LEGE nr.45 din 20 martie 2009
privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.45 din 20 martie 2009 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 666/2007
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 200/30 mar. 2009
Rectificare: M.Of. nr. 139/24 feb. 2011
Functie activa:
Modifică: L. nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
- abrogă legea, cu excepția prevederilor art. 7 alin. (1) și ale art. 8 alin. (3)
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.62/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetaredezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
- odată cu Legea nr. 290/2002
L. nr.633/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
- odată cu Legea nr. 290/2002
O.U.G. nr.78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
- odată cu Legea nr. 290/2002
O.G. nr.56/2004 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
- odată cu Legea nr. 290/2002
O.U.G. nr.64/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
- odată cu Legea nr. 290/2002
L. nr.431/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2004 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
- odată cu Legea nr. 290/2002
L. nr.525/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
- odată cu Legea nr. 290/2002
  O.U.G. nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
- prelungește termenul prevăzut la art. III alin. (1) lit. a), pentru unitățile și instituțiile de cercetare-dezvoltare reorganizate conform anexelor la prezenta lege până la intrarea în vigoare a hotărârilor de Guvern privind reorganizarea acestora.
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.456/2009 pentru promulgarea Legii privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
Modificată: O.U.G. nr.63/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe totale de teren de 2.534 m2 , proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 și Centura rutieră în zona de nord a municipiului București - obiect 5B - Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului București pe sectorul cuprins între km 2+400 și intersecția cu DN 2"
- modifică anexa nr. 1
  L. nr.64/2010 privind transmiterea unor suprafețe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași"
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 3
  L. nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
- se reduce cu 25% indemnizația lunară, prevăzută la art. 12 alin. (1)
  L. nr.173/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul de CercetareDezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de CercetareDezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas - Constanța, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu", respectiv a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Constanța"
- modifică anexa nr. 2
  L. nr.174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, județul Suceava
- modifică în mod corespunzător
  L. nr.282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, județul Neamț, în domeniul public al județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Neamț"
- modifică anexa nr. 6
Rectificare: M.Of. nr. 139/24 feb. 2011
Modificată: L. nr.72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
- modifică art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (3), art. 6 alin. (3), art. 6 alin. (5), art. 11 alin. (1), art. 15, art. 28 alin. (1), (5), (7) și (9), art. 29, art. 30, art. 31 alin. (1), (2), (7) și (8), art. 34 lit. a) și c), art. 35 partea introductivă și lit. b), art. 44 alin. (2), art. 46 alin. (1), art. 47, art. 48 alin. (2), art. 51, art. 57; introduce alin. (11) și (12) la art. 5, alin. (21) la art. 6, alin. (31) la art. 6, alin. (7) la art. 6, lit. r) și s) la art. 10, alin. (11) la art. 11, alin. (41) și (42) la art. 18, alin. (9) la art. 31, alin. (3) la art. 36, alin. (4) și (5) la art. 41, alin. (11)-(111) la art. 54, alin. (3) și (4) la art. 54; abrogă art. 26 alin. (2), art. 27 lit. b), art. 31 alin. (6), art. 52, art. 54 alin. (1), art. 55 alin. (2)-(4), art. 56 alin. (2); înlocuiește anexele nr. 1-6 și sintagma "unități de cercetare-dezvoltare de drept public", din cuprinsul legii, cu sintagma "unități de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică"
  L. nr.137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov
- modifică corespunzător
  L. nr.160/2011 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, județul Neamț, în domeniul public al comunei Secuieni, județul Neamț, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni
- modifică anexele nr. 3 și 3.4
  O.U.G. nr.89/2011 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative
- modifică art. 18 alin. (4), art. 25, art. 28 alin. (2) și (4), art. 35 lit. a), art. 53 alin. (1) și (5); introduce lit. e) la art. 27; abrogă art. 10 alin. (1) lit. c) și r), art. 33, art. 53 alin. (2), (3) și (4) M. Of. nr. 200/30 mar. 2009
  L. nr.257/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al comunei Chiscani și în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiscani, județul Brăila
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 3
  L. nr.231/2011 privind transmiterea unor suprafețe de teren aflate în domeniul public al statului din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiții "Autostrada Arad-Timișoara-Lugoj Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă", respectiv a obiectivului de investiții "Autostrada Nădlac-Arad"
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 3
  L. nr.232/2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
- modifică art. 31 alin. (3)
  L. nr.53/2012 privind transmiterea unor suprafete de teren din domeniul public al statului si din admninistrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Turda in domeniul public al municipiului Turda si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judetul Cluj
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 3
  L. nr.164/2012 privind transmiterea unor suprafețe de teren de 645 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas, județul Constanța, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - SA. a obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a municipiului Constanța"
- modifică anexa nr. 2; înlocuiește anexa nr. 2.5
  O.U.G. nr.81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al județului Brăila și administrarea Consiliului Județean Brăila
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 3
  L. nr.372/2013 privind transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Sișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investitii Străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Autostrada Arad-Timișoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă"
  L. nr.375/2013 privind transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 1.782 mp; aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor - Palas, județul Constanța, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a municipiului Constanța"
- modifică anexa nr. 2
Vezi si: D.C.C. nr.682/2014 DECIZIA nr. 682 din 19 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor din anexa nr. 2.5 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cuprinzând mențiuni referitoare la suprafața de 0,8100 ha situată în comuna Silivașul de Câmpie, județul Bistrița- Năsăud
- prevederile din anexa nr. 2.5 cuprinzând mențiuni referitoare la suprafața de 0,8100 ha situată în comuna Silivașul de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud, sunt constituționale în măsura în care această suprafață nu se suprapune cu cea asupra căreia a fost reconstituit dreptul de proprietate al autorilor excepției de neconstituționalitate, prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă
Modificată: L. nr.64/2016 pentru modificarea anexelor nr. 3.30,8 și 8.11 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare- dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
- modifică anexele nr. 3.30, 8 și 8.11
  L. nr.89/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare- dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
- modifică anexa nr. 3, modifică și înlocuiește anexele nr. 3.19, 3.20 și 9; introduce anexa nr. 9.7
Vezi si: D.C.C. nr.541/2016 DECIZIA nr. 541 din 12 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor din anexa nr 3.30 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
- prevederile din anexa nr. 3.30 sunt constituționale în măsura în care suprafețele de teren cuprinse în această anexă nu se suprapun cu cele asupra cărora a fost reconstituit dreptul de proprietate prin Hotărârea nr. 825 din 9 noiembrie 2007 a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Bistrița- Năsăud, confirmată prin Decizia civilă nr. 153/R/2010, irevocabilă, pronunțată de Tribunalul Bistrita-Năsăud — Secția civilă, în Dosarul nr. 3.980/190/2009.
Modificată: L. nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție "Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov"
- se modifică în mod corespunzător
  L. nr.43/2018 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, județul Vrancea, în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, județul Ilfov
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 3 și anexa nr. 3.25
  O.U.G. nr.110/2020 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiții "Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente", tronsonul 1
- modifică anexa nr. 3 si anexa nr. 3.7
  L. nr.261/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare- dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare
- modifică art. 54 alin. (13) si art. 57; modifică si înlocuieste anexa nr. 3; introduce alin. (5) si (6) la art. 54 si anexele nr. 10, 10.1 si 10.2; abrogă anexa nr. 3.50


Sâmbătă, 25 mai 2024, 06:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.