ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.34 din 11 aprilie 2009
cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.34 din 11 aprilie 2009
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.227/2009 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 229/2009
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 14.04.2009
Publicare: M.Of. nr. 249/14 apr. 2009
Rectificare: M.Of. nr. 254/16 apr. 2009
  M.Of. nr. 293/5 mai. 2009
Functie activa:
Modifică: L. nr.500/2002 privind finanțele publice
- suspendă până la 31 decembrie 2009 aplicarea dispozițiilor art. 21 alin. (4)
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 18. art. 21 alin. (3) lit. n), art. 34 alin. (7) și (8), art. 107, art. 141 alin. (2) lit. g); introduce lit. t) la art. 21 alin. (4), alin. (51) la art. 22, alin. (15)- (18) la art. 34, lit. l1) la art. 48 alin. (7), art. 1451, alin. (61) și (62) la art. 1561, alin. (8) - (12) la art. 2441
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
- introduce art. 2191
  O.U.G. nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- modifică art. 5 alin. (1)
  O.U.G. nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare
- abrogă art. 1, art. 2 alin. (2) și alin. (3)
  L. nr.18/2009 Legea bugetului de stat pe anul 2009
- rectifică bugetul
De văzut și: D.C.C. nr.55/2014 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 254/16 apr. 2009
  M.Of. nr. 293/5 mai. 2009
Aprobată: L. nr.227/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Modificată: O.U.G. nr.90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administrației publice
- modifică art. 22 alin. (3); introduce alin. (21) la art. 22
  O.U.G. nr.111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare
- introduce lit. d) la art. 24 alin. (3)
  O.U.G. nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar
- prevederile art. 21, 22, 24 și 26 rămân în vigoare până la data de 31 dec. 2010
  O.U.G. nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
- modifică art. 22 alin. (2); introduce lit. e) la art. 24 alin. (3); prevederile art. 21, 22 și 24 se aplică până la 31 decembrie 2011
  O.U.G. nr.23/2011 pentru modificarea și completarea art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 22 alin. (3); introduce alin. (24)-(26) la art. 22
  L. nr.70/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
- introduce lit. f) la art. 24 alin. (3)
  L. nr.283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- prevederile art. 21, 22 și 24 se aplică până la 31 decembrie 2012
  O.U.G. nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor
- abrogă art. 22
  O.G. nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
- prevederile art. 24 se aplică până la data de 31 decembrie 2014
  O.U.G. nr.48/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce lit. g) la art. 24 alin. (3)
  O.U.G. nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. 36


Sâmbătă, 25 mai 2024, 06:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.