ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.34 din 11 aprilie 2009
cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.U.G. nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
  O. nr.168/2011 al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (abrogat prin H.G. nr.285/2020)
  O.U.G. nr.35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligațiilor fiscale și al funcționării optime a instituțiilor statului, precum și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale
derogare de la art. 22
  O. nr.78/2011 al ministrului administrației și internelor privind procedura de transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale
  O.U.G. nr.44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
  H.G. nr.457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior (abrogat prin H.G. nr.1.339/2023)
  O. nr.527/2011 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea și activitatea medicului cu competențe limitate
  H.G. nr.215/2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012-2015


Joi, 20 iunie 2024, 04:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.