LEGE nr.230 din 6 iulie 2007
privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.2.179/2010 al ministrului finanțelor publice și al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri pentru aprobarea Convenției privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenției de fidejusiune și a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanțiilor acordate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN în numele și în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin
  O. nr.252/2010 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale pentru relația cu comunitățile locale


Duminică, 14 aprilie 2024, 19:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.