REGULAMENT nr.12 din 13 noiembrie 2007
privind abrogarea unor acte normative emise de Banca Națională a României

Identificare act:
Numar/data: Regulament nr.12 din 13 noiembrie 2007
Emitent: Banca Națională a României
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 856/13 dec. 2007
Functie activa:
Abrogă: N. nr.15/1994 NORME-CADRU privind ordinul de plata pe suport hartie
  N. nr.16/1994 NORME TEHNICE privind ordinul de plata pe suport hartie
  R. nr.8/1994 privind ordinul de plata
  C. nr.9/1995 referitoare la evidenta contabila a platilor și decontarilor interbancare in cadrul Bancii Nationale a Romaniei
  C. nr.12/1995 privind operatiunile de decontari cu trezoreria generala a statului efectuate prin unitatile bancare
  C. nr.15/1995
  C. nr.16/1995
  C. nr.21/1995
  C. nr.42/1995
  N. nr.2/1996 privind procedura decaderii din calitatea de fondator, administrator, director și cenzor ai societatilor bancare
  N. nr.3/1996 privind procedura reorganizarii și lichidarii judiciare a societatilor bancare
  C. nr.9/1996 privind modificarea Circularei Bancii Nationale a Romaniei nr.9/1995
  N. nr.18.888/1996 privind modificarea Normelor metodologice nr.16144/18/1995 ale Ministerului Finantelor și ale Bancii Nationale a Romaniei
  N. nr.9/1996 NORME-CADRU privind executarea ordinelor de plata programata (STANDING ORDER)
  R. nr.4/1996 privind plata prin ordin de plata la cererea directa a beneficiarului prin debitarea cu consimtamant a contului platitorului (direct debit)
  C. nr.14/1996 privind masuri legate de platile interbancare
  C. nr.16/1996
  C. nr.26/1996 privind decontarea operatiunilor bancare prin conturile curente ale societatilor bancare și conturile speciale de decontare finala ale caselor de compensatii interbancare autorizate de Banca Nationala a Romaniei
  C. nr.1/1997 privind unele masuri de reglementare a platilor interbancare și executarea creantelor bugetare
  N. nr.2/1997 pentru aplicarea prevederilor Legii nr.135/1996 privind autorizarea Bancii Nationale a Romaniei de a acorda credite pentru acoperirea cererilor populatiei de retragere a depozitelor bancare constituite la societatile bancare "Dacia Felix" -- S.A. și "Credit Bank" -- S.A.
  C. nr.24/1997 cu privire la evidenta și decontarea depozitelor societatilor bancare la Banca Nationala a Romaniei
  N. nr.9/1999 pentru calculul valorii activului și pasivului băncilor în vederea stabilirii stării de insolvabilitate a acestora, precum și pentru modificarea și completarea modelelor situațiilor financiar-contabile pentru bănci și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr.1.524/362/1998
  N. nr.4/2000 privind autorizarea societăților pe acțiuni rezultate în urma schimbării formei juridice a organizațiilor cooperației de credit care au optat pentru funcționarea ca bancă în condițiile Legii bancare nr.58/1998
  R. nr.1/2002 privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare
totodata, abrogă:
C. nr.31/2002 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2002 privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare
C. nr.22/2003 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2002 privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare
  C. nr.33/2002 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/1994 privind ordinul de plată, a Normelor-cadru ale Băncii Naționale a României nr. 15/1994 privind ordinul de plată pe suport hârtie și a Normelor tehnice ale Băncii Naționale a României nr. 16/1994 privind ordinul de plată pe suport hârtie, cu modificările ulterioare
  R. nr.1/2003 privind decontarea plăților de mică valoare în relația cu Trezoreria statului
Modifică: C. nr.11/1995 privind organizarea participarii la activitatea de compensare multilaterala a platilor interbancare pe suport hartie
  C. nr.24/1995
  C. nr.33/1995 referitoare la modificarea unor reglementari privind ordinul de plata și cecul
  C. nr.34/1995 referitoare la modificarea, completarea și abrogarea unor reglementari in domeniul platilor și decontarilor
  C. nr.38/1995 privind obligatiile unitatilor bancare referitoare la platile interbancare compensate (abrogat prin R. nr.9/2009)


Marți, 21 mai 2024, 01:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.