintiei, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive
- la data de 1 ian. 2010
  H.G. nr.511/1993 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
- la data de 1 ian. 2010
  L. nr.20/1994 pentru modificarea și completarea Legii nr.40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui și Guvernului Romaniei, precum și a personalului Presedintiei, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive
- la data de 1 ian. 2010
  H.G. nr.233/1994 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
- la data de 1 ian. 2010
  L. nr.42/1994 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/1991 privind indemnizatiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputatilor, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei
- la data de 1 ian. 2010
  H.G. nr.554/1994 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare și pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr.576/1992 privind reinfiintarea institutiei internatului in medicina și farmacie și organizarea stagiului practic de un an, pentru absolventii universitatilor de medicina și farmacie
- la data de 1 ian. 2010
  H.G. nr.615/1994 pentru completarea Hotararii Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
- la data de 1 ian. 2010
  H.G. nr.943/1994 privind completarea Hotararii Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
- la data de 1 ian. 2010
  H.G. nr.697/1995 pentru completarea Hotararii Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
- la data de 1 ian. 2010
  H.G. nr.994/1995 privind completarea anexei nr.5 la Hotararea Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
- la data de 1 ian. 2010
  L. nr.2/1996 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/1991 privind indemnizatiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputatilor, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, republicata
- la data de 1 ian. 2010
  H.G. nr.75/1996 privind completarea Hotararii Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
- la data de 1 ian. 2010
  H.G. nr.324/1996 privind completarea și modificarea Hotararii Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
- la data de 1 ian. 2010
  L. nr.56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Curții Supreme de Justiție, ale magistraților-asistenți și ale celorlalte categorii de personal
- la data de 1 ian. 2010
totodata, abrogă:
O.G. nr.55/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecatorilor Curții Supreme de Justitie, ale magistratilor-asistenti și ale celorlalte categorii de personal
- la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 56/1996
L. nr.126/2000 de aprobare a Ordonanței Guvernului nr.55/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Curții Supreme de Justiție, ale magistraților-asistenți și ale celorlalte categorii de personal
- la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 56/1996
O.G. nr.83/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești
- la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 56/1996
L. nr.334/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești
- la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 56/1996
  L. nr.104/1997 pentru modificarea articolului 23 din Legea nr.53/1991 privind indemnizatiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputatilor, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei
- la data de 1 ian. 2010
  O.G. nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finantate integral din venituri extrabugetare
- la data de 1 ian. 2010
totodata, abrogă:
L. nr.27/1999 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare
- la data de 1 ian. 2010, odată cu O.G. nr. 14/1998
O.U.G. nr.131/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare
- la data de 1 ian. 2010, odată cu O.G. nr. 14/1998
L. nr.138/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare
- la data de 1 ian. 2010, odată cu O.G. nr. 14/1998
  L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
- la data de 1 ian. 2010
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.28/1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
- la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 154/1998
O.U.G. nr.122/1999 pentru modificarea anexei nr.VII/2 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
- la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 154/1998
L. nr.131/1999 pentru modificarea unor prevederi ale anexei nr.VI la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
- la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 154/1998
L. nr.163/1999 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
- la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 154/1998
L. nr.167/1999 pentru modificarea Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
- la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 154/1998
O.U.G. nr.183/1999 pentru modificarea anexei nr.II/2 la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
- la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 154/1998
L. nr.35/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/1999 pentru modificarea anexei nr.VII/2 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
- la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 154/1998
L. nr.328/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/1999 pentru modificarea anexei nr.II/2 la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
- la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 154/1998
  L. nr.161/1998 pentru modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
- la data de 1 ian. 2010
  H.G. nr.749/1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite
- la data de 1 ian. 2010
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.174/2000 pentru completarea art. 16 din Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.749/1998
- la data de 1 ian. 2010, odată cu H.G. nr. 749/1998
  H.G. nr.775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora
- la data de 1 ian. 2010
totodata, abrogă:
H.G. nr.157/1999 pentru modificarea și completarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite și a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale și in serviciile publice din subordinea acestora, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.775/1998
- la data de 1 ian. 2010, odată cu H.G. nr. 775/1998
  H.G. nr.125/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru institutiile publice de cultura
- la data de 1 ian. 2010
  H.G. nr.150/1999 HOTARARE privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar și personalul auxiliar sanitar, incadrat in unitati sanitare și de asistenta sociala
- la data de 1 ian. 2010
totodata, abrogă:
H.G. nr.414/2000 privind modificarea și completarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar și personalul auxiliar sanitar, încadrat în unități sanitare și de asistență socială, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.150/1999
- la data de 1 ian. 2010, odată cu H.G. nr. 150/1999
  L. nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
- la data de 1 ian. 2010
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.66/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
- la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 142/1999
L. nr.647/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
- la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 142/1999
O.U.G. nr.10/2002 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
- la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 142/1999
L. nr.354/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
- la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 142/1999
L. nr.132/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
- la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 142/1999
O.U.G. nr.155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
- la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 142/1999
L. nr.117/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
- la data de 1 ian. 2010, odată cu L. nr. 142/1999
  O.G. nr.114/1999 pentru modificarea anexei nr.11 la Legea nr.40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive, republicată
- la data de 1 ian. 2010
  O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar
- la data de 1 ian. 2010
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.185/2000 pentru modificarea anexei nr.IV/2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar
- la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 24/2000
O.U.G. nr.250/2000 pentru modificarea salariilor de bază pentru unele funcții prevăzute în anexele nr.I, II, IV și V la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar
- la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 24/2000
O.U.G. nr.282/2000 pentru modificarea și completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar
- la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 24/2000
L. nr.127/2001 privind aprobarea aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.282/2000 pentru modificarea și completarea articolului 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar
- la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 24/2000
L. nr.329/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.185/2000 pentru modificarea anexei nr.IV/2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar
- la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 24/2000
L. nr.383/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar
- la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 24/2000
O.U.G. nr.23/2002 pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001
- la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 24/2000
L. nr.392/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2002 pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001
- la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 24/2000
  H.G. nr.238/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului didactic din învățământul superior
- la data de 1 ian. 2010
  O.U.G. nr.57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și indemnizațiile și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului
- la data de 1 ian. 2010
totodata, abrogă:
L. nr.395/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și indemnizațiile și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului
- la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 57/2000
O.G. nr.9/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și indemnizațiile și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului
- la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 57/2000
L. nr.15/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și indemnizațiile și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului
- la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 57/2000
  H.G. nr.561/2000 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare
- la data de 1 ian. 2010
  O.U.G. nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi
- la data de 1 ian. 2010
totodata, abrogă:
L. nr.711/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi
- la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 160/2000
O.U.G. nr.29/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi
- la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 160/2000
L. nr.453/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi
- la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 160/2000
O.U.G. nr.98/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi
- la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 160/2000
L. nr.600/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi
- la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 160/2000
  O.U.G. nr.227/2000 pentru modificarea anexei nr.2 la Legea nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
- la data de 1 ian. 2010
  O.U.G. nr.38/2001 pentru completarea art.31 din Legea nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
- la data de 1 ian. 2010
  L. nr.304/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2000 pentru modificarea anexei nr.2 la Legea nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
- la data de 1 ian. 2010
  L. nr.390/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2001 pentru completarea art.31 din Legea nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
- la data de 1 ian. 2010
  L. nr.410/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.250/2000 pentru modificarea salariilor de bază pentru unele funcții prevăzute în anexele nr.I, II, IV și V la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar
- la data de 1 ian. 2010, odată cu O.U.G. nr. 24/2000
  L. nr.173/2002 pentru modificarea art. 21 alin. (7) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată
- la data de 1 ian. 2010
  L. nr.530/2003 pentru modificarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
- la data de 1 ian. 2010
  O.U.G. nr.2/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
- la data de 1 ian. 2010
  L. nr.127/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
- la data de 1 ian. 2010
  O.U.G. nr.29/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
- la data de 1 ian. 2010
  L. nr.292/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
- la data de 1 ian. 2010
  H.G. nr.1.471/2004 pentru modificarea art. 8 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare
- la data de 1 ian. 2010
  H.G. nr.2.342/2004 pentru modificarea lit. g) a art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare
- la data de 1 ian. 2010
  O.U.G. nr.57/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
- la data de 1 ian. 2010
  O.G. nr.31/2005 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
- la data de 1 ian. 2010
  L. nr.382/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
- la data de 1 ian. 2010
  O.U.G. nr.204/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
- la data de 1 ian. 2010
  L. nr.21/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2005 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
- la data de 1 ian. 2010
  L. nr.153/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 204/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
- la data de 1 ian. 2010
  H.G. nr.854/2006 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare
- la data de 1 ian. 2010
  L. nr.282/2006 pentru modificarea anexei nr. I la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
- la data de 1 ian. 2010
  O.G. nr.62/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
- la data de 1 ian. 2010
  O.G. nr.15/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
- la data de 1 ian. 2010
  O.G. nr.16/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
- la data de 1 ian. 2010
totodata, abrogă:
L. nr.218/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
- la data de 1 ian. 2010, odată cu O.G. nr. 16/2007
  O.G. nr.20/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
- la data de 1 ian. 2010
  L. nr.106/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
- la data de 1 ian. 2010
  L. nr.187/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
- la data de 1 ian. 2010
  L. nr.203/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
- la data de 1 ian. 2010
  O.U.G. nr.140/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
- la data de 1 ian. 2010
  O.G. nr.13/2008 privind creșterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2008
- la data de 1 ian. 2010
totodata, abrogă:
L. nr.209/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2008 privind creșterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2008
- la data de 1 ian. 2010, odată cu O.G. nr. 13/2008
  O.G. nr.14/2008 privind creșterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi
- la data de 1 ian. 2010
totodata, abrogă:
L. nr.237/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2008 privind creșterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi
- la data de 1 ian. 2010, odată cu O.G. nr. 14/2008
  O.G. nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ
- la data de 1 ian. 2010
totodata, abrogă:
L. nr.221/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ
- la data de 1 ian. 2010, odată cu O.G. nr. 15/2008
O.U.G. nr.151/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ
- la data de 1 ian. 2010, odată cu O.G. nr. 15/2008
  O.G. nr.16/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
- la data de 1 ian. 2010
totodata, abrogă:
L. nr.272/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
- la data de 1 ian. 2010, odată cu O.G. nr. 16/2008
  O.G. nr.17/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
- la data de 1 ian. 2010
  L. nr.103/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
- la data de 1 ian. 2010
  O.U.G. nr.107/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
- la data de 1 ian. 2010
  L. nr.304/2008 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
- la data de 1 ian. 2010
  O.U.G. nr.199/2008 pentru modificarea și completarea anexei nr. VII/2b la Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
- la data de 1 ian. 2010
  L. nr.70/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
- la data de 1 ian. 2010
  L. nr.200/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2008 pentru modificarea și completarea anexei nr. VII/2b la Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
- la data de 1 ian. 2010
Încetează aplicabilitatea: L. nr.58/1992 cu privire la corelarea salariilor prevăzute de Legea nr.53/1991, Legea nr.40/1991 și Legea nr.52/1991 cu nivelul salariilor de la societățile comerciale și regiile autonome
  L. nr.41/1993 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/1991 privind salarizarea senatorilor, deputatilor și personalului din aparatul Parlamentului Romaniei
  O.G. nr.39/1994 privind imbunatatirea coeficientilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar
  L. nr.134/1994 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39 din 5 august 1994 privind îmbunătățirea coeficienților de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar
  O.U.G. nr.134/1999 privind unele măsuri referitoare la salarizarea magistraților și a celorlalte categorii de personal din organele autorității judecătorești
  O.U.G. nr.33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești
  O.U.G. nr.42/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar
  L. nr.386/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești
  L. nr.387/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar
  L. nr.714/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/1999 privind unele măsuri referitoare la salarizarea magistraților și a celorlalte categorii de personal din organele autorității judecătorești
  O.U.G. nr.187/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
  L. nr.342/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
  H.G. nr.1.221/2002 privind indexarea cuantumului valorii de referință sectorială pentru personalul clerical
  O.U.G. nr.186/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2000
  O.U.G. nr.191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
  L. nr.195/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 186/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2000
  L. nr.220/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
  O.U.G. nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
  L. nr.164/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
  O.G. nr.9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
  O.G. nr.14/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
  L. nr.84/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
  L. nr.112/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
  O.G. nr.3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
  O.G. nr.29/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
  L. nr.154/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
  L. nr.233/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi
  L. nr.323/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
  O.G. nr.10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
  L. nr.231/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
  L. nr.237/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2008 privind creșterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi (abrogata prin L. nr.330/2009)
  O.U.G. nr.31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
  L. nr.259/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
Modifică: L. nr.40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive
- la data de 1 ian. 2010, abrogă legea cu excepția art. 22, 23, 35 și 36
  L. nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
- la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 15 și la data de 1 ian. 2010, abrogă legea cu excepția art. 18 și a anexei nr. 5
  H.G. nr.567/1991 privind organizarea și funcționarea Aeroclubului României
- la data de 1 ian. 2010, abrogă art. 6
  L. nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- la data de 1 ian. 2010, abrogă art. 70
  H.G. nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
- la data de 1 ian. 2010, abrogă hotărârea cu excepția art. 21, 22, 23 și 30
  L. nr.50/1995 cu privire la salarizarea membrilor și personalului Curții de Conturi
- la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 16
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
- la data de 1 ian. 2010, abrogă art. 49 alin. (2) și (3), art. 50 alin. (2), (3), (4), (6), (7), (8), (11), (12) și (13), art. 51 alin. (1), (2), (4), (5) și (7), art. 89, art. 90 alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (11) și (12), art. 91 alin. (1), art. 94 alin. (4), art. 106 alin. (2)
  L. nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
- la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 28 și la data de 1 ian. 2010, abrogă legea cu excepția art. 1, art. 23, art. 42, art. 43, art. 62, art. 65, art. 66, art. 67, art. 68, art. 69, art. 70, art. 72, anexa nr. 1 pct. 1, 7 și 11-16 din notă, anexa nr. 5, anexa nr. 7 pct. 4, anexa nr. 9 pct. 2, 4 și 6
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 31 alin. (1) lit. c) și d)
  L. nr.334/2002 LEGEA bibliotecilor
- la data de 1 ian. 2010, abrogă art. 51 alin. (3)-(6)
  L. nr.504/2002 LEGEA audiovizualului
- la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 98 alin. (2) liniuța a 2-a
  L. nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.129/2019)
- la data de 1 ian. 2010, abrogă art. 20
  O.G. nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
- la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 24 și la data de 1 ian. 2010, abrogă ordonanța cu excepția art. 1, art. 25, art. 29 alin. (2) și (3), art. 37, art. 38, art. 52, art. 55-58, anexa nr. 1 pct. 1 din notă, anexa nr. 4 pct. 3, anexa nr. 5 pct. 2 și3
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- la data de 12 nov. 2009, modifică art. 94 alin. (2) lit. c) și art. 96 alin. (1)
  L. nr.311/2003 LEGEA muzeelor și a colecțiilor publice
- la data de 1 ian. 2010, abrogă art. 25 alin. (2)-(6)
  O.U.G. nr.121/2003 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
- la data de 1 ian. 2010, abrogă art. II
  L. nr.351/2004 LEGEA GAZELOR
- la data de 1 ian. 2010, abrogă art. 13
  L. nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
- la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 19 și la data de 1 ian. 2010, abrogă legea cu excepția art. 6, art. 15, art. 17, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 28, art. 29, art. 30, art. 311, art. 312, art. 36, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50, art. 51, art. 52, art. 53, art. 54, art. 58, art. 59, art. 60, art. 61, art. 62, art. 63, art. 64, art. 65, art. 66 și anexei nr. 51
  O.U.G. nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
- la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 21 și art. 412 și la data de 1 ian. 2010, abrogă ordonanța de urgență cu excepția art. 23, art. 24, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 36, art. 37 și art. 411
  O.U.G. nr.27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
- la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 19 și art. 20 și la data de 1 ian. 2010, abrogă ordonanța de urgență cu excepția art. 10 alin. (8), art. 11alin. (4), art. 12- 14, art. 15 alin. (1), art. 17, art. 22-29, art. 30-31, art. 311 alin. (2), art. 32-34, art. 37-41
  L. nr.327/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din serviciile de probațiune
- la data de 1 ian. 2010, abrogă legea cu excepția art. 4 alin. (6), art. 12 și art. 14-24
  O.G. nr.64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
- la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 24 și la data de 1 ian. 2010, abrogă ordonanța cu excepția art. 1, art. 25, art. 29 alin. (2) și (3), art. 38, art. 39, art. 52, art. 56, art. 59, art. 62, anexa nr. 4 pct. 3, anexa nr. 5 pct. 3
  L. nr.435/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
- la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 21 și la data de 1 ian. 2010, abrogă legea cu excepția art. 23, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 35 și art. 36
  O.G. nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007
- la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 19 și art. 21 și la data de 1 ian. 2010, abrogă ordonanța cu excepția art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 29, art. 30 și art. 33
  O.G. nr.8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției (abrogata prin L. nr.11/2024)
- la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 17 și art. 18 și la data de 1 ian. 2010, abrogă ordonanța cu excepția art. 3 alin. (3), art. 7, art. 20, art. 23, art. 24, art. 26, art. 27 și art. 29-31
  O.G. nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic
- la data de 1 ian. 2010, abrogă art. 12 alin. (2), art. 151 și anexa
  O.G. nr.8/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și a Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
- la data de 1 ian. 2010, abrogă ordonanța cu excepția art. I
  O.G. nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
- la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 11 și art. 12 și la data de 1 ian. 2010, abrogă ordonanța cu excepția art. 23, art. 25 și art. 302
  O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public
- la data de 1 ian. 2010, abrogă art. 28 alin. (2) și art. 33 alin. (3)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.645/2009 pentru promulgarea Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Rectificare: M.Of. nr. 268/26 apr. 2010
Modificată: L. nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
- Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizațiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale, precum și alte drepturi în lei sau în valută se diminuează cu 25%; se reduc cu 25% cuantumul drepturilor specifice pentru activitățile desfășurate în instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională, prevăzute la pct. 3 alin. (1) și (2), pct. 4 alin. (1), pct. 6, 8, 10, 11 și 12 din anexa nr. IV/2; se reduc cu 25% cuantumul sprijinului statului pentru salarizarea personalului clerical și neclerical;
Abrogată: L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Modificată: D.C.C. nr.1.615/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor pct. 10 din lista referitoare la sporuri și alte drepturi ale personalului didactic din învățământ cuprinsă în anexa nr. 11/1 privind reglementări specifice personalului contractual din unitățile de învățământ la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 7 din cap. I lit. B "Reglementări specifice personalului didactic din învățământ" din anexa nr. II "Familia ocupațională de funcții bugetare Învățământ" la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 6 din anexa nr. 5 "Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic și personalului didactic auxiliar din învățământ" la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile din anexa nr. II/1 pct. 10 din lista referitoare la sporuri și alte drepturi ale personalului didactic din învățământ (termenul se împlinește la data de 24 martie 2012), după care operează dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.1.615/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor pct. 10 din lista referitoare la sporuri și alte drepturi ale personalului didactic din învățământ cuprinsă în anexa nr. 11/1 privind reglementări specifice personalului contractual din unitățile de învățământ la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 7 din cap. I lit. B "Reglementări specifice personalului didactic din învățământ" din anexa nr. II "Familia ocupațională de funcții bugetare Învățământ" la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 6 din anexa nr. 5 "Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic și personalului didactic auxiliar din învățământ" la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ
- anexa nr. II/1 pct. 10 din lista referitoare la sporuri și alte drepturi ale personalului didactic din învățământ
Referită de: Decizie nr.7/2019 DECIZIA nr. 7 din 11 februarie 2019 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 1 alin. (2)
Vezi si: D.C.C. nr.51/2020 DECIZIA nr. 51 din 4 februarie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (6) și ale art. 48 alin. (1) pct. 7 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 4 alin. (1) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar, ale art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice si ale art. 8 din anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, în interpretarea dată prin Decizia nr. 21 din 21 noiembrie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii
- dispozițiile art. 30 alin. (6), în interpretarea dată prin Decizia nr. 21 din 21 noiembrie 2016, pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție — Completul competent să judece recursul în interesul legii
Referită de: Decizie nr.22/2020 DECIZIA nr. 22 din 14 septembrie 2020 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)


Marți, 16 aprilie 2024, 04:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.