LEGE nr.8 din 14 martie 1996
privind dreptul de autor și drepturile conexe
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.808/2002 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  H.G. nr.143/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme
  H.G. nr.144/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectivă și a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu excepția autorilor muzicii
  H.G. nr.418/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea, funcționarea și administrarea Registrului cinematografiei
  H.G. nr.758/2003 privind organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și a corpului de arbitri (abrogat prin H.G. nr.401/2006)
  H.G. nr.1.424/2003 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale (2003-2007)
  L. nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare
  Decizie nr.6/2005 privind constituirea comisiilor de negociere a listei suporturilor și aparatelor pentru care se datorează remunerația compensatorie pentru copia privată, precum și a cuantumului acestei remunerații
  Decizie nr.47/2005 privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei unice privind remunerația datorată titularilor de drepturi de autor și drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu
  Decizie nr.57/2005
  Decizie nr.58/2005
  Decizie nr.62/2005
  Decizie nr.95/2005 privind stabilirea procentului valabil pentru drepturile de autor și drepturile conexe, datorat de distribuitorii de servicii de programe prin cablu
  Decizie nr.97/2005 pentru publicarea Metodologiei privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice-audiovizuale de către organismele de televiziune și a Tabelului unic cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere cinematografice-audiovizuale: regizori-realizatori, scenariști-adaptare-dialoguri, graficieni de animație, pentru radiodifuzarea operelor lor
  Decizie nr.104/2005 pentru publicarea Metodologiei privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organisme de radiodifuziune și de televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie
  Decizie nr.105/2005 pentru publicarea Protocolului referitor la Metodologia privind cuantumul remunerației compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4
  Decizie nr.124/2005 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului referitor la Metodologia privind utilizarea de retransmitere prin cablu a operelor muzicale, audiovizuale, cinematografice, scrise, plastice, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, preluate din radiodifuzări inițiale, și a tabelului cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de autor și titularilor de drepturi conexe dreptului de autor, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare
  Decizie nr.133/2005 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale și tabelul cuprinzând remunerațiile cuvenite titularilor de drepturi de autor
  H.G. nr.791/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum și pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
  Decizie nr.14/2012 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale nr. 1 din data de 9 februarie 2012 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remunerația compensatorie pentru copia privată și cuantumul acesteia
  Decizie nr.18/2012 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor de comerț sau a reproducerilor acestora, precum și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale producătorilor de fonograme, ale artiștilor interpreți sau executanți, pentru fonograme și pentru audiovizual
  Decizie nr.36/2012 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbítrale nr. 3 pronunțate la data de 15 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți reprezentați de ARAIEX pentru radiodifuzarea prestațiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune


Joi, 28 septembrie 2023, 07:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.