ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.119 din 21 decembrie 2006
privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.119 din 21 decembrie 2006
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.191/2007 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 192/2007
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 28.12.2006
Publicare: M.Of. nr. 1036/28 dec. 2006
Functie activa:
Abrogă: L. nr.187/2003 privind competența de jurisdicție, recunoașterea și executarea în România a hotărârilor în materie civilă și comercială pronunțate în statele membre ale Uniunii Europene
Modifică: L. nr.26/1990 privind Registrul comerțului (abrogata prin L. nr.265/2022)
- modifică art. 1 alin. (2)
  L. nr.637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul insolvenței (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.91/2013, L. nr.85/2014)
- introduce art. 771 la titlul III; abrogă art. 3 lit. f), g), h), titlul II cu art. 34-75 și anexele nr. 1-3
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- modifică art. 120 alin. (3), art. 232, art. 234; introduce art. 2341-2349, art. 2371 și 2372; abrogă art. 125 alin. (3) și art. 233
  L. nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (abrogata prin L. nr.265/2022)
- modifică art. 2
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.191/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
- introduce art. I1 - I3
Modificată: O.U.G. nr.79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- introduce alin. (2) la art. 2 al art. I3
  L. nr.60/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 79/2011
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. I1 art. 3 alin. (4), art. I1 art. 7 alin. (2); introduce alin. (41) la art. I1 art. 3, alin. (3) la art. I1 art. 7; abrogă art. I2 art. 1 alin. (2), art. I3 art. 1 alin. (2)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.206/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
- introduce art. I4 - I7
  O.U.G. nr.75/2019 Ordonantă de urgentă pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeana, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
- introduce art. I8
  L. nr.132/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
- introduce art. I9și art. I10
  L. nr.213/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
- aprobă O.U.G. nr. 75/2019


Duminică, 25 februarie 2024, 03:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.