ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.86 din 8 noiembrie 2006
privind organizarea activității practicienilor în insolvență
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.86 din 8 noiembrie 2006
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.254/2007 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 43/2007
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 22.11.2006
Publicare: M.Of. nr. 944/22 noi. 2006
Republicare: M.Of. nr. 724/13 oct. 2011
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.79/1999 privind organizarea activității practicienilor în reorganizare și lichidare
totodata, abrogă:
L. nr.505/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activității practicienilor în reorganizare și lichidare
Modifică: L. nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
- înlocuiește în anexa nr. 2 sintagma "practician în reorganizare și lichidare" cu sintagma "practician în insolvență" și în anexa nr. 3 denumirea " Uniunea Națională a Practicienilor în Reorganizare și Lichidare" cu "Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România"
  L. nr.85/2006 privind procedura insolvenței (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.91/2013, L. nr.85/2014)
- abrogă art.19 alin.(6) și (7)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.254/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
- modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 7 alin. (1) și (3), art. 9, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15 alin. (2), art. 16, art. 17, art. 18 alin. (2), art. 21 alin. (3), art. 22, art. 23 alin. (2), art. 25 lit. c), art. 27 alin. (1) lit. a), art. 29 alin. (3), art. 30 alin. (1), art. 31 lit. a), art. 32 alin. (1), (2) și (4), art. 33 alin. (1), (4) și (8), art. 35 lit. d), art. 37 alin. (3), art. 39, art. 40 alin. (2) și (5), art. 41 alin. (4), art. 42 alin. (1) și (2), art. 43, art. 45 alin. (2), art. 46, art. 48 lit. j) și k), art. 49, art. 50, art. 51 alin. (2), art. 52 alin. (1) lit. b) și j) și alin. (2) și (3), art. 53 lit. d), n), o) și p), art. 57 alin. (3), art. 61 alin. (1) lit. e) și alin. (2), art. 62 alin. (1), art. 66 alin. (1) lit. a) și h), art. 69 alin. (2), (4) și (5), art. 74 alin. (3); introduce alin. (4) și (5) la art. 29, alin. (4) la art. 52, art. 521; abrogă titlul secț. 1 a cap. II, art. 6, art. 8, titlul secț. a 2-a a cap. II, art. 71
Modificată: L. nr.85/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
- modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) și (3), art. 9 alin. (4) și (7), art. 13, art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 25, art. 28 alin. (1) lit. d) și alin. (2) lit. b), art. 29, art. 30 alin. (1), art. 31, art. 32 alin. (2), art. 33 alin. (1), art. 35 lit. c), e) și f), art. 37 alin. (3) și (4), art. 39, art. 42 alin. (1) și (2), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 53 partea introductivă, art. 54 alin. (1) și (2), art. 54 alin. (4), art. 55 alin. (2), art. 59 alin. (3) și (5), art. 64 alin. (2), cap. VII titlul secț a 2-a, art. 65, art. 66 alin. (1) partea introductivă și lit. d) și f), art. 66 alin. (2), art. 67 alin. (1), art. 68 lit. k), anexa; introduce alin. (8) și (9) la art. 9, alin. (31) și (32) la art. 24, alin. (41) și (8) la art. 26, alin. (11) și alin. (4) la art. 30, art. 321, art. 322, art. 341, alin. (21) la art. 37, alin. (3) la art. 38, alin. (21) și (22) la art. 41, art. 411, lit. h1) la art. 48, art. 481, art. 522, alin. (11) la art. 66, alin. (7) la art. 69, art. 771; abrogă art. 28 alin. (3)
dispune republicarea
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- la data de 1 oct. 2011, modifică art. 9 alin. (5), art. 12 alin. (1); înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, expresia "societate civilă profesională" cu expresia "societate profesională"
Republicare: M.Of. nr. 724/13 oct. 2011
Modificată: L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 25 alin. (1), art. 75
dispune republicarea
  L. nr.222/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
- modifică art. 4, modifică art. 5 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 12, art. 21 alin. (1) și (2), art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (2) lit. b), art. 33 alin. (1), art. 36 lit. f), art. 41 alin. (4), art. 54 alin. (1), art. 55 alin. (1) lit. c), g) și i), art. 56, art. 58 partea introductivă, art. 59 alin. (3), art. 60, art. 62 alin. (1), art. 63 lit. c) și d), art. 67 alin. (1), art. 74 alin. (1) partea introductivă; introduce art. 11, art. 31, art. 32, alin. (11) la art. 26, alin. (11) la art. 33, alin. (4) la art. 44, alin. (2) la art. 46, alin. (5) și (6) la art. 55, art. 551, art. 552, lit. r) la art. 58, art. 601, secț. a 4-a la cap. VI cu art. 661-663, lit. l)-o) la art. 73, art. 761; abrogă art. 65 alin. (1), art. 74 alin. (3), (4) și (6)
dispune republicarea
  L. nr.149/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și a Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați și pentru modificarea altor acte normative
- modifică art. 26 alin. (2) lit. b)
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- introduce, la 1 februarie 2014, lit. h) la art. 36
  O.U.G. nr.88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative
- modifică art. 28 alin. (5)
  L. nr.216/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventă si a altor acte normative
- modifică art. 31, art. 32si art. 28 alin. (3); abrogă art. 28 alin. (2)


Sâmbătă, 13 aprilie 2024, 15:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.