LEGE nr.227 din 4 iulie 2007
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.227 din 4 iulie 2007
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 141/2007
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Publicare: M.Of. nr. 480/18 iul. 2007
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
- modifică art. 4 alin. (2), art. 7 alin. (1) pct. 6, art. 13, art. 18 alin. (2), art. 37 alin. (3), art. 38 alin. (1) lit. e), art. 48 alin. (2) lit. c), art. 52 alin. (1), art. 60 alin. (3), art. 63 alin. (1), art. 68, art. 71 alin. (1), art. 74, art. 76 alin. (1), art. 81 alin. (1) lit. d), art. 94 lit. d), art. 106, art. 107, art. 108 alin. (1), (2) și (4), art. 110, art. 112 alin. (1), art. 129 alin. (1), art. 134 lit. b), art. 166 alin. (3), art. 188 alin. (1) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. a), art. 196 alin. (1), art. 204 alin. (1) partea introductivă și lit. a), e), f), h) , art. 204 alin. (3), art. 205, art. 226 alin. (4), art. 228, art. 229 alin. (1) partea introductivă și lit. c), d), art. 229 alin. (2) și alin. (4), art. 230 alin. (1), art. 232 alin. (2), art. 234 alin. (1), art. 238 alin. (1) lit. a) și f), art. 238 alin. (2) și (3), art. 240 alin. (1) lit. d), art. 244, art. 246 alin. (2) lit. e), art. 247, art. 249 alin. (1), art. 252 alin. (2) partea introductivă, art. 253 alin. (1), (3) și (4), art. 275 alin. (1), art. 315, art. 338 alin. (1), art. 355, art. 356, art. 357, art. 358, art. 367, art. 373 alin. (1) și alin. (2) partea introductivă, art. 383, art. 392 alin. (4), art. 393 alin. (5), art. 412, art. 415 alin. (1); introduce pct. 141 la art. 7 alin. (1), lit. f) la art. 113 alin. (2), alin. (11) la art. 196, alin. (3) la art. 373, art. 4161, alin. (4) la art. 418, art. 4211, pct. 6 la mențiunea privind transpunerea normelor comunitare; abrogă art. 152 alin. (3)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.694/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului


Miercuri, 28 septembrie 2022, 03:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.