ORDONANȚĂ nr.1 din 10 ianuarie 2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.1 din 10 ianuarie 2007
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.176/2007 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 252/2007
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 30/17 ian. 2007
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.358/1991 privind infiintarea și organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" (abrogat prin L. nr.208/2018)
- abrogă art. 16 alin.2
  O.G. nr.45/1997 privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania nationala de transporturi aeriene romane -- TAROM" -- S.A
- abrogă art. 15 alin.(1)
  H.G. nr.581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- abrogă art.22 alin.(1)
  H.G. nr.582/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- abrogă art.13 alin.(1)
  H.G. nr.584/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- abrogă art.18 alin.(1)
  H.G. nr.585/1998 privind înființarea Societății de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- abrogă art.10
  O.U.G. nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
- abrogă art.11 alin.(1)
  O.U.G. nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
- abrogă art.3 alin.(4)
  O.U.G. nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
- abrogă art.3 alin.(1), art.7 alin.(1) lit. a)
  H.G. nr.1.405/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Naționale de Meteorologie
- abrogă art.30 alin.(4)
  H.G. nr.2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale a diferenței dintre tarife și costuri în transportul feroviar public de călători (abrogat prin H.G. nr.255/2017)
- abrogă art.8
  H.G. nr.60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- abrogă art.11 pct.3 din anexa nr.1
  H.G. nr.917/2005 privind înființarea unor societăți comerciale de transport feroviar regional de călători prin divizarea parțială a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.
- abrogă art.16 alin.(1) teza a doua
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.176/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale (abrogata prin O.U.G. nr.37/2008)
- modifică titlul, art.1 alin.(1) și (2); introduce alin.(2) și (3) la art.2; abrogă art.3
Modificată: O.G. nr.42/2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale (abrogata prin O.U.G. nr.37/2008)
- modifică art. 1 alin. (1)
Abrogată: O.U.G. nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar


Duminică, 14 iulie 2024, 04:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.