LEGE nr.8 din 14 martie 1996
privind dreptul de autor și drepturile conexe
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.8 din 14 martie 1996
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 60/26 mar. 1996 text
Republicare: M.Of. nr. 489/14 iun. 2018
Functie activa:
Abrogă: D. nr.321/1956 privind dreptul de autor
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.36/1996 pentru promulgarea Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe
Modificată: L. nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
abrogă art. 150 alin. (3)
  O.G. nr.124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio și video, precum și a programelor pentru calculator (abrogata prin O.G. nr.25/2006)
completarea cadrului juridic privind drepturile de autor și drepturile conexe
  O.U.G. nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor
modifică subordonarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
  L. nr.285/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
modifică art.1 alin.(1), art. 5 alin.(3) si (4), art.7 lit.g), art.9 lit.a), art.10 lit.e), art.11 alin.(2), art.12, art.13, art.14, art.15, art.16, art.21, art.25 alin.(1), art.26, art.30, art.33, art.34, art.38, art.40, art.41 alin.(1), art.43 alin.(1) si (2), art.44, art.46, art.47 alin.(1), (2), (3) si (6), art.48 alin.(1) si (2), art.50, art.56 alin.(1) si (5), art.58, art.59 alin.(1), (2) si (3), art.63, art.64, art.67 alin.(1) si (4), art.70, art.71, art.73 partea introductiva si lit.a) si c), art.74, art.75 alin.(1) partea introductiva, art.76, art.77 alin.(1) si (2), art.78 partea introductiva, art.79 lit.c), art.80, art.86 alin.(1), art.88, art.89, art.90, denumirea titlului II, art.92 alin.(2), art.94, art.97 alin.(2), art.98, art.99, art.100, art.101, art.103, art.104, art.105, art.107, art.108, art.110, art.112, art.113, art.114, art.115, art.116, art.118, art.119 alin.(1) si (2), art.121, art.123, art.125 alin.(1) si (2), art.126, art.127, art.129, art.130, art.131, art.133, art.134 alin.(2), art.135, art.137 alin.(2) si (3), art.138, titlul cap.III al titlului III, art.139, art.140, art.141, art.143, art.144, art.145, art.146 partea introductiva si lit.c) ale lit.B, art.146, partile introductive ale lit.C si D, art.147, art.148, art.149 alin.(1) si (3) ; introduce lit.j) la art.7, art.141-145, art.151 si art.152, cap.III1 cu art.1061- 1064, art.1065 si 1066 dupa titlul cap.IV al titlului II, art.1071, art.1072, art.1111, art.1121, art.1131, art.1132, art.1211, cap.VI al titlului II cu art.1221-1224, art.1231-art.1234, art.1251, art.1291, art.1311-1314, art. 1341, art.1381-1384, sectiunea I cu art.1385 si 1386 dupa titlul cap.III al titlului III, titlul sectiunii a II-a dupa art.1386, art.1391- art.1399,art.1431, art.1471 ; abrogă art.17, art.18, art.19, art.20, art.29, art.36, art.93, art.96 lit.d), art.109, art.111, art.120, art.122, art.128, art.132, art.136, art.137 alin.(4), art.142
dispune republicarea
  O.U.G. nr.123/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
- modifică art. 7 partea introductivă, art. 13 lit. a), art. 14, art. 144 alin. (3), art. 14 5, art. 15 alin. (1), art. 151, art. 33 alin. (2) lit. e), art. 33 alin. (3), art. 34, art. 37, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 56 alin. (5), art. 66, art. 70 alin. (1), art. 98 alin. (1) lit. b) și g), art. 98 alin. (2) și (3), art. 102, art. 103 alin. (1), art. 105 alin. (1) lit. f), art. 106, art. 1064, art. 107, art. 1071, art. 1072 alin. (1) lit. c), art. 112, art. 113 lit. b), art. 118, art. 119 alin. (2), art. 121 alin. (1)-(4), art. 1232 alin. (1) și (2), art. 1251 lit. c), art. 1291, art. 130 alin. (1) lit. a), b), h) și i), art. 131 alin. (1)-(3), art. 1311 alin. (2)-(4), art. 1312 alin. (1)-(7) și (9), art. 1313, art. 133, art. 134 alin. (2), art. 1341 alin. (1) lit. c), art. 137, art. 138, art. 1382 alin. (4), art. 1383, art. 1384 alin. (1) și (2), art. 1385 alin. (2) și (4), art. 139, art. 1392, art. 1394, art. 1395, art. 1396, art. 1397, art. 1398, art. 1399, art. 140, art. 143, art. 145, art. 146, art. 147, art. 1471, art. 149 alin. (2);introduce alin. (5) la art. 144, alin. (3) la art. 65, alin. (2) la art. 73, alin. (4) la art. 98, alin. (3) la art. 117, alin. (5) la art. 1223, alin. (10) la art. 1312, alin. (3) la art. 134, alin. (5) la art. 1385, art. 1387 la secț. a II-a a cap. III, art. 1411, art. 1511 și art. 1512; abrogă art. 7 lit. j), art. 1072 alin. (2), art. 1211 alin. (2), art. 1393
dispune republicarea
  O.U.G. nr.190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
abrogă art.144
  L. nr.329/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr.123/2005 și modifică art. 1 alin.(2), art.3 alin.(2), art.4 alin.(2), art.14, art.144 alin.(3) și alin.(5), art.145 lit.b) și c), art.15 alin.(1), art.151, art.15, art.21 alin.(1), (3), (4) și (5), art.22, art.23, art.24 alin.(2), art.25 alin.(2), art.26 alin.(1), art.33 alin.(1) lit.e) și alin.(2) lit.e), art.34, art.37 alin.(2), art.38, art.41 alin.(1), art.46 alin.(3), art.56 alin.(5), art.57 alin.(2) și (3), art.58 alin.(1), art.59 alin.(3) și (4), art.65 alin.(1), art.73 lit.c) și alin.(2), art.79 lit.a), art.84 alin.(1), art.87 alin.(2), art.88 alin.(1), art.98 lit.g) și alin.(2), art.105 alin.(1) lit.a) și f), art.1063 alin.(1) lit.a), art.107, art.1071, art.113 lit.b), art.118 alin.(1), art.121 alin.(2), art.1222 alin.(2) lit.b), art.1223 alin.(1) - (5), art.1232 alin.(1) lit.b), art.1251 lit.c), art.126 alin.(2), art.127 alin.(1) lit.f), art.1291, art.130 alin.(1) lit.c) și h), art.1311, art.1312alin.(3), (4), (5) și (9), art.133 alin.(1), (2) și (7), art.134 alin.(2), art.138 alin.(1) lit.j) și alin.(2), art.1384alin.(1) și (2), art.1385 alin.(5), art.1387 alin.(2) și (3), art.139 alin.(11) și (19), art.1392 , art.1394, art.1396 alin.(1), (2) și (5), art.1397, art.1398, art.1399, art.140 alin.(1), art.1411 alin.(1) și (2), art.143, art.145 alin.(2), art.147, art.150 alin.(2); introduce lit.d) la art.35, lit.g1 la alin.(1) al art.98, alin.(11) la art.1072, alin.(3) și (4) la art.134, alin.(3) la art.1431; abrogă lit.c) a alin.(1) al art.1072
dispune republicarea
  D.C.C. nr.571/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 121 alin. (2) și ale art. 134 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
- suspendă pentru o perioadă de 45 zile prevederile art. 121 alin. (2) și ale art. 134 alin. (2) lit. g)(termenul se împlinește la 11 august 2010 după care operază dispozițiile art. 147 din Constituție)
Vezi si: D.C.C. nr.571/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 121 alin. (2) și ale art. 134 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
art. 121 alin. (2) și ale art. 134 alin. (2) lit. g)
Modificată: L. nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
- abrogă art. 145 alin. (3)
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 88, art. 89
  O.U.G. nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
- abrogă art. 137 alin. (5) și (6)
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 139
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 1394, art. 1396, art. 1398, art. 1399, art. 140, art. 141, art. 1411, art. 143 alin. (2), art. 1431 alin. (3); introduce lit. f) la art. 1392; abrogă art. 1397
dispune republicarea
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 138 alin. (1) lit. k), art. 139 alin. (6) și (12); abrogă art. 145
  L. nr.53/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
- modifică art. 102 alin. (1), art. 106 alin. (1); introduce alin. (3) la art. 27, art. 1021
  L. nr.210/2015 pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
- introduce art. 1122-1128, lit. h) la art. 1231 alin. (1), lit. i) la art. 1512
  L. nr.261/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
- modifică art. 131 alin. (2) lit. b), art.154 alin. (3); introduce lit. i) la art. 1311 alin. (1)
  L. nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
- modifică art. 58 alin. (2), art. 107 alin. (5) și (9), art. 123 alin. (1), art. 1231 alin. (1) lit. f), art. 1232 alin. (2), art. 124, art. 127, art. 129, art. 1291, art. 130, art. 131, art. 1311, art. 1312, art. 1313 alin. (1) și (2), art. 133 alin. (2), (5) și (8), art. 134, art. 1341, art. 135, art. 138 alin. (1) lit. h) și i), art. 1383, art. 1392, art. 1394 alin. (3) și art. 1395 alin. (2); introduce alin. (4) și (5) la art. 3, alin. (5) la art. 1065, alin. (4)-(8) la art. 123, lit. i) la art. 1231 alin. (1), art. 1235, art. 1261-1263, art. 1292, art. 1293, art. 1342, secțiunea a IV-a cu art. 1361-1367 la titlul III cap. I, lit. h1) la art. 1512 și lit. j) la art. 1512; abrogă art. 1232 alin. (1) lit. f), art. 1384, art. 1394 alin. (2) și art. 140 alin. (1) lit. g)
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 489/14 iun. 2018
Modificată: L. nr.15/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
- modifică art. 162 lit.f), art. 185 alin. (4); introduce alin. (3) la art. 1, art. 351 si 352, lit.d) la art. 142, alin. (3) la art. 145, lit.d1) la art. 146, lit.m1) la art. 181 alin. (1), lit.h) la art. 190, lit.l) la art. 209; abrogă lit. e) si i) ale art. 145 alin.(1)
  L. nr.8/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
- modifică art. 190 lit. e); introduce alin. (21) la art. 170
  L. nr.39/2022 pentru modificarea art. 116 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
- modifică art. 116 alin. (1) lit. c)
dispune republicarea
  L. nr.69/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
- modifică art. 7 lit. f), art. 21 lit. b), art. 22, art. 28 alin. (1), art. 35 alin. (2) lit. d), art. 37 lit. b), art. 94, art. 97 alin. (2), art. 116 alin. (1) lit. c) si alin. (2), art. 144 alin. (7) lit. c), art. 145, art. 146 alin. (2), art. 157 alin. (1) lit. b), art. 159 alin. (1), art. 160 alin. (5), art. 162 lit. g), art. 168 alin. (1) si (7), art. 169 alin. (1) lit. h), art. 169 alin. (2) lit. c), art. 169 alin. (3), art. 184, art. 185 alin. (1), art. 190 lit. e), art. 209 lit. a) si b); introduce art. 21, lit. g) si h) la art. 9, art. 91, lit. j) la art. 13, alin. (3) - (7) la art. 20, art. 361 - 365, art. 401 si 402 , alin. (11) la art. 44, art. 451 si 452 , art. 481 si 482 , art. 821 ,art. 941 si 942 , lit. k) la art. 98 alin. (1), lit. i) la art. 106 alin. (1), lit. i) la art. 110 alin. (1), art. 1281 - 1285 , lit. j) la art. 129, art. 1341 - 1343 , lit. e) la art. 144 alin. (4), alin. (9) si (10) la art. 144, art. 1441 , art. 1451 , lit. f) la art. 146 alin. (1), lit. i) la art. 149 alin. (8), lit. g) la art. 152, lit. t) la art. 162, alin. (6) la art. 164, alin. (91) - (93) la art. 165, alin. (11) la art. 165, lit. m2) - m4 la art. 181 alin. (1), lit. o) la art. 181 alin. (1), lit. m) si n) la art. 209; abrogă art. 44 alin. (3) si (4), art. 86
dispune republicarea


Sâmbătă, 13 iulie 2024, 21:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.