LEGE nr.118 din 16 octombrie 1996
privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.118 din 16 octombrie 1996
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 261/25 oct. 1996 text
Republicare: M.Of. nr. 150/15 apr. 1998 text
Rectificare: M.Of. nr. 489/11 oct. 1999
  M.Of. nr. 507/20 oct. 1999
Functie activa:
Abrogă: L. nr.13/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea drumurilor publice
Modifică: L. nr.13/1974 Legea drumurilor (abrogata prin O.G. nr.43/1997)
abrogă art.7, art.42
  L. nr.43/1975 pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor (abrogata prin O.G. nr.43/1997)
art.17
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.504/1996 pentru promulgarea Legii privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
Modificată: O.U.G. nr.20/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice (abrogata prin O.G. nr.3/2003)
  L. nr.164/1997 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.20/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice (abrogata prin O.G. nr.3/2003)
Republicare: M.Of. nr. 150/15 apr. 1998 text
Modificată: O.G. nr.72/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice (abrogata prin O.G. nr.3/2003)
modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 12, art. 15; introduce cap. III1; înlocuiește anexa "Sumele fixe pentru utilizarea drumurilor"
  H.G. nr.21/1999 privind actualizarea sumelor fixe anuale pentru utilizarea drumurilor, stabilite în anexa la Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice (abrogat prin O.G. nr.3/2003)
modifică anexa, actualizează sumele fixe anuale pentru utilizarea drumurilor
  H.G. nr.166/1999 pentru modificarea articolului unic al Hotararii Guvernului nr.21/1999 privind actualizarea sumelor fixe anuale pentru utilizarea drumurilor, stabilite in anexa la Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice (abrogat prin O.G. nr.3/2003)
modifică art. unic al H.G. nr. 21/1999
  O.G. nr.110/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice (abrogata prin O.G. nr.3/2003)
modifică art. 1, art. 4, art. 5, art. 7 alin. (1), art. 8, art. 91 alin. (2) și (4), art. 15 alin. (1) și (4); completează cu alin. (4) art. 6; înlocuiește anexa
Rectificare: M.Of. nr. 489/11 oct. 1999
  M.Of. nr. 507/20 oct. 1999
Modificată: H.G. nr.1.059/1999 privind actualizarea sumelor fixe anuale pentru utilizarea drumurilor publice stabilite în anexa la Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice (abrogat prin O.G. nr.3/2003)
actualizează sumele fixe anuale pentru utilizarea drumurilor publice prevăzute în anexă
  O.U.G. nr.35/2000 pentru modificarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice (abrogata prin O.G. nr.3/2003)
modifică art. 4, 5, 6, 7; abrogă Cap. III1, art. 11, 12, art. 15 alin. (4) și (5) și anexa
  O.G. nr.74/2000 pentru modificarea art. 9 din Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice (scoasa din evidenta; respinsa prin L. nr.213/2001)
modifică art. 9
  O.U.G. nr.295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului
suspendă aplicarea O.G. nr. 74/2000
  L. nr.213/2001 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.74/2000 pentru modificarea art.9 din Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice (scoasa din evidenta)
respinge O.G. nr. 74/2000
  L. nr.264/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice (abrogata prin O.G. nr.3/2003)
modifică art. 4, art. 9; completează cu un alineat art. 5
  O.G. nr.10/2001 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice (abrogata prin O.G. nr.3/2003)
modifică art. 4
  O.U.G. nr.160/2001 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice (abrogata prin O.G. nr.3/2003)
introduce 5 alineate la art. 4, după alin. (2)
  L. nr.786/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice (abrogata prin O.G. nr.3/2003)
modifică art. 15; abrogă modificările efectuate prin O.G. nr. 72/1998 la art. 4-7, cap. III1 cu art. 91-92, art. 12 și anexa
  L. nr.63/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2000 pentru modificarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice (abrogata prin O.G. nr.3/2003)
modifică art. 4 și 5; abrogă art. II-XII din O.U.G. nr. 35/2000
  L. nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă prevederile art. 4 alin. (2) referitoare la scutirea de TVA
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
Abrogată: O.G. nr.3/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a colectării unor venituri bugetare


Miercuri, 28 septembrie 2022, 12:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.