ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.25 din 18 aprilie 2007
privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.25 din 18 aprilie 2007
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.99/2008 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 300/2007
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 270/23 apr. 2007 text
Functie activa:
Încetează valabilitatea: H.G. nr.856/2003 pentru înființarea Unității de management a proiectului privind reforma administrației publice
Modifică: L. nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
modifică alin.(2) al art.1 și art.4
  L. nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
abrogă art.11 alin.(2) și (3)
  O.U.G. nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
abrogă art.1, art.2, art.3 și art.5 alin.(3) și (4)
  O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
abrogă art. 311 din secțiunea a 8-a a cap.I
  O.U.G. nr.49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale (abrogata prin O.U.G. nr.3/2009)
  O.U.G. nr.133/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Afaceri Europene (abrogata prin O.U.G. nr.78/2011)
modifică lit.m) a alin.(1) al art.3
De văzut și: D.C.C. nr.55/2014 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.42/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.121/2021)
- modifică art. 6 alin. (4); introduce alin. (51) și (52) la art.6
  O.U.G. nr.73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale (abrogata prin L. nr.329/2009)
- modifică art.5 alin.(3) și alin.(5), art.30 alin.(2) lit.c); abrogă art.5 alin.(4)
Aprobată cu modificări: L. nr.99/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.121/2021)
- modifică art. 23 alin. (1), modifică art. 33 pct.7; introduce pct.13 la art. 33
Modificată: L. nr.130/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.121/2021)
- aprobă O.U.G. nr. 42/2007
  O.U.G. nr.115/2008 ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.121/2021)
- modifică art. 3 alin. (1); abrogă art. 25 alin. (1)
  O.U.G. nr.3/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la organizarea și funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
- modifică art. 1 alin. (1) lit. b), c), d) și f), art. 1 alin. (2); introduce lit. d1) la art. 1 alin. (1), alin. (2) la art. 2; abrogă art. 2 lit. a), h) și k), art. 20 și art. 31
  O.U.G. nr.17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 1 alin. (1) lit. a) și b), art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1)
  O.U.G. nr.24/2009 privind stabilirea unor competențe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.121/2021)
- abrogă art. 3 alin.(2)
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. 2 alin. (1) lit. c), e) și j)
  O.U.G. nr.115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
- modifică art. 1 alin. (1) lit. c), d) și f), art. 2; introduce lit. d1), g1) și g2) la art. 1 alin. (1)
  O.U.G. nr.2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative (abrogata prin O.U.G. nr.121/2021)
- modifică art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2); introduce lit. i) la art. art. 2 alin. (1), alin. (3) la art. 2
  L. nr.142/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 81/2007
  O.U.G. nr.16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
- modifică art. 1 alin. (1) lit. c); introduce lit. a1) - a3) la art. 2 alin. (1); abrogă art. 1 alin. (1) lit. d) și i), art. 2 alin. (2) și (3)
  L. nr.132/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 16/2012 și modifică art. 1 alin. (1) lit. a), art. 2 alin. (1) partea introductivă; introduce lit. j1) la art. 1 alin. (1), lit. a4) la art. 2 alin. (1); abrogă art. 1 alin. (2)
  L. nr.160/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004
- abrogă art. 2 alin. (1) lit. i)
  O.U.G. nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (1) lit. c) și d), art. 2 alin. (1); abrogă art. 1 alin. (1) lit. f) și j1)
  L. nr.34/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
- aprobă O.U.G. nr. 115/2009 și modifică art. 1 alin. (1) lit. d1); abrogă art. 2 alin.(1) lit. b) , art. 2 alin. (2)
  L. nr.38/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative (abrogata prin O.U.G. nr.121/2021)
- aprobă O.U.G. nr. 2/2010 și modifică art. 1 alin. (1) lit. e)
  L. nr.71/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 96/2012 și modifică art. 1 alin. (1) lit. d), art. 2 alin. (1)
  O.U.G. nr.38/2013 privind finanțarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
- modifică art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (3)
  O.U.G. nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor
- modifică art. 3 alin. (1)
  L. nr.198/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- elimină de la modificare art. 20 și 21
  L. nr.164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative
- abrogă art. 6 alin. (7)
  O.U.G. nr.13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
- la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1), abrogă art. 14
  O.U.G. nr.55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (1) lit. a și c)
  O.U.G. nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (1) lit. a)-c) și h), art. 1 alin. (3), art. 3 alin. (1); abrogă art. 1 alin. (1) lit. d) și j), art. 2, art. 23
  O.U.G. nr.71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 3 alin. (1)
  O.U.G. nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (1) lit. a) și b), art. 1 alin. (3); introduce alin. (4) la art.1; abrogă art. 1 alin. (1) lit. c)
  O.U.G. nr.115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative (abrogata prin O.U.G. nr.121/2021)
- introduce lit. a1) la art. 1 alin. (1)
  O.U.G. nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 3
  L. nr.180/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative (abrogata prin O.U.G. nr.121/2021)
  O.U.G. nr.11/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (1) lit. a) si art. 1 alin. (4); introduce art. 11
  L. nr.17/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 11/2019
  O.U.G. nr.87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia
- abrogă art. 1 alin. (1) lit. g)
  O.U.G. nr.103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice
- modifică art. 3
Abrogată: O.U.G. nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Modificată: L. nr.336/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016


Miercuri, 22 mai 2024, 11:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.