ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.103 din 13 decembrie 2006
privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.103 din 13 decembrie 2006
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.104/2007 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 967/2006
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, cu excepția cap. V care intră în vigoare la data ratificării de către România a Convenției, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune.
Publicare: M.Of. nr. 1019/21 dec. 2006
Republicare: M.Of. nr. 150/28 feb. 2014
Functie activa:
Modifică: L. nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
- abrogă art. 1879
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.104/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internațioale
Modificată: L. nr.201/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale
- modifică art. 2 lit. a), e), f) și h), titlul cap. II, art. 4, art. 5, art. 22, art. 23, art. 26, mențiunea de transpunere a normelor de drept european; introduce art. 31, pct. 31 la art. 6 alin. (1) lit. a), lit. f)-j) la art. 6 alin. (1), titlul secț. 1, după titlul cap. VI, art. 231-236, secțiunea a 2-a cu art. 237- 2312 și secțiunea a 3-a cu art. 2313 și 2314, după art. 236, art. 28, introduce anexele nr. 1 și 2; înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagmele "date și informații operative de interes polițienesc" și "date și informații operative de interes operativ" cu sintagma "date și informații operative"
dispune republicarea
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 18 alin. (1) lit. b)
dispune republicarea
  O.G. nr.30/2013 pentru crearea cadrului instituțional necesar în vederea funcționării Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii
- modifică art. 5
Republicare: M.Of. nr. 150/28 feb. 2014


Joi, 02 februarie 2023, 17:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.