LEGE nr.50 din 21 iunie 1996
privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești
Descriptori | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.50 din 21 iunie 1996
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 130/24 iun. 1996 text
Republicare: M.Of. nr. 563/18 noi. 1999
Functie activa:
Abrogă: L. nr.52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.231/1996 pentru promulgarea Legii privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatorești
Modificată: O.G. nr.9/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti
  O.G. nr.56/1997 privind modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr.9/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti
  O.U.G. nr.75/1997 pentru completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti
  L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
  L. nr.149/1998 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1997 pentru completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (scoasa din evidenta)
  L. nr.104/1999 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1997 și a Ordonanței Guvernului nr.56/1997
Republicare: M.Of. nr. 563/18 noi. 1999
Modificată: O.G. nr.83/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (abrogata prin L. nr.330/2009)
Secțiunea 1 devine Secțiunea 11; modifică art. 2, art. 3 alin. (2) și (3), art. 4, art. 5, art. 11, art. 12 alin. (1) și (2), art. 18, art. 19 alin. (1) și (3), art. 21, art. 22, art. 23 alin. (1), art. 24, titlul cap. IV, art. 25, art. 26, art. 28, art. 29, art. 31, art. 32, art. 39 alin. (3), art. 41, art. 45 alin. (1), art. 56, anexa nr. 7; înlocuiește anexele nr. 1-5, referirile la "salariul de bază" din cuprinsul legii cu "indemnizația de încadrare lunară"; introduce Secțiunea 1 "Dispoziții generale" după titlul cap. I, art. 11, art. 171, cap. III1, art. 241, art. 242, alin. (3) la art. 33, alin. (2) la art. 38, alin. (5)-(7) la art. 39, art. 411, alin. (31) la art. 44, art. 481, alin. (6) la art. 50, art. 561, anexa nr. 51 care are cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta O.G. ; abrogă art. 6-10, art. 15, art. 19 alin. (2), art. 30, art. 40, art. 45 alin. (2), art. 47, art. 48 alin. (4), art. 61
  L. nr.188/2000 privind executorii judecătorești
abrogă dispozițiile referitoare la salarizarea executorilor judecătorești
  O.U.G. nr.18/2001 pentru modificarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești
abrogă dispozițiile referitoare la salarizarea executorilor judecătorești la data începerii activității birourilor de executori judecătorești
  O.U.G. nr.33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești
suspendă până la 1 ianuarie 2002 aplicarea prevederilor art. 411 alin. (1) referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă și ale art. 45 alin. (1) referitoare la cuantumul sporului pentru orele lucrate peste durata normală a timpului de muncă; pe perioada suspendării redevin aplicabile dispozițiile legale existente la data intrării în vigoare a O.G. nr. 83/2000
  L. nr.386/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești
repune în vigoare, pe perioada suspendării O.G. nr. 83/2000 prevăzută de O.U.G. nr. 33/2001, dispozițiile legale în materie existente la data republicării L. nr. 50/1996
  O.G. nr.7/2001 privind impozitul pe venit (abrogata prin L. nr.571/2003)
abrogă la 1 ian 2002 prevederile referitoare la neimpozitarea avantajelor prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. d și la art. 41 alin. (2)
  L. nr.743/2001 LEGEA bugetului de stat pe anul 2002
prelungește până la 31 dec 2002 suspendarea aplicării prevederii art. 411 alin. (1) referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă și ale art. 45 alin. (1) referitoare la cuantumul sporului cu care se plătesc orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru; pe perioada suspendării se reia aplicabilitatea dispozițiilor legale existente la data suspendării
  L. nr.744/2001 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 (scoasa din evidenta)
prelungește până la 31 dec 2002 suspendarea aplicării prevederii art. 411 alin. (1) referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă și ale art. 45 alin. (1) referitoare la cuantumul sporului cu care se plătesc orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru; pe perioada suspendării se reia aplicabilitatea dispozițiilor legale existente la data suspendării
  L. nr.631/2002 LEGEA bugetului de stat pe anul 2003
suspendă până la 31 dec 2003 aplicarea prevederilor art. 411 alin. (1) referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă și ale art. 45 alin. (1) referitoare la cuantumul sporului pentru orele lucrate peste durata normală a timpului de muncă
  L. nr.632/2002 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
prelungește până la 31 dec 2003 suspendarea aplicării prevederilor art. 411 alin. (1) referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă și ale art. 45 alin. (1) referitoare la cuantumul sporului cu care se plătesc orele lucrate peste durata normală a timpului de muncă
  O.U.G. nr.177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților (abrogata prin O.U.G. nr.27/2006)
modifică anexele nr. 2, 4, 5, și 6; înlocuiește sintagma "salariu de bază" cu sintagma "indemnizația de încadrare brută lunară"; abrogă art. 11 precum și celelalte dispoziții referitoare la salarizarea și alte drepturi ale magistraților și personalului de specialitate juridică asimilat acestora.
  L. nr.507/2003 LEGEA bugetului de stat pe anul 2004
suspenda pâna la 31 decembrie 2004 aplicarea prevederilor art.41 alin. (1) referitoare la prima de concediu de odihna
  L. nr.519/2003 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
suspenda pâna la 31 decembrie 2004 aplicarea prevederilor art. 41 alin. (1) referitoare la prima de concediu de odihna
  O.U.G. nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
majoreaza valorile de referinta sectoriale în vigoare în luna decembrie 2003 prevazute în anexele nr.2,4, 5 si 6
  L. nr.511/2004 LEGEA bugetului de stat pe anul 2005
suspenda, pâna la 31 dec. 2005, prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecarii în concediul de odihna
  L. nr.512/2004 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
suspenda, pâna la 31.12. 2004, prevederile referitoare la primele ce se acorda cu ocazia plecarii în concediul de odihna
  O.G. nr.23/2005 privind creșterile salariale aplicabile magistraților și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2005
majoreaza valoarea de referinta sectoriala prevazuta în anexele nr. 2, 4, 5, 6
  L. nr.100/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2005 privind creșterile salariale aplicabile magistraților și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2005
- aproba cu modificari si completari O.G.nr. 23/2005 si majoreaza valoarea de referinta sectoriala prevazuta în anexele nr. 2, 4, 5 si 6
  L. nr.380/2005 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
- prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecării în concediul de odihnă se suspendă până la 31 decembrie 2006
  L. nr.379/2005 LEGEA bugetului de stat pe anul 2006
- prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecării în concediul de odihnă se suspendă până la 31 decembrie 2006
  O.U.G. nr.27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
- majorează valoarea de referință sectorială prev. în anexele nr. 2, 4, 5 și 6
  O.G. nr.64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
abrogă art.25-27 și anexele nr.6 și 7
Abrogată: O.G. nr.8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției


Duminică, 21 aprilie 2024, 17:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.