ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.37 din 26 martie 2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1091/2010 al ministrului mediului și pădurilor, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 ale filialelor cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
  H.G. nr.781/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 339/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.786/2010 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Companiei Române de Aviație "Romavia" - R.A. și Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Naționale
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.782/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 rectificat al Regiei Autonome "Rasirom"
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.787/2010 pentru modificarea anexelor nr. 1-41 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.802/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificativ pe anul 2010 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaților
  H.G. nr.816/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 474/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Societății Comerciale "Comicex" - S.A.
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.814/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Companiei Naționale "Unifarm" - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.813/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societății Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății
  H.G. nr.847/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societății Comerciale "Antibiotice" - S.A. Iași, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.879/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
  H.G. nr.945/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 286/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naționale a Imprimeriilor CORESI - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național
  O. nr.1676/2010 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea anexelor nr. 1-3, 5-24 și 27-42 la Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 358/816/219/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (abrogat)
  H.G. nr.975/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 325/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome "Monetăria Statului" din subordinea Băncii Naționale a României
  H.G. nr.1.023/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică", regie autonomă aflată în coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.1.027/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naționale a României" din subordinea Băncii Naționale a României
  H.G. nr.1.062/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  H.G. nr.1.072/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 286/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naționale a Imprimeriilor CORESI - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național
  H.G. nr.1.074/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societății Comerciale "Antibiotice" - S.A. Iași, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.1.188/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Societății Comerciale Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național
  H.G. nr.1.189/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Societății Comerciale Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național
  H.G. nr.1.298/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  H.G. nr.1.339/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificativ pe anul 2010 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaților
  H.G. nr.1.334/2010 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.123/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale de Radiocomunicații Navale "Radionav" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.124/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.125/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.126/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
art. 15 alin. (1)
  O. nr.404/2011 al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.
  H.G. nr.145/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Naționale a Pădurilor- Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Pădurilor
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.153/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului și Pădurilor
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.149/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli actualizate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.164/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.165/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.166/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.168/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.167/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.175/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.176/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.174/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale "Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.169/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Aeroporturi București" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.170/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.171/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.172/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.173/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.194/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "UNIFARM" - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.196/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.199/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.197/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale "Antibiotice" - S.A. Iași, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.210/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.218/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
  H.G. nr.234/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome Compania Română de Aviație "ROMAVIA"
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.235/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.238/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A., la care Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar
  H.G. nr.242/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.258/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.260/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
art. 15 alin. (1)
  O. nr.1787/2011 al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 1.849/401/2008 privind monitorizarea plății unor drepturi de natură socială
art. 10
  H.G. nr.267/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaților
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.272/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2011
art. 15 alin. (3)
  H.G. nr.280/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.281/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.289/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.290/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Conversmin" - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.293/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială CUPRU MIN - S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.294/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială CONPET - S.A. Ploiești, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.287/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Naționale a Lignitului "Oltenia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.288/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale Complexul Energetic Turceni - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.322/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.328/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.329/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.330/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Regia Autonomă pentru Activități Nucleare, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.323/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Romplumb" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.324/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Băița" - S.A. Ștei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.325/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Șantierul Naval 2 Mai" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.326/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.327/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Oltchim" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  O. nr.236/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
  O. nr.239/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje "C.F.R. IRLU" - S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
  O. nr.240/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale Întreținere și Reparații Vagoane "C.F.R. IRV" - S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
  O. nr.242/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale de Reparații Locomotive "C.F.R. - S.C.R.L. Brașov" - S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.
  O. nr.243/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale "Sere și Pepiniere" - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
  O. nr.238/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale "Întreținere Mecanizată" S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A
  O. nr.241/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale de Aprovizionare și Desfacere Brașov "C.F.R. - S.C.A.D. Brașov" - S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A
  O. nr.246/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale de Vânzare Legitimații de Călătorie "VOIAJ C.F.R." - S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.
  O. nr.234/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale "Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R." - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
  H.G. nr.356/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.357/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.364/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.368/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale "CARMEN SILVA 2000" - S.A., la care Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului deține acțiuni, în numele statului
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.369/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale "GERMISARA" - S.A., la care Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului deține acțiuni, în numele statului
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.354/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.355/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "IOR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.358/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Radioactiv Mineral" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.387/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.396/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "ICEM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.397/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului "Minvest" - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.401/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.405/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli actualizat pe anul 2011 al Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.416/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "ROMAERO" - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.419/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Națională a Uraniului - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.420/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Națională a Huilei - S.A. Petroșani, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.417/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.418/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Construcții Aeronautice" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.441/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.442/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.446/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale "Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit" - S.A. Craiova, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.482/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.518/2011 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii privind activitatea de privatizare pe anul 2011
art. 15 alin. (3)
  H.G. nr.524/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială EUROTEST - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.526/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 15 alin. (1)
  H.G. nr.550/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "IAR" - S.A. Brașov, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  O. nr.2.766/2011 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Sălajul" - SA. Sărmășag, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  O. nr.2.835/2011 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  O. nr.M.11/2012 al ministrului apărării naționale, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naționale ROMTEHNICA- S.A.
  O. nr.M.12/2012 al ministrului apărării naționale, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naționale ROMTEHNICA- S.A.
  H.G. nr.87/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - SA., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
  H.G. nr.86/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2012
art. 15 alin. (3)
  H.G. nr.89/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Pădurilor
  H.G. nr.91/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului și Pădurilor
  H.G. nr.99/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Națională a Huilei - SA. Petroșani
  H.G. nr.123/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.125/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" Giurgiu, aflată sub autoritatea Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.126/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale de Radiocomunicații Navale "Radionav" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.120/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Națională UNIFARM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății
  H.G. nr.121/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ANTIBIOTICE - S.A. Iași, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății
  H.G. nr.138/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaților
  H.G. nr.178/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F" - S.A., aliată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.179/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.180/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.181/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.210/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiești
  H.G. nr.242/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.268/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Institutul de Cercetare Științifică si Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit" - S.A. Crai ova, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.269/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații
  H.G. nr.263/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.264/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale "Telecomunicații C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.265/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala "Oil Terminal" - S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.266/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM" - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.267/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Radioactiv Mineral Măgurele" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  H.G. nr.277/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri


Joi, 25 iulie 2024, 02:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.