LEGE nr.8 din 14 martie 1996
privind dreptul de autor și drepturile conexe
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.180/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 107-112 din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și a deciziilor nr.9/1997 și nr.10/1997 ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
  D.C.C. nr.253/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 131 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
  D.C.C. nr.338/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.34 din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
  D.C.C. nr.4/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.130 alin.(1) lit.a) din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, modificată
  D.C.C. nr.101/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 107-112 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
  D.C.C. nr.110/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (2) și ale art. 107 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 34 alin. (2) si ale art. 107
  D.C.C. nr.412/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 109 alin. (2)
  D.C.C. nr.15/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 130 alin. (1) lit. a) și c), ale art. 131 și ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 130 alin. (1) lit. a) și c), ale art. 131 și ale art. 133 alin. (1)
  D.C.C. nr.273/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 130 alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.541/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 96 lit. c) și d) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 96 lit. d) și c)
  D.C.C. nr.661/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1312 alin. (9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 1312 alin. (9)
  D.C.C. nr.88/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1312 alin. (9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 1312 alin. (9)
  D.C.C. nr.274/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 107 alin. (6) și art. 1311 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 107 alin. (6) și art. 1311 alin. (2)
  D.C.C. nr.794/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 5 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și art. 1063 alin. (1) lit. b), e), f) și h) din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe
art. 1063 alin. (1) lit. b), e), f) și h)
  D.C.C. nr.899/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Protocolului referitor la Metodologia privind cuantumul remunerației compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4 și ale art. 1071 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 1071
  D.C.C. nr.75/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, precum și a dispozițiilor art. 1063 alin. (1) lit. b), e), f) și h) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
- art. 1063 alin. (1) lit. b), e), f) și h)
  D.C.C. nr.274/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 34 alin. (2)
  D.C.C. nr.504/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 139 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.783/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34, art. 109, art. 123, art. 129 și art. 134 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 34, art. 109, art. 123, art. 129 și art. 134
  D.C.C. nr.812/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 139 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.1.101/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1396 alin. (2) și art. 1399 din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe
art. 1396 alin. (2) și art. 1399
  D.C.C. nr.1.349/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1312 alin. (9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 1312 alin. (9)
  D.C.C. nr.291/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1396 alin. (3) și (10) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 1396 alin. (3) și (10)
  D.C.C. nr.300/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1231 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 1231 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.596/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 139 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.853/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1231 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 1231 alin. (1) lit. f)
  D.C.C. nr.1.061/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 131 alin. (1), art. 1311 alin. (2), art. 1312 alin. (2), (3), (10), art. 1313 și ale art. 1314 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 131 alin. (1), art. 1311 alin. (2), art. 1312 alin. (2), (3), (10), art. 1313 și ale art. 1314
  D.C.C. nr.1.652/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 151 lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 151 lit. b)
  D.C.C. nr.16/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1396 alin. (10) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 1396 alin. (10)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.571/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 121 alin. (2) și ale art. 134 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 121 alin. (2) și ale art. 134 alin. (2) lit. g)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.762/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1312 alin. (3)-(9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
- art. 1312 alin. (3)-(9)
  D.C.C. nr.978/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1396 alin. (2), (3), (4), (9) și (10), precum și a celor ale art. 1399 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 1396 alin. (2), (3), (4), (9) și (10), precum și a celor ale art. 1399
  D.C.C. nr.1.029/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
- art. 139 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.281/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1231 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe
- art. 1231 alin. (1) lit. e)
  D.C.C. nr.632/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1391 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
- art. 1391
  D.C.C. nr.960/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 139 alin. (6) și (11) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și a prevederilor art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
- art. 139 alin. (6) și (11)
  D.C.C. nr.1.114/2011 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 34 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 34
  D.C.C. nr.465/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 66; art. 123 alin. (2) și art. 126 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 66, art. 123 alin. (2) și art. 126
  D.C.C. nr.677/2014 DECIZIA nr. 677 din 13 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1383 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 1383


Joi, 28 septembrie 2023, 07:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.