LEGE nr.230 din 6 iulie 2007
privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.1.068/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 și art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 39 și art. 42
  D.C.C. nr.1.161/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 46 și art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 46 și art. 50
  D.C.C. nr.1.155/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 26
  D.C.C. nr.40/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45, art. 46 și art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 45, art. 46 și art. 50
  D.C.C. nr.275/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (1), (4), (5) și (6) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 6 alin. (1), (4), (5) și (6)
  D.C.C. nr.476/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și ale art. 10 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
art. 50 alin. (2)
  D.C.C. nr.546/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 6 alin. (5)
  D.C.C. nr.734/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 39
  D.C.C. nr.839/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 35
  D.C.C. nr.909/2008 DECIZIA nr. 909 din 16 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
- art. 42
  D.C.C. nr.85/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 26
  D.C.C. nr.196/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 alin. (1) și art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 49 alin. (1) și art. 50 alin. (2)
  D.C.C. nr.238/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 50
  D.C.C. nr.402/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 39 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 39
  D.C.C. nr.393/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15, art. 24 alin. (4), art. 46, art. 47, art. 48, art. 49 alin. (1), art. 50 și art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 15, art. 24 alin. (4), art. 46, art. 47, art. 48, art. 49 alin. (1), art. 50 și art. 51
  D.C.C. nr.436/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26, art. 49 alin. (1), art. 50 și art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 26, art. 49 alin. (1), art. 50 și art. 51
  D.C.C. nr.423/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 35, ale art. 37 alin. (4) și ale art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, ale art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, precum și a celor două acte normative, în ansamblul lor
  D.C.C. nr.761/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (1) și (3), art. 25 alin. (2) teza întâi, art. 52-55 și art. 56 alin. (1) lit. f), alin. (3) și (4) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 24 alin. (1) și (3), art. 25 alin. (2) teza întâi, art. 52-55 și art. 56 alin. (1) lit. f), alin. (3) și (4)
  D.C.C. nr.756/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 50
  D.C.C. nr.574/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 42
  D.C.C. nr.727/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) și (2) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și a art. 2821 din Codul de procedură civilă
art. 50 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.1.637/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 26
  D.C.C. nr.1.633/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 18
  D.C.C. nr.1.652/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 46, art. 49 și art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 46, art. 49 și art. 50
  D.C.C. nr.1.647/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (4) și art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 24 alin. (4) și art. 50
  D.C.C. nr.291/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în integralitatea sa
  D.C.C. nr.293/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 47 lit. c) și art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, precum și ale art. 44 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007
art. 47 lit. c) și art. 49 alin. (1)
  D.C.C. nr.670/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) și ale art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
- art. 25 alin. (4)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.670/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) și ale art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.697/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
- art. 4 alin. (1)
  D.C.C. nr.808/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
- art. 50 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.117/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în ansamblul ei, cu referire specială la art. 5, 8, 9, 10, 24 și 25 din acest act normativ
  D.C.C. nr.1.527/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) și (2) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 50 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.1573/2011 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 50 alin. (2)
  D.C.C. nr.72/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 1,2 si 3, art. 138, art. 167, art. 168, art. 169, art. 183, art. 244 alin. 1 pct. 1, art. 305 și art. 312 din Codul de procedură civilă, art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum și a dispozițiilor art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
- art. 50 alin. (2)
  D.C.C. nr.96/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 50 alin. (2)
  D.C.C. nr.318/2012 referitoare neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (4), art. 26, art. 30 alin. (1) lit. a), b), h), j) și o) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 24 alin. (4), art. 26, art. 30 alin. (1) lit. a), b), h), j) și o)
  D.C.C. nr.501/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 46 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, precum și a acestei legi în integralitatea sa
- art. 46 precum și în integralitatea sa
  D.C.C. nr.519/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 46 și 50 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
- art. 46 și 50
  D.C.C. nr.596/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4, art. 46 si art. 50 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari ale art. 659 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil
art. 4, art. 46 si art. 50 alin. (1)
  D.C.C. nr.757/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
  D.C.C. nr.847/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 lit. b), art. 36, art. 44, art. 49 alin. (3), art. 52 și art. 58 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 27 lit. b), art. 36, art. 44, art. 49 alin. (3), art. 52 și art. 58 alin. (2)
  D.C.C. nr.840/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și ale art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
art. 50 alin. (2)
  D.C.C. nr.952/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. II
  D.C.C. nr.81/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 47 lit. a), b) și d) și art. 50 alin. (1) și (2) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 47 lit. a), b) și d) și art. 50 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.248/2014 DECIZIA nr. 248 din 29 aprilie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 și art. 8 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
- art. 7 și art. 8
  D.C.C. nr.427/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10, art. 13 și art. 24 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 10, art. 13 și art. 24
  D.C.C. nr.516/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6, art. 24 alin. (4), art. 39, art. 41, art. 50 și art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 6, art. 24 alin. (4), art. 39, art. 41, art. 50 și art. 51
  D.C.C. nr.728/2014 DECIZIA nr. 728 din 16 decembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 51
  D.C.C. nr.726/2014 DECIZIA nr. 726 din 16 decembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (6), art. 8 alin. (1), art. 24 alin. (4), art. 30 alin. (1) lit. j), art. 39, art. 41, art. 49 alin. (1), art. 50 alin. (2) și art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007, în ansamblul lor și, în special, a prevederilor art. 44 din acestea
- art. 6 alin. (6), art. 8 alin. (1),art. 39, art. 41 și art. 51, art. 24 alin. (4), art. 30 alin. (1) lit. j), art. 49 alin. (1) și art. 50 alin. (2)
  D.C.C. nr.194/2015 DECIZIA nr. 194 din 31 martie 2015 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 26
  D.C.C. nr.304/2015 DECIZIA nr. 304 din 28 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 24 alin. (4)
  D.C.C. nr.364/2015 DECIZIA nr. 364 din 14 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 49 alin. (1)
  D.C.C. nr.744/2015 DECIZIA nr. 744 din 3 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1), art. 24 alin. (4), art. 30 alin. (1) lit. j), art. 39, art. 41, art. 49, art. 50 alin. (2) și art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007, în ansamblul lor și, în special, a dispozițiilor art. 44 din acestea
  D.C.C. nr.842/2015 DECIZIA nr. 842 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) și (3) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 50 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.207/2016 DECIZIA nr. 207 din 12 aprilie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 49 alin. (1)
  D.C.C. nr.529/2016 DECIZIA nr. 529 din 5 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 35 din Legea nr. 230/2607 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 35
  D.C.C. nr.37/2017 DECIZIA nr. 37 din 31 ianuarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
- art. 50 alin. (1)
  D.C.C. nr.402/2017 DECIZIA nr. 402 din 13 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (4) și art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
  D.C.C. nr.404/2017 DECIZIA nr. 404 din 13 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 49
  D.C.C. nr.148/2018 DECIZIA nr. 148 din 27 martie 2018 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 50 alin. (2)
  D.C.C. nr.196/2018 DECIZIA nr. 196 din 3 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 24 alin. (1)
  D.C.C. nr.238/2018 DECIZIA nr. 238 din 19 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
art. 24 alin. (4)
  D.C.C. nr.421/2018 DECIZIA nr. 421 din 21 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, precum și a legii în ansamblul sau
- art. 51 alin. (2)
  D.C.C. nr.468/2018 DECIZIA nr. 468 din 12 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
  D.C.C. nr.748/2018 DECIZIA nr. 748 din 22 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
- art. 51 alin. (2) (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.765/2018 DECIZIA nr. 765 din 29 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46, art. 49 și art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și ale art. 34 și 35 din Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
- art. 46, art. 49 și art. 50 (respinge ca inadmisibilă) .
  D.C.C. nr.857/2018 DECIZIA nr. 857 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (1), (3) și (4), art. 25 alin. (1) lit. c) si d), art. 26, art. 27 lit. b}; art. 30 alin. (1), art. 46, art. 4§ și art. 50 alin. (1) și (3) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
- 4 alin. (1), (3) și (4), art. 25 alin. (1) lit. c) și d), art. 26, art. 27 lit. b), art. 30 alin. (1), art. 46, art. 49 și art. 50 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.92/2019 DECIZIA nr. 92 din 21 februarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 și art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
- art. 21 si art. 26 (respinge ca inadmisibilă)


Duminică, 14 aprilie 2024, 19:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.