LEGE nr.112 din 25 noiembrie 1995
pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.70/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 26 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  D.C.C. nr.72/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. 1 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  D.C.C. nr.80/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. 1 și ale art. 25 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  D.C.C. nr.162/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. 2 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  D.C.C. nr.4/1999 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, precum și ale art. 1 alin. (5) din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr.112/1995, stabilite prin Hotararea Guvernului nr.20/1996, modificate și completate prin Hotararea Guvernului nr.11/1997
  D.C.C. nr.14/1999 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a prevederilor art. 18 alin. 1 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului
  D.C.C. nr.53/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și ale art. 25 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  D.C.C. nr.67/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. 2 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  D.C.C. nr.92/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. 3 lit. a) și ale art. 9 alin. 6 din Legea nr.112/1995, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  D.C.C. nr.169/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alineatul ultim din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  D.C.C. nr.25/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  D.C.C. nr.35/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  D.C.C. nr.66/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. 6 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  D.C.C. nr.198/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. 1 și ale art. 5 alin. 1 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  D.C.C. nr.204/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  D.C.C. nr.222/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. 2 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  D.C.C. nr.238/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alineatul ultim din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  D.C.C. nr.236/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. 1 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, precum și ale art. 23 alin. (3) teza întâi din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată
  D.C.C. nr.3/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  D.C.C. nr.11/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și art. 2 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  D.C.C. nr.63/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  D.C.C. nr.229/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.17 alin.1 și ale art.18 alin.1 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  D.C.C. nr.24/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.17 alin.1 și ale art.18 alin.1 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  D.C.C. nr.339/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. 3 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  D.C.C. nr.262/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. 6 și art. 11 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
art. 9 alin. 6 si art. 11
  D.C.C. nr.304/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 ultimul alineat din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
art. 9 ultimul alineat
  D.C.C. nr.22/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. 3 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
art. 26 alin. 3
  D.C.C. nr.111/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. 6 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
art. 9 alin. 6
  D.C.C. nr.399/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. 3 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
art. 26 alin. 3
  D.C.C. nr.420/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
art. 21
  D.C.C. nr.100/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
art. 9 alin. 8
  D.C.C. nr.62/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. 6 și art. 11 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
art. 9 alin. 6 și art. 11
  D.C.C. nr.547/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.9 alin.8 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
- art. 9 alin. 8
  D.C.C. nr.131/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
art. 9 alin. 8
  D.C.C. nr.316/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (1) și (2), art. 24 alin. (6) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și a prevederilor art. 2 alin. (1), art. 5 și art. 12 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
- art. 2 alin. (1), art. 5 și art. 12
  D.C.C. nr.1.012/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  D.C.C. nr.274/2008 DECIZE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
art. 9 alin. 1
  D.C.C. nr.400/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, 9 și 14 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
art. 3, 9 și 14
  D.C.C. nr.1.048/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului și ale art. 315 din Codul de procedură civilă
art. 3
  D.C.C. nr.1.175/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. 6 și art. 11 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
art. 9 alin. 6 și art. 11
  D.C.C. nr.759/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5, art. 7 alin. (2) și art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, precum și ale art. 14 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 5, art. 7 alin. (2) și art. 9
  D.C.C. nr.1.288/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
art. 9 alin. 8
  D.C.C. nr.1.302/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
art. 9 alin. 1
  D.C.C. nr.1.103/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil, ale Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, și ale Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.1.498/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
art. 9 alin. 8
  D.C.C. nr.272/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
art. 9 alin. 1
  D.C.C. nr.504/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. 3 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
art. 26 alin. 3
  D.C.C. nr.625/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 privind reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
- art. 9 alin. 8
  D.C.C. nr.739/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute in proprietatea statului
art. 9 alin. 8


Marți, 16 aprilie 2024, 13:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.