LEGE nr.105 din 25 septembrie 1996
privind evidența populației și cartea de identitate
Descriptori | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.105 din 25 septembrie 1996
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 237/30 sep. 1996 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.5/1971 cu privire la actele de identitate ale cetățenilor Români precum și la procedura schimbării domiciliului și a reședinței
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.481/1996 pentru promulgarea Legii privind evidența populației și cartea de identitate
Modificată: O.U.G. nr.96/2000 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea unificării sistemului de evidență informatizată a persoanei
modifică art. 1 alin. (3), art. 4, 6, art. 8 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 18, art. 22 lit. a, art. 40; introduce art. 31, alin. (2) și (3) la art. 9, alin. (3) la art. 13, lit. c la art. 22, art. 421; abrogă art. 27 alin. (5)
  O.G. nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor
modifică în mod corespunzător
  O.G. nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
modifică în mod corespunzător
  O.G. nr.30/2003 pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate
modifică art. 36
  L. nr.134/2003 pentru modificarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România și a art. 39 din Legea nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate
modifică art. 39
  L. nr.183/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2003 pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate
aprobă O.G. nr. 30/2003
  O.U.G. nr.50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
modifică art.1 alin.(1), art.2 alin.(2), art.31, art.5 alin.(3), art.421 alin.(1) si (2), art.44 ; introduce alin.(31) la art.421; abrogă art.1 alin.(2); în cuprinsul legii, denumirea "Ministerul de Interne" se înlocuiește cu "Ministerul Administratiei si Internelor"
  L. nr.520/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
modifică art.31, art.421 alin.(1), (2) si (31), art.44
dispune republicarea
Abrogată: O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români


Duminică, 14 aprilie 2024, 20:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.