LEGE nr.45 din 20 martie 2009
privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
Fisa actului

Trimitere de la:
  L. nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
  L. nr.282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, județul Neamț, în domeniul public al județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Neamț"
  L. nr.53/2012 privind transmiterea unor suprafete de teren din domeniul public al statului si din admninistrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Turda in domeniul public al municipiului Turda si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judetul Cluj


Miercuri, 19 iunie 2024, 18:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.