LEGE nr.35 din 13 martie 2008
pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.35 din 13 martie 2008
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 15/2008
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 196/13 mar. 2008
Functie activa:
Abrogă: L. nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
- la data de 12 aprilie 2008
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.80/2004 privind modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
- la data de 12 aprilie 2008
L. nr.590/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2004 privind modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
- la data de 12 aprilie 2008
O.U.G. nr.31/2007 privind completarea art. 23 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
- la data de 12 aprilie 2008
O.U.G. nr.35/2007 privind modificarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
- la data de 12 aprilie 2008
Modifică: L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 3 alin. (2), art. 25, art. 26, art. 88, art. 91 alin. (2) lit. a), art. 101 alin. (1), (2) și (3), art. 102 alin. (2), art. 108 alin. (1); introduce art. 1021; abrogă art. 108 alin. (2)
dispune republicarea
  L. nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (abrogata prin L. nr.115/2015)
- modifică art. 1 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1), (5) și (6), art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 24 alin. (14), art. 25 alin. (1) lit. j), art. 29 lit. d), art. 32 alin. (2), art. 37 alin. (1) lit. g), art. 44, art. 47, art. 48 alin. (2), art. 54, art. 55 alin. (5), (8), (9) și (10), art. 89 alin. (4) și (5), art. 90 alin. (1) și alin. (3) lit. f), art. 92 alin. (1), art. 95, art. 99 alin. (1), alin. (2) lit. f) și h) și alin. (5), art. 100 alin. (1) și alin. (2) lit. f); introduce art. 971, art. 1001
dispune republicarea
  L. nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 2 alin. (2) și (3), art. 13, art. 18 alin. (1), (3) și (4)
dispune republicarea
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.364/2008 privind promulgarea Legii pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Modificată: O.U.G. nr.66/2008 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
- modifică art. 11 alin. (2) lit. e) și g)
  O.U.G. nr.97/2008 privind modificarea și completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin L. nr.208/2015)
- modifică art. 2 pct. 1, 6, 7, 9, 25, 26, 28, 30, 31 și 32, art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (4), art. 8, art. 9 alin. (3), art. 10, art. 12 alin. (1) și (2), art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (1) și (2), art. 15 alin. (1) lit. a), c) și f), art. 15 alin. (4), art. 16 alin. (1), (2), (5), (6), (7) și (10), art. 17 alin. (1) lit. e) și f), art. 17 alin. (2), art. 17 alin. (3) lit. c), art. 17 alin. (4), art. 18 alin. (2), (3), (5), (6) și (8), art. 19 alin. (1), (2), (7), (8), (9), (10) și (11), art. 20 lit. a), b), f), g) și j), art. 21 alin. (2), art. 22 alin. (1), art. 26 alin. (1), (6), (7), (8) și (9), art. 27 alin. (2) și (3), art. 29 alin. (6), (10) și (16), art. 30 alin. (4), art. 31 alin. (2) și (4), art. 32 alin. (1) și (2), art. 34 alin. (1) și (3), art. 35 alin. (6) și (8), art. 36 alin. (3) și (4), art. 39 alin. (1), (2) și (7), art. 40 alin. (3), art. 41 alin. (1) și (8), art. 42 alin. (3), (5), (17), (22) și (24), art. 45 alin. (15), (16), (22), art. 46 alin. (2), art. 46 alin. (3), (5) și (6), art. 47 alin. (2), (4) și (5), art. 48 alin. (3), (6) și (7), art. 48 alin. (16), art. 49 alin. (2), art. 50 lit. g) și h), art. 51 alin (1), art. 51 alin. (2) lit. a), d) și e), art. 67 alin. (2), art. 68, art. 69, art. 71 alin. (2), art. 73 alin. (6); introduce pct. 61 la art. 2, alin. (3) la art. 7, art. 91, art. 131 - 133, alin. (11) și (12) la art. 16, alin. (9) și (10) la art. 18, art. 191, art. 261, alin. (71) la art. 29, art. 291, alin. (11) la art. 30, art. 301, alin. (5) - (7) la art. 31, alin. (21) și (22) la art. 32, alin. (81) la art. 35, alin. (31) și (32) la art. 36, art. 381 și 382, alin. (221) - (223) la art. 42, art. 421, alin. (23) și (24) la art. 45, , alin. (21) la art. 46, alin. (31) la art. 46, alin. (121) la art. 48, alin. (21) și (22) la art. 49, lit. a1) - a4) la art. 50, lit. h1) - h4) la art. 50, lit. m1) și m2) la art. 50, lit. r) la art. 50, lit. f) și g) la art. 51 alin. (2), alin. (3) la art. 70, art. 711, alin. (2) la art. 72, alin. (21) la art. 73, alin. (41) la art. 73; abrogă art. 2 pct. 3, art. 15 alin. (5), art. 17 alin. (3) lit. f), art. 26 alin. (10), art.30 alin. (6), art. 41 alin. (3), art. 42 alin. (13), art. 47 alin. (1), art. 66
dispune republicarea
  D.C.C. nr.503/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (5), art. 30 și ale art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 48 alin. (17) (termenul se împlinește la data de 12 iulie 2010) după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.503/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (5), art. 30 și ale art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
- art. 48 alin. (17)
Modificată: L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 91 alin. (6), art. 21 alin. (2), art. 32 alin. (4), (6) și (7), art. 35 alin. (6), art. 43 alin. (3), art. 70 alin. (3)
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  O.U.G. nr.46/2012 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012 (abrogata prin L. nr.208/2015)
- modifică art. 72, art. 73 alin. (1) și (6)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 133, titlul cap. XIII, art. 50 lit. i) și m); abrogă art. 52-61
dispune republicarea
  O.U.G. nr.67/2012 ORDONANȚĂ de urgentă privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin L. nr.208/2015)
- modifică art. 55
  O.U.G. nr.70/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin L. nr.208/2015)
- modifică art. 27 alin. (2); introduce alin. (31) la art. 8, alin. (21) la art. 27
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  O.U.G. nr.4/2014 privind operaționalizarea Registrului electoral și pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014
- modifică titlul I art. 2 pct. 31, art. 18 alin. (1) - (4), art. 20 lit. a), art. 22 alin. (1), (3) și (5), art. 23, art. 26 alin. (1) și (5), art. 26 alin. (9), art. 26 alin. (11), art. 261, art. 50 lit. a), a2), a3), a4) și h1), art. 65 alin. (1) lit. m), art. 73; introduce alin. (51) la art. 18, alin. (51) la art. 22, alin. (61) la art. 26, alin. (10) la art. 26 ale titlului I
  O.U.G. nr.12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin L. nr.208/2015)
- modifică art. 29 alin. (10), art. 48 alin. (17)
Abrogată: L. nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum si pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente


Duminică, 25 februarie 2024, 05:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.