LEGE nr.489 din 28 decembrie 2006
privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.641/2010 pentru recunoașterea Statutului Bisericii Unitariene din Transilvania
art. 49 alin. (2) și (3)
  O. nr.15/2012 privind procedura de acordare a avizului consultativ de către Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înființarea asociațiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociație religioasă de către asociațiile existente (abrogat prin O. nr.118/2017)


Marți, 16 aprilie 2024, 13:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.