ORDIN nr.27 din 10 ianuarie 2007
al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru modificarea și completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.27 din 10 ianuarie 2007
Emitent: Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 194/21 mar. 2007
Functie activa:
Modifică: O. nr.592/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag și a criteriilor și metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot și oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 și PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon și ozonului în aerul înconjurător (abrogat prin L. nr.104/2011)
  O. nr.745/2002 al ministrului apelor și protecției mediului privind stabilirea aglomerărilor și clasificarea aglomerărilor și zonelor pentru evaluarea calității aerului în România (abrogat prin L. nr.104/2011)
  O. nr.344/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură
  O. nr.775/2006 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Listei localităților izolate care pot depozita deșeurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor


Joi, 20 ianuarie 2022, 10:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.