ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.23 din 5 martie 2008
privind pescuitul și acvacultura
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.23 din 5 martie 2008
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.317/2009 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 363/2008
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 10.03.2008
Publicare: M.Of. nr. 180/10 mar. 2008
Functie activa:
Abrogă: L. nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.76/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura
L. nr.42/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura
L. nr.481/2003 pentru completarea alineatului (1) al articolului 62 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura
L. nr.298/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura
O.U.G. nr.69/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura
L. nr.113/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura
L. nr.116/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit
- abrogă art. 4 alin. (2)
Aprobată cu modificări: L. nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
- modifică art. 1 alin. (1) partea introductivă, alin. (2) lit. b), f) și j), art. 2 pct. 2, 3, 7-9, 11-13, 18, 24, 25, 27, 28, 29 și 37, art. 3, art. 4 alin. (1), art. 7, titlul cap. III, titlul secțiunii 1, art. 8 partea introductivă și lit. d) și e), art. 9, art. 10 alin. (1) și (4), art. 12 alin. (1) și (6), art. 13 alin. (1), art. 16, art. 18, art. 20, titlul secțiunii a 5- a, art. 23, art. 24 partea introductivă și lit. f), art. 25 alin. (1), art. 28, art. 30 alin. (1), art. 31, art. 32 alin. (2), art. 34 alin. (2), art. 35 alin. (3), art. 36, art. 39 alin. (1), art. 40 alin. (1), art. 41, art. 42, art. 43 alin. (1) și (3), art. 44 alin. (1) lit. e) și alin. (2) partea introductivă, art. 45 alin. (4), art. 46, art. 47 partea introductivă și lit. c), art. 49, art. 50, art. 51 alin. (1) partea introductivă și lit. b), alin. (2) și (4), art. 52 alin. (1) partea introductivă și alin. (2), art. 54, art. 56 alin. (1) și (3), art. 58, art. 59 partea introductivă și lit. d), art. 60 lit. a)- d), art. 61 lit. a) și b), art. 62 lit. a) și b), art. 63 lit. c) și l), art. 64 partea introductivă și lit. a), c), d), g), j) și m), art. 65 alin. (1) lit. b), art. 66 alin. (1), art. 67 alin. (1), art. 70; introduce lit. l) la art. 1 alin. (2), alin. (4) la art. 1, pct. 181 , 271 și 39-47 la art. 2, alin. (3) și (4) la art. 4, lit. g) la art. 8, art. 91, art. 411, lit. j)-l) la art. 44 alin. (1), art. 461, art. 501, art. 511, lit. f) la art. 59, lit. m) la art. 63, art. 681; abrogă art. 2 pct. 4, 31, 34 și 35, art. 4 alin. (2), art. 10 alin. (2) lit. d), art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (4), art. 39 alin. (2) și (3), art. 48, art. 57, art. 63 lit. j), art.64 lit. h)
Modificată: L. nr.369/2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 15/2009
  L. nr.152/2010 pentru completarea art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
- introduce alin. (2) la art. 47
  L. nr.219/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
- modifică art. 60 lit. b), art. 64 lit. a), c) și d), art. 67 alin. (3)
  O.U.G. nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
- modifică art. 4 alin. (3) lit. a), art. 9 alin. (1) și (2), art. 16, art. 23 alin. (1) art. 41; introduce alin. (11) la art. 9
  L. nr.253/2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 67 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
- modifică art. 67 alin. (3)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 64, art. 65; abrogă art. 681
dispune republicarea
  L. nr.114/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
- modifică art. 43 alin. (1); introduce art. 462 și 463
  O.U.G. nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
- modifică art. 1 alin. (2) lit. l), art. 2 pct. 1, 6, 10, 11, 13, 14, 23, 27, 271, 28, 30, 37 și 43, art. 4 alin. (3), art. 9 alin. (3), art. 23-25, art. 26, art. 36, art. 43, art. 44, art. 46, art. 461, art. 51 alin. (1), art. 56 alin. (2), art. 58 lit. a) și d), art. 59 lit. a) și e), art. 60 lit. c), art. 62 lit. a)-c), art. 64 lit. e) și h), art. 65 alin. (1) lit. a) și art. 67 alin. (1); introduce lit. m)-p) la art. 1 alin. (2), lit. g) la art. 2 pct. 2, pct. 182 și 183 la art. 2, alin. (5) la art. 4, alin. (4) la art. 91, alin. (3) la art. 37, alin. (5) la art. 45, lit. g) la art. 59, lit. d) la art. 62, lit. m) la art. 64 și lit. c) la art. 65 alin. (1); abrogă art. 35 alin. (2) și art. 50
  L. nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 23 alin. (1)
  L. nr.126/2019 pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
- modifică art. 64 lit. k)
  L. nr.176/2024 Legea pescuitului si a protectiei resursei acvatice vii
- abrogă prevederile referitoare la resursa acvatică vie


Duminică, 23 iunie 2024, 14:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.