LEGE nr.8 din 14 martie 1996
privind dreptul de autor și drepturile conexe
Fisa actului

Descriptori:

Artă
creație, drepturi de autor
L. nr.8/1996

Artiști
interpreți sau executanți, drepturi
L. nr.8/1996

Audiovizual
grile de program, prezentare, aprobare, condiții
L. nr.48/1992
Decizie nr.21/1999   (C.N.A.)
L. nr.8/1996

marcaj distinctiv al operei audiovizuale
O.G. nr.124/2000
L. nr.8/1996

opere, măsuri în vederea combaterii producerii, distribuirii sau comercializării neautorizate pe teritoriul României
O.G. nr.124/2000
L. nr.8/1996

producători de înregistrări sonore și audiovizuale, drepturi
L. nr.8/1996

Autorizație
înregistrări sonore, opere muzicale -fonograme, condiții
L. nr.8/1996
H.G. nr.521/1999

Comerț
sau închiriere neutorizată cu program pe calculator și a operelor audiovizuale, combaterea pirateriei, măsuri
L. nr.8/1996
O.G. nr.124/2000

Comunicații
prin satelit
L. nr.8/1996
O. nr.177/1996   (M.Cții.)

Contracte
de editare, de execuție muzicală
L. nr.8/1996

de închiriere
a unei opere
L. nr.8/1996

de reprezentare teatrală
L. nr.8/1996

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
monitorizată a programelor pe calculator și a operelor audiovizuale pe teritoriul României
L. nr.8/1996
O.G. nr.124/2000

repertoriului de opere muzicale
L. nr.8/1996
H.G. nr.769/1999

Drept de autor
regim juridic, opere literare, artistice sau științifice, de creație intelectuală, garantare, cesiune
L. nr.8/1996

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, organizare, funcționare
L. nr.8/1996
H.G. nr.846/2001

opere muzicale
L. nr.8/1996
H.G. nr.769/1999

și drepturi conexe
aviz de funcționare a Societății de Administrare a Drepturilor Conexe SADCO
L. nr.8/1996
Decizie nr.2/1997   (O.R.D.A.)

completarea cadrului juridic, combaterea pirateriei în domeniile audio și video și a programelor pentru calculator
L. nr.8/1996
O.G. nr.124/2000

gestiune, operare
L. nr.8/1996

Editor
contract de editare
L. nr.8/1996

Edituri
activitate editorială, condiții
L. nr.8/1996
O. nr.408/1992   (M.C.P.N.)

Infracțiuni, fapte interzise, prevăzute în
normele cu privire la
dreptul de autor
L. nr.8/1996

Înregistrări sonore și audiovizuale
producători, drepturi
L. nr.8/1996

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
competențe referitoare la drepturile de autor și drepturile conexe
L. nr.8/1996
O.G. nr.124/2000

Opere, creație intelectuală
regim juridic
L. nr.8/1996

muzicale
creație intelectuală, regim juridic
L. nr.8/1996

Personal din domeniul artistic și cultural
interpreți sau executanți, drepturi
L. nr.8/1996

Producători
de înregistrări sonore și audiovizuale, drepturi
L. nr.8/1996

Programe pe calculator
măsuri în vederea combaterii, producerii, distribuirii sau comercializării neautorizate, protecție
L. nr.8/1996
O.G. nr.124/2000

Proprietate (creație) literar-artistică
brevete sau drepturi de autor
L. nr.8/1996

Radiodifuziune și televiziune
opere audiovizuale
L. nr.8/1996

Sateliți
definire, cesiunea dreptului de autor sau a drepturilor conexe
L. nr.8/1996

programe, comunicare publică, condiții
L. nr.8/1996

Scriitori
drepturi de autor
L. nr.8/1996

Societatea de Administrare a Drepturilor Conexe SADCO
aviz de funcționare și exercitare a drepturilor, organism de gestiune colectivă
L. nr.8/1996
Decizie nr.2/1997   (O.R.D.A.)

Știință
lucrări, creații, drept de autor
L. nr.8/1996
vezi:  Academia Română, v. cercetare științifică, v. industrie, v. învățământ, v. învățământ, reglementări internaționale, v. tehnologie

Televiziune
opere audiovizuale, drepturi
L. nr.8/1996


Joi, 28 septembrie 2023, 08:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.