LEGE nr.115 din 16 octombrie 1996
privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.599/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (1) lit. b) și c), art. 18, art. 28 alin. (1), art. 32, 33 și 35 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici
art. 14 alin. (1) lit. b) și c), art. 18, art. 28 alin. (1), art. 32, 33 și 35
  D.C.C. nr.321/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7, art. 8 alin. (1), art. 10, art. 12 alin. (3), art. 13, art. 14 alin. (1), art. 18, art. 21 alin. (1), art. 23, art. 28 alin. (1), art. 32, art. 33 și art. 35 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici
art. 7, art. 8 alin. (1), art. 10, art. 12 alin. (3), art. 13, art. 14 alin. (1), art. 18, art. 21 alin. (1), art. 23, art. 28 alin. (1), art. 32, art. 33 și art. 35
  D.C.C. nr.414/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (1) lit. b) și c) și art. 18 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici
art. 14 alin. (1) lit. b) și c) și art. 18
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.453/2008 asupra sesizării de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.1.030/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, precum și ale art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
art. 36
  D.C.C. nr.307/2014 DECIZIA nr. 307 din 5 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 și ale art. 101-104din Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici
- art. 10 și ale art. 101-104
  D.C.C. nr.596/2016 DECIZIA nr. 596 din 20 septembrie 2016 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10, art. 101-104, art. 15-18 și art. 20 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și control și a funcționarilor publici, precum și ale art. 18 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- art. 10, art. 101-104, art. 15-18 și art. 20
  D.C.C. nr.605/2018 DECIZIA nr. 605 din 27 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10-104 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici
- art. 10 - 104 (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.388/2019 DECIZIA nr. 388 din 4 iunie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici și ale art. 18 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
(respinge ca neîntemeiată).


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 04:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.