ORDONANȚĂ nr.8 din 24 ianuarie 2007
privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.8 din 24 ianuarie 2007
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.247/2007 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 230/2007
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 72/31 ian. 2007
Functie activa:
Abrogă: L. nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.247/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției (abrogata prin L. nr.11/2024)
- modifică art.1
Modificată: O.G. nr.13/2008 privind creșterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2008 (abrogata prin L. nr.330/2009)
- se majorează valoarea de referință sectorială
  L. nr.97/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
- modifică anexa nr. 1c; abrogă art.3 alin. (8), art.21
  O.U.G. nr.195/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul justiției (abrogata prin L. nr.11/2024)
- introduce art. 161 și art. 241
  L. nr.118/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul justiției (abrogata prin L. nr.11/2024)
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 195/2008 și abrogă art. 161
  L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 17 și art. 18 și la data de 1 ian. 2010, abrogă ordonanța cu excepția art. 3 alin. (3), art. 7, art. 20, art. 23, art. 24, art. 26, art. 27 și art. 29-31
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- abrogă art. 23 alin. (1)
Abrogată: L. nr.11/2024 privind statutul grefierilor si al altor categorii de personal care ocupă functii de specialitate în cadrul instantelor judecătoresti, al parchetelor de pe lângă acestea si al Institutului National de Expertize Criminalistice
- la data de 12 iulie 2024


Luni, 22 aprilie 2024, 03:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.