LEGE nr.45 din 20 martie 2009
privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.292/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (5) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetaredezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
art. 31 alin. (5)
  D.C.C. nr.462/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 și art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
art. 31 alin. (3)
  D.C.C. nr.505/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III alin. (1) lit. b) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale art. 55 alin. (5) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
- art. 55 alin. (5)
  D.C.C. nr.957/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) și (2) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, precum și a prevederilor anexei nr. 3.35, cu referire la imobilul din Băneasa-București, parcela 696
art. 31 alin. (1) și (2), precum și a prevederilor anexei nr. 3.35, cu referire la imobilul din Băneasa-București, parcela 696
  D.C.C. nr.140/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare- dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
art. 6 alin. (7)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.682/2014 DECIZIA nr. 682 din 19 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor din anexa nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cuprinzând mențiuni referitoare la suprafața de 0,8100 ha situată în comuna Silivașul de Câmpie, județul Bistrița- Năsăud
- prevederile din anexa nr. 2.5 cuprinzând mențiuni referitoare la suprafața de 0,8100 ha situată în comuna Silivașul de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud, sunt constituționale în măsura în care această suprafață nu se suprapune cu cea asupra căreia a fost reconstituit dreptul de proprietate al autorilor excepției de neconstituționalitate, prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă
  D.C.C. nr.541/2016 DECIZIA nr. 541 din 12 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor din anexa nr 3.30 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
- prevederile din anexa nr. 3.30 sunt constituționale în măsura în care suprafețele de teren cuprinse în această anexă nu se suprapun cu cele asupra cărora a fost reconstituit dreptul de proprietate prin Hotărârea nr. 825 din 9 noiembrie 2007 a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Bistrița- Năsăud, confirmată prin Decizia civilă nr. 153/R/2010, irevocabilă, pronunțată de Tribunalul Bistrita-Năsăud — Secția civilă, în Dosarul nr. 3.980/190/2009.
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.748/2017 DECIZIA nr. 748 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (2) și (3), precum și ale anexei nr. 3.21 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești* și a sistemului de cercetare- dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
art. 31 alin. (2) și (3), precum și ale anexei nr. 3.21


Miercuri, 19 iunie 2024, 18:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.