ORDONANȚĂ nr.29 din 31 ianuarie 2007
privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.29 din 31 ianuarie 2007
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.249/2007 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 273/2007
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 86/2 feb. 2007
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.249/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (abrogata prin O.U.G. nr.64/2009)
- modifică art.5 pct.2; introduce lit.e) la pct.1 al art.5, alin.(3) la art.9
Modificată: O.U.G. nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- introduce art. 171 și art. 172
  O.G. nr.19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (abrogata prin O.U.G. nr.64/2009)
- modifică art. 1 alin. (2) lit. f), i), k), m) și p), art. 2, art. 3 alin. (2), art. 5 pct. 1 lit. e), pct. 2 și 3, art. 7, art. 8, art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (1) și (2), art. 12, art. 13 alin. (2), art. 17; introduce alin. (21) la art. 1, pct. 4, 5 și 6 la art. 5, alin. (4) și (5) la art. 9, alin. (6)-(11) la art. 16, art. 181; abrogă art. 1 alin. (2) lit. b), d), e), h), n), o) și s), art. 6; înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței, sintagma "contribuție națională" cu sintagma "contribuție publică națională", denumirea "Ministerul Finanțelor Publice" cu denumirea "Ministerul Economiei și Finanțelor" și sintagma "ministrul finanțelor publice" cu sintagma "ministrul economiei și finanțelor"
  O.U.G. nr.220/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (abrogata prin O.U.G. nr.64/2009)
- modifică art.1 alin.(2) lit.i)
Abrogată: O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență


Marți, 16 iulie 2024, 06:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.