Legea nr.266 din 7 noiembrie 2008
farmaciei
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.266 din 7 noiembrie 2008
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 483/2006
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la 60 zile de la publicare
Publicare: M.Of. nr. 765/13 noi. 2008
Republicare: M.Of. nr. 448/30 iun. 2009
  M.Of. nr. 85/2 feb. 2015
Functie activa:
Abrogă: O. nr.626/2001 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor privind înființarea și autorizarea unităților farmaceutice, precum și a Condițiilor de organizare și funcționare a acestora
- la 13 ianuarie 2009
totodata, abrogă:
O. nr.1.199/2004 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind înființarea și autorizarea unităților farmaceutice, precum și a Condițiilor de organizare și funcționare a acestora
- la 13 ianuarie 2009
O. nr.548/2005 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind înființarea și autorizarea unităților farmaceutice, precum și a Condițiilor de organizare și funcționare a acestora
- la 13 ianuarie 2009
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.078/2008 pentru promulgarea Legii farmaciei
Modificată: L. nr.236/2009 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
- modifică art. 1, art. 2 alin. (1) lit. g), alin. (2), alin. (3) și (6), art. 3 alin. (1), art. 4, art. 5, art. 6 alin. (2), art. 7, art. 8, art. 9 lit. b) și c), art. 10, art. 11 alin. (2), art. 12, art. 13, art. 16 alin. (2), art. 18 alin. (2), art. 20 alin. (1) și (2), art. 21, art. 22, art. 23 partea introductivă, art. 24, art. 25, art. 28, art. 30, art. 32, art. 33, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 43, art. 44; introduce alin. (11) la art. 2, lit. f) la art. 23, lit. f) la art. 29; abrogă art. 19, art. 42 alin. (2) și (3); înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "Ministerul Sănătății Publice" cu sintagma "Ministerul Sănătății" și sintagma "ordin al ministrului sănătății publice" cu sintagma "ordin al minstrului sănătății"
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 448/30 iun. 2009
Modificată: O.U.G. nr.130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
- modifică art. 42; abrogă art. 12 alin. (2)
  L. nr.215/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 130/2010 și modifică art. 42
  L. nr.162/2014 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
- modifică art. 2 alin. (2), (3) și (7), art. 3, art. 10 alin. (2), art. 19 alin. (1), art. 20; introduce alin. (8) la art. 2; abrogă art. 19 alin. (3), art. 42
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 85/2 feb. 2015
Modificată: L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 17 alin. (3)
  O.U.G. nr.58/2017 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
- modifică art. 10 alin.(4), (5), (6) și (9), art. 13 alin. (3), art. 24 alin. (3) - (5), cap. IV, art. 34 partea introductivă, art. 35, art. 36 partea introductivă, art. 38 și art. 39; introduce alin. (51) la art. 10, alin.(81) la art. 10, lit. f) la art. 36, art. 361, art. 371, art. 381 și 3882
  L. nr.160/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
- modifică art. 2 alin. (3); introduce alin. (41) la art.2, art. 21, art. 22, alin. (5) la art. 31, lit. e) și f) la art. 38
  O.G. nr.4/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
- modifică art. 2 alin. (1) lit. a), b) și d), art. 2 alin. (7), art. 8 alin. (2), art. 10, art. 11 alin. (2), art. 13 alin. (3) și (5), art. 19 alin. (2), art. 21 alin. (2), , art. 22, art. 24, art. 25 alin. (2), art. 27 alin. (2), art. 28, titlul cap. IV, art. 31, art. 36_1, art. 37, art. 38, art. 38_1, art. 38_2, art. 39, sintagma „cu amănuntul” se înlocuiește cu sintagma „en détail”; introduce alin. (3) la art. 11, art. 37_2 și art. 37_3, art. 38_3; abrogă art. 32
dispune republicarea
  L. nr.182/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2017 pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
- aprobă O.U.G. nr. 58/2017
  L. nr.243/2020 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2018 pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
- modifică art. 1, art. 2 alin. (7), art. 6 alin. (2), art. 8 alin. (2), art.10, art. 11, art. 13 alin. (3) si (5), art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (2), art. 21, art. 22, art. 24 partea introductivă a alin. (2), alin. (3), (4) si (6)-(9), art. 27 alin. (2), art. 28, art. 31 alin. (1), (2) si (4), art. 35, art. 36, art. 361 partea introductivă, art. 37, art. 372, art. 373, art. 38 partea introductivă, art. 381, art. 383 partea introductivă, art. 39 alin. (1), în tot cuprinsul legii, sintagma «Agenția Natională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale» — ANMDM se înlocuiește cu sintagma «Agentia Naponală a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România» —ANMDMR."; introduce art. 11, alin. (71) la art. 2; abrogă art. 39 alin. (2); elimină de la modificare art. 382, elimină dispozitia ”în cuprinsul legii sintagma „cu amănuntul” se înlocuiește cu sintagma „en détail”„
  O.U.G. nr.20/2021 Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evolutiei situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative, pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
- art. 2 alin. (1) lit. g)
  L. nr.132/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evolutiei situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative, pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
- aprobă O.U.G. nr. 20/2021


Duminică, 23 iunie 2024, 14:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.