ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.77 din 24 iunie 2009
privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.77 din 24 iunie 2009
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.246/2010 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 508/2009
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 27 alin. (1), care intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și a art. 22, 23, 24, 25, 26 și 30, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I
Publicare: M.Of. nr. 439/26 iun. 2009
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc
totodata, abrogă:
L. nr.166/1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc
O.G. nr.36/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc
L. nr.391/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc
Modifică: O.U.G. nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate (abrogata prin L. nr.292/2011)
- abrogă art. 3 lit. a), c) și d)
  O.U.G. nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A
- abrogă art. 7; modifică în mod corespunzător Statutul Companiei Naționale "Loteria Română".
  L. nr.69/2000 Legea educației fizice și sportului
- abrogă art. 70 alin. (1) lit. g), art. 71 alin. (1) lit. e) și art. 74 lit. d)
  L. nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
- abrogă art. 51 alin. (3) lit. d)
  O.G. nr.39/2005 privind cinematografia
- abrogă art. 13 alin. (1) lit. f)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.246/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
- modifică art. 1 alin. (4), art. 1 alin. (5), art. 2 alin.(3), art. 5 alin. (5), art. 6, art. 7, art. 13 alin. (2) și (3), art. 14 alin. (2) lit. b) partea introductivă a paragrafului (iii), art. 15 alin. (2) lit. h), art. 15 alin. (6) lit. a) paragrafele (i) și (iii), art. 15 alin. (6) lit. i), art. 18 alin. (1) și (5), art. 26, art. 29 alin. (1) partea introductivă, anexa; introduce alin. (4) la art. 2, alin. (6) și (7) la art. 5, lit. g) - i) la art. 10 alin. (1), alin. (3) la art. 10, lit. f) la art. 12 alin. (3), lit. i) și j) la art. 15 alin. (2), alin. (4) la art. 16, lit. h1) și h2) la art. 17 alin. (2), art. 191, alin. (3) și (4) la art. 22, lit. f) - k) la art. 25, lit. f) - i) la art. 29 alin. (8); abrogă art. 23 alin. (2) lit. a), art. 23 alin. (4)
Modificată: O.U.G. nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (3), anexa; introduce alin. (4) - (7) la art. 13, lit. d) la art. 14 alin. (2), art. 261
  O.G. nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- modifică anexa; introduce alin. (5) la art. 21; abrogă art. 10 alin. (1) lit. f), art. 15 alin. (2) lit. h), art. 15 alin. (6) lit. i) și j), art. 19 alin. (3), art. 29 alin. (8) lit. e); elimină sintagma "jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune"
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 23; abrogă art. 24
dispune republicarea
  O.U.G. nr.20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
- modifică art. 14 alin. (2) lit. b) partea introductivă a paragrafului (iii), art. 28 alin. (1); introduce lit. j) la art. 10 alin. (1), lit. k) la art. 15 alin. (2), lit. k) și l) la art. 15 alin. (6), alin. (8) la art. 19, lit. j) la art. 29 alin. (8); abrogă art. 1 alin. (3), art. 2, art. 21 alin. (5); completează anexa nr. 1; sintagmele „Comisia de autorizare a jocurilor de noroc" și „direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice" se înlocuiesc cu sintagma „Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc"
  L. nr.227/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
- modifică art. 12 alin. (2), art. 15 alin. (2) lit. g), art. 16 alin. (1), art. 18 alin. (4), art. 20 alin. (1), (2), (4) și (5); introduce alin. (5)-(8) la art. 16; în tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma «Comisia de autorizare a jocurilor de noroc» se înlocuiește cu sintagma «Comitetul de supraveghere», sintagma «direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice» se înlocuiește cu sintagma «Direcția generală de autorizare jocuri de noroc» și sintagma «Ministerul Finanțelor Publice» se înlocuiește cu sintagma «Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc».
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- abrogă, la 1 februarie 2014, art. 30 alin (3)
  O.U.G. nr.92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (5), art. 3, art. 5 alin. (1), (2), (5) și (7), art. 6, art. 7, art. 9, art. 10 alin. (1) și (3), art. 11, art. 12, art. 13, art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (1), art. 15 alin. (2) lit. f), g), i), j) și k), art. 15 alin. (6) lit. a) și d), art. 15 alin. (6) lit. h) pct. (iii), art. 15 alin. (7) și (8), art. 16 alin. (1), (3) și (5), art. 17 alin. (1), art. 17 alin. (2) lit. i), art. 17 alin. (4), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1), (4)-(6) și (8), art. 191, art. 20 alin. (1)-(3) și alin. (6), art. 22 alin. (1), art. 22 alin. (3) lit. b), c) și d), art. 25 lit. h)-j), art. 26, art. 261, art. 27, art. 29 alin. (8), anexa; introduce alin. (6) la art. 1, art. 11-1_3, alin. (8) - (10) la art. 5, alin. (2) la art. 8, alin. (4) - (7) la art. 10, alin. (4) și (5) la art. 14, lit. c) și d) la art. 15 alin. (4), lit. m) și n) la art. 15 alin. (6), alin. (10)-(12) la art. 17, alin. (7) și (8) la art. 20, alin. (6) la art. 21, alin. (5) și (6) la art. 22; abrogă art. 16 alin. (8), art. 25 lit. k)
dispune republicarea
  L. nr.124/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 92/2014 și modifică art. 12, art. 13 alin. (4), art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (1) și (5), art. 5 alin. (10), art. 10 alin. (1) lit. e), h) și p), art. 10 alin. (4), (5) și (7), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 15 alin. (4) lit. c), art. 15 alin. (6) partea introductivă și lit. a) pct. (i), art. 16 alin. (1), art. 16 alin. (4), art. 17 alin. (11), art. 19 alin. (1), (4) și (5), art. 191 alin. (1), art. 20 alin. (1), (3) și (6), art. 21 alin. (6); introduce alin. (3) la art. 7, pct (vi) la art. 10 alin. (3), alin. (8) la art. 10, alin. (3) și (4)la art. 261, lit. j) la art. 29 alin. (8); abrogă art. 11 alin. (2), art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (v) lit. C, art. 17 alin. (10), art. 19 alin. (8); înlocuiește anexa
  O.G. nr.19/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative, precum și unele măsuri de corelare legislativă
- introduce lit. D la art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (v); abrogă art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (vi) lit. C
  O.U.G. nr.42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
- introduce alin. (11) și (21) la art. 1, alin. (91) la la art. 17
  L. nr.335/2015 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri-fiscal bugetare și modificarea unor acte normative, precum și unele masuri de corelare legislativă
- modifică art. 3 alin. (3)
  L. nr.250/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
- modifică art. 15 alin. (1) A lit. b) (iv), art. 17 alin. (91,/sup>), art. 20 alin. (1); introduce alin. (4) la art. 7 si lit. e) la art. 22 alin. (3)
  O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- modifică art. 10 alin. (4) si (5), art. 13 alin. (3), anexa; introduce alin. (51) - (56) la art. 10; abrogă art. 10 alin. (8), art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (i) lit. C, art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (iv) lit. C, art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (v) lit. D
  O.G. nr.15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare
- modifică art. 10 alin. (51)
  L. nr.241/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare
- aprobă O.G. nr. 15/2019
  L. nr.30/2022 pentru modificarea și completarea art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru completarea art. 202 alin. (3) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000
- modifică art. 13 alin. (3); introduce alin. (31) - (33) la art. 13
  O.G. nr.15/2022 Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc
- modifică art. 10 alin. (1) lit. i) si n), art. 10 alin. (6), art. 12 alin. (2), art. 14 alin. (2) partea introductivă, art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (ii), art. 15 alin. (4) lit. c), art. 17 alin. (1) si alin. (2) partea introductivă, art. 22 alin. (1), art. 28 alin. (2) si (7), art. 29 alin. (8) lit. a)-c) si j); modifică si înlocuieste anexa; introduce alin. (2)-(6) la art. 12), alin. (61) la art. 10, lit. g1) la art. 12 alin. (3), alin. (10)-(12) la art. 12, lit. o) la art. 15 alin. (6), lit. k) si l) la art. 29 alin. (8)
  L. nr.326/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc
- modifică art. 15 alin. (6) lit. d); introduce lit. c1) la art. 15 alin. (2) si art. 151
dispune republicarea
  O.U.G. nr.82/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009
- modifică art. 1 alin. (2), art. 1 alin. (5), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (3), art. 5 alin. (10), art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (4), art. 10 alin. (1) lit. p) pct. (i), art. 10 alin. (4), (51), (6), (61), art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (2) lit. b), art. 15 alin. (1) lit. B pct. (v), art. 15 alin. (6) lit. a) pct. (i) si (iii), art. 151 art. 16 alin. (1) si (3), art. 21 alin. (6), art. 22 alin. (3) lit. e), art. 22 alin. (5), art. 29 alin. (8), modifică si înlocuieste anexa; introduce alin. (11) la art. 13, alin. (6) la art. 14, pct. (x) la art. 15 alin. (1) lit. B si lit. c) la art. 29 alin. (1); abrogă art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (ii), art. 12 alin. (3) lit. h) pct. (ii) si (iii), art. 12 alin. (6) si (7), art. 15 alin. (2) lit. c1), art. 15 alin. (6) lit. a) pct. (ii) si lit. d) si n)


Joi, 29 februarie 2024, 10:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.