Legea nr.226 din 5 iunie 2009
organizării și funcționării statisticii oficiale în România
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.226 din 5 iunie 2009
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 542/2008
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării
Publicare: M.Of. nr. 397/11 iun. 2009
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.9/1992 privind organizarea statisticii publice
- la data de 11 iulie 2009
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.75/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
- la data de 11 iulie 2009
L. nr.311/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
- la data de 11 iulie 2009
O.G. nr.67/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
- la data de 11 iulie 2009
L. nr.463/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
- la data de 11 iulie 2009
O.G. nr.71/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
- la data de 11 iulie 2009
L. nr.433/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
- la data de 11 iulie 2009
  H.G. nr.1.364/2003 privind stabilirea indemnizației de care beneficiază agenții statistici pentru activitatea desfășurată
- la data de 9 oct. 2009
  H.G. nr.783/2007 privind înființarea pe lângă Institutul Național de Statistică a unei activități finanțate integral din venituri proprii
- la data de 9 oct. 2009
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.919/2009 privind promulgarea Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România
Modificată: L. nr.211/2010 privind modificarea și completarea Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009
- modifică art. 1, art. 5, art. 12 alin. (3) și (4), art. 16 alin. (5); introduce lit. k) și l) la art. 12 alin. (1), alin. (31) și (32) la art. 12, alin. (11) la art. 14, lit. e1) la art. 15 alin. (1), alin. (11) și (12) la art. 16
  O.G. nr.3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (1) lit. o), art. 34 alin. (4); introduce lit. s)-t) la art. 15 alin. (1); abrogă art. 16 alin. (2), art. 18, art. 19, art. 34 alin. (5)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 14 alin. (2)
  L. nr.63/2017 Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- aprobă cu completări O.G. nr. 3/2016 și modifică art. 17 alin. (1)
  L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- abrogă art. 16 alin. (11) și (12)
  L. nr.336/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016


Duminică, 23 iunie 2024, 13:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.